โครงการ ศิลปะ ทางไลน์ วาดรูปอยู่บ้านต้านโควิด-19 หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่นพืชผักผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา”

วันที่ 18 เม.ย. 2563 แห่งหนบ้านที่ราบศิลปะซินแซปีกไก่ ท้องถิ่นลำธารนาฬิกา อำเภอท่าบ่อ บุรีหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกลางคืนน์ กิ่งไม้เจริญ ดำรงฐานะสำคัญแถลงข่าว โครงการ ศิลป์ ทางไลน์ วาดรูปอยู่ที่อยู่ต่อต้านโควิด-19 ข้อความ “เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่นผักผลาหาร กุ้ง หอย ดาด มัจฉา” เพราะประกอบด้วย นายเฉลิมกำลัง ธรรมเรืองแรง หรือครูชะโอนบ้านศิลป์ไทย ประธานชุมนุมศิลปะเด็กบ้านศิลปะแหลมทอง รายงานรายงาน ประกอบด้วย ครูโต้ง กรอกศิลป์ อธิปไผ่านพบูลย์ ธรรมะแตกฉานแรง ร่วมแห่งพิธี นายเฉลิมศักดิ คุณความดีแตกฉานพลัง หรือว่าครูปีกไก่ที่อยู่ศิลปะประเทศไทย ประธานชุมนุมศิลปะเด็กที่อยู่ศิลป์ไทย ต.สายธารนาฬิกา อ.ท่าบ่อ จ.จังหวัดหนองคาย รายงานเก้า่าสืบไปจากเหตุการณ์โรคภัยงัวโพง-19 ที่พลังแพร่ระบาดสิงสู่แห่งเวลานี้ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยที่ชีพสรรพสิ่งนักเรียน จึ่งแยกออกโรงเรียนทุกหัวระแหงของรัฐกับเอกชนรวมหมดแห่งระเบียบด้วยกันข้างนอกระเบียบซึ่งอยู่ในสังกัดกับที่กำกับสิ่งของศึกษาธิการดับกราบเรียนเช่นกันคดีพิเศษ ทำเอาเด็กนักเรียนสิงสู่ที่อยู่กับดักปิดคลุมครับ ซึ่งนับครอบครองโอกาสอันควรแห่งลูกจักคว้าเปลืองเวลาที่งานคิดค้นผลงานปีกศิลปะ ได้จินตนาการ นึกคิดระบายสี ชุมนุมศิลป์ลูกเรือนศิลปะประเทศไทย จึงทำแผน ศิลปะ ทางไลน์ วาดภาพสิงสู่เรือนต้านโคตัก-19 ประเด็น “เศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนอบอุ่นพืชผักส้มสุกลูกไม้ กุ้ง หอย แผ่ มัจฉา” เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มาฝันระบายสี ซึ่งคว้าจำกัดประเด็นดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอุ่นสบาย,ผัก ส้มสุกลูกไม้ กุ้ง หอย ดาด ปลา จักเลือกเฟ้นวาดข้อความใดประเด็นเอ็ดก็ได้ ไม่จำกัดขนาดกระดาษ ไม่จำกัดประเภทของสี ไม่จำกัดเทคนิคกับกระบวนการ วาดสำเร็จสมบูรณ์หลังจากนั้น ชักรูปส่งไลน์ มาร่วมแข่งขันแข่งขัน ช่วงชิงรางวัลรถถีบกับรางวัลทุนเล่าเรียน ส่งได้คนละ1ผลงาน ที่ไลน์ครูเกด เรือนศิลปะไทย ตั้งแต่ช่วงนี้จรดวันวันศุกร์ที่ 8 พ.ค.2563 วินิจฉัยประกาศระเบียนผู้ถือสิทธิ์บำเหน็จ วันเสาร์แห่งหน 9 พ.ค.2563 ด้วยกันให้รางวัลทางไลน์ ด้าน ผศ.วิรัชนีน์ แมกก้าวหน้า กล่าวว่า เกล้าผมขอแสดงความยินดีครอบครองเหลือใจแห่งหนหมอเกดจัดกิจกรรมมุขศิลป์อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ด้วยกันโอกาสนี้ดำรงฐานะกิจกรรมเอ็ดแห่งเหมาะสมกับดักเหตุการณ์แห่งมีข้อจำกัดแห่งคดีสรรพสิ่งงานชุมนุม โดยใช้กระบวนการส่งการทำงานทางพาหะเข้าผู้เข้าคน นับเหมาะกับเหตุการณ์แห่งหนใช้เทคโนโลยีมาควบคู่กับเหตุการณ์ที่ทั้งหมดจำต้องสิงสู่ที่อยู่ สามัญคนที่อยู่ที่อยู่แม้ไม่มีกิจกรรมเช่นไรคงจะน่ารำคาญ ผิฉันใช้มิติมุขศิลปะมาคิดค้นสิ่งมีประโยชน์แก่เยาวชนด้วยกันคลุมก็จักเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งธุรกิจตรงนี้มีรถถีบ มีเงินยังไม่ตาย เกล้าผมขอให้กิจกรรมแห่งวันนี้ลุล่วงไปด้วยดีมีความสุขทั่วผู้แจ๋กับผู้รวมกิจกรรม เกี่ยวกับ แผน ศิลปะเด็กที่อยู่ศิลป์ไทย ทางไลน์ วาดรูปสิงสู่บ้านไม่เห็นด้วยวัวโพง ประเด็น “เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนอบอุ่น ผัก ลูกไม้ กุ้ง หอย ดาด ปลา” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชนมพรรษาไม่พ้น 15 พรรษา ไม่จำกัดขนาด ไม่จำกัดเช็ด ไม่จำกัดเทคนิค รางวัลเป็นเลิศ “รถถีบ 1 คัน 1,590 บาทา” สนับสนุนเพราะ ห้างกาญจนาการมีชัยชนะรัตติน์ จริตชลาศัย ,รางวัลแห่ง 1 ประกอบด้วย 3 บำเหน็จ รางวัลละ 500 เท้า ช่วยเหลือเพราะว่า ร้านรวงยุยงพิทวิชารไร่กระบวนบ่อ , ลุกในสุรัศมีภรใน์ (น้าผู้หญิงตุ๊ดตู่)-เธอเมี่ยงญการมีชัยชนะ (ไทรทองชาญ) บุญกุศลสิงโต รางวัลแห่ง 2 ประกอบด้วย 3 บำเหน็จบำเหน็จเว้น 300 เท้า ,บำเหน็จแห่งหน 3 มี 5 รางวัลบำเหน็จเว้น 200 บาทา ด้วยกันรางวัลชมเชยประกอบด้วย 5 บำเหน็จรางวัลละ 100 เท้า สนับสนุนโดย “ครูปีกไก่บ้านศิลปะประเทศไทย” ซีกรางวัลอาจจะมากขึ้นหรือตัดทอนได้มาติดสอยห้อยตามคุณภาพสรรพสิ่งชิ้นงาน และความกลมกลืน คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขันประกอบด้วย 1.ครูปีกไก่เรือนศิลปะประเทศไทย (อธิปยกย่องอำนาจ ธรรมแตกฉานพลัง) กรรมาธิการ ครุศาสตสู้รบัแห่งฑิต ดีเลิศศิลปะทำความเข้าใจ วค.อุดรธานี และสำคัญชมรมศิลปะลูกบ้านศิลปะไทย 2.หมอเบิ้ม เติมศิลปะ หัวหน้าไพบพานลูย์ คุณความดีเรืองแรง กรรมการ ศิลปกรรมศาสตร์ ว่าวจุฬาลงกรที่์วิทยาลัย (คนดังความเป็นอิสระ) 3.ครูแช่มชื่น หัวหน้าทศพล คุณความดีเรืองแรง กรรมการ ปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาราชภัฏจังหวัดอุดรธานี (หมอศิลป์โรงเรียนเทศบาลบุรีจริตสระ) การวินิจฉัยสรรพสิ่งกรรมการจัดสิ้นสุด มีผลกระทบธุรกิจได้มาตั้งแต่ปัจจุบันนี้จดเวลากลางวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 ประกาศเอาท์พุตด้วยกันแยกออกรางวัลทิวากาลดาวเสาร์แห่ง 9 พ.ค. 2563 มุขไลน์ สอบสวนข่าวสารส่งเสริม ครูชะโอน 086-2289508 เพราะด้วยการรายงานข่าวแห่งวันนี้ ประธานที่แถลงข่าวไม่ได้อยู่ดินแดนแถลงข่าวแต่ใช้คืนกรรมวิธีติดต่อกักคุมทางตัวนำเข้าผู้เข้าคนออนไลน์ เพื่อจะตัดทอนการอยู่ร่วมกันปกปักรักษางานกระจายเชื้อสรรพสิ่งโรคภัยวัวโพง-19. ดีวินทร์ ลีปาน จังหวัดหนองคาย

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email