ที่ตั่ง

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 57/2550 พิจารณาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมามีระยะห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 43.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,949 ไร่ แต่เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลโคกสูง ปัจจุบันได้มีการแยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลหนองไข่น้ำ และแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา
หมู่ 2 บ้านบึงรี
หมู่ 3 บ้านคลองหนองบัว
หมู่ 4 บ้านคอหนองบัว
หมู่ 5 บ้านสนวน
หมู่ 6 บ้านโกรกพัฒนา
หมู่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ
หมู่ 8 บ้านกระโดน

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email