สกู๊ป/ประมง ผุดโครงการ “ธนาคารปลาหลด” เร่งเพาะขยายพันธุ์ ราคาดีตลาดต้องการสูง

ปัจจุบันหลักการกับหลักการเจริญแหลมทองได้ให้ความสำคัญแห่งเนื้อความคุณลักษณะกฏเกณฑ์อาหารสรรพสิ่งแหลมทอง แบ่งออกเป็นที่รู้จักและโฆษณาชวนเชื่อหลายตลอดในที่ด้วยกันต่างประเทศ พอให้ของกินที่ผลิตด้วยกันเสพของด้าวสถิร มีมาตรฐานเท่าเทียมสากล และพร้อมด้วยความตื่นตัวข้อความสุขลักษณะกับการอนุรักษ์บริเวณแวดล้อมมีผลกระทบปันออกผู้ใช้ หันไปเลือกเฟ้นเสพอาหารแห่งสถิรทาบสุขภาพด้วยกันญาติดีกับสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ เพราะฉะนี้การผลิตสินค้าไร่ จึ่งขาดไม่ได้ที่จะต้องประกอบด้วยการปรับตัวปันออกเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเรียกความแน่ใจปันออกกับของซื้อของขายประโมงของประเทศไทย ผู้หญิงอุมาพร ผ่องใสบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ที่ช่วง 30 ชันษาที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพิเศษทุ่งนาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ พานพบตวาดมีมัจฉะหตัดทอนคับคั่งเต็มที่แต่เวลานี้มัจฉะหตัดทอนหวนกลับหากินลำบากเพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่งานทำไร่ทำนาตามสมัยนิยมเกษตรกรการตั้งกฎเกณฑ์ใช้คืนสารเคมี ปุ๋ยเคมี กเรณูจ่ายวัชพืชกับคชาชาติกำจัดแมลงทำเอาระดับปฐพีด้วยกันธารในที่ทุ่งนาเปลี่ยนไป มีผลกระทบแบ่งออกไส้เดือนด้วยกันคนเค้าหน้าที่ดินเป็นต้นว่า หนอนสยุมพร ไหนแดง แห่งกังวลใจเครื่องจองจำของกินรวมถึงปลาหลดลดผลรวมลดลง ในเวลาเดียวกันมัจฉาหลดกลับกลายที่หมายมั่นสรรพสิ่งท้องตลาดทำให้มัจฉะหตัดทอนlfมีประโยชน์ติดจะรุ่งเรืองสิงสู่สถานที่ประมาณกิโลเว้น 150-200 พระบาท iมัจฉะหตัดทอนตากแห้ง กิโลละ 400-450 พระบาท (ราคาขึ้นไปยอมตามฤดูกาล) หมายรวมงานเลี้ยงดูมัจฉาหตัดทอนเพื่อจะการค้าขายอยู่แห่งวงจำกัด ตามที่กรรมวิธีเพาะและการประมวลบิดามารดาสายขนมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจทำให้ ปลาเกิดคดีอ่อนเปลี้ยย้ำจึ่งทำเอาบุรพาจารย์ตระกูลที่ประมวลได้มาขนมจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนรวมไม่พอประกบการพามาลองเพาะเลี้ยง ดังนี้พอให้ปลาหตัดทอนหวนกลับเจริญอาทิเช่นอดีตสมัยซ้ำตลอดจนได้ผลทำให้รุ่งเรืองขึ้นอาหารชนิดโปรตีนรวมถึงก่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงดูมัจฉาไม่ก็จับมัจฉาซื้อขายครอบครองกิจการงาน มุขกรมประมง เพราะที่ว่าการประมงเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วจึงคว้าจัดตั้งแบงค์ปลาหลดขึ้นไปเพื่อช่วยแก้ไขทรัพยากรปลาหลดในที่อาณาเขตพื้นที่บุรีร้อยเอ็ดตลอดจนครอบครองศูนย์กลางให้บริการปัญญาด้านเทคโนโลยีปีกการประมงชิ้นจะเพิ่มคุณค่าแห่งงานเลี้ยงสัตว์ห้วยมากยิ่งขึ้น ปีก นายประจักษ์ ก้าวหน้าราตรีน์ ประมงบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มัจฉาหลดถูกตั้งแบ่งออกครอบครองมัจฉะประจำจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อชันษาพ.ศ.2557 ด้วยเหตุที่มัจฉะหลดดำรงฐานะปลาพื้นถิ่นเหมาะสำหรับระดับภูมิประเทศและภูมิอากาศ ของทุ่งกุลากันแสง บุรีจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั่วศูนย์กลางวิจัยและพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชืดร้อยเอ็ด สมรรถเพาะพันธุ์ปลาหลดได้มาเป็นครั้งแรกสรรพสิ่งพื้นโลกครั้นพรรษาพ.ศ.2546 มุขที่ว่าการประโมงจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วจึงคว้ามีแนวความคิดที่จะจัดตั้งแบงค์มัจฉะหตัดทอนขึ้นเพื่อจะเพาะแพร่พันธุ์มัจฉาหลดเพราะแบ่งแยกขจายตระกูล และครอบครองศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ข้างเทคโนโลยี การประมงเพื่อที่จะอนุรักษ์ปันออกมัจฉาหตัดทอนเหลืออยู่ดำรงฐานะมัจฉาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป เพราะการจัดตั้งธนาคารปลาหลดประจำจังหวัดมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชืดจังหวัดร้อยเอ็ดกับสำนักงานการจับสัตว์น้ำบุรีร้อยเอ็ดดำรงฐานะศูนย์กลางหลักในที่การหาความรู้ด้วยกันสอนเทคโนโลยีแห่งข้างการเลี้ยงกับงานปักชำแพร่พันธุ์ กับจะมีงานตั้งขึ้นศูนย์กลางศึกษาประจำอำเภอ 5 ที่ 5 อ. แต่ละอ.มีคนอ.ละ 100 ราย รวมบอกรับเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 500 ราย ได้แก่ อำเภอไร่วิสัย สุวรรสมรภูมิ นิลุบลราตรีต์ โพนเม็ดทราย ด้วยกันอำเภอไหว้วนาลี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เพราะว่างานร่วมแผนการแบงค์มัจฉะหตัดทอนสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดได้เลือกเฟ้นชาวไร่ชาวนาสถานที่ยั่วเข้าร่วมแผนจำนวน 500 ราย กับสั่งการขัดเกลาแห่งด้านการเพาะปลูกมัจฉาหตัดทอนในที่ทั้งหมดวิธีการ เพราะว่าผู้เข้าร่วมแผนการจักคว้าศึกษาการนำเทคโนโลยีต่างๆ ในที่การผลิตเด็กกลุ่มมัจฉะหลดอีกด้วยวิธีถ่ายแบบเทพนิรมิต รวมทั้งงานรณรงค์ปันออกเกษตรกรเลิกใช้สารเคมีแห่งท้องนาภัต ก็เพราะว่าหากธรณีหรือธารมีสารเคมีผสมสิงสู่ ก็จักทำให้ปลาหตัดทอนไม่ก็คนสถานที่สถิตสิงสู่แห่งแดนดินตรงนั้นตายได้ หลังจากที่ชาวไร่ชาวนาถือสิทธิ์การอบรมอ่อนโยนต่อจากนั้น มุขเกษตรกรแต่ละรายจะถือสิทธิ์งานเอื้อเฟื้อปัจจัยการผลิต เพราะฉะนี้ 1.ลูกปลาหตัดทอนรายละ 500 ตัวด้วยกัน 2.ของกินปลาคนละ 2 กระสอบ เพื่อที่จะนำจรเลี้ยงที่บ่อหรือไม่ก็ที่นาภัต เพราะเกษตรกรจะประกอบด้วยสัญญาความจริงแท้หมู่คนแว่นแคว้นกลับปลาหลดตัวเต็มอายุแบ่งออกแก่แบงค์ ปลาหลดรายละ 0.5 โลข้างใน 1 ชันษา เพื่อให้ธนาคารมัจฉะหลดสมรรถปักชำเพาะพันธุ์ด้วยกันขยายผลที่ชันษาต่อไปได้มา ผู้เป็นใหญ่สาสมไพรษ์ งานทวีคูณ เจ้าสำนักศูนย์กลางวิจัยและพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไร้รสชาติจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานตั้งขึ้นโครงการแบงค์มัจฉะหลด มุขศูนย์วิจัยฯ จักรับหน้าที่เพาะชำแพร่พันธุ์ปลาหลดเพื่อที่จะแบ่งแยกให้กับดักเกษตรกรแห่งร่วมโครงการ โดยปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการขุนพ่อแม่กลุ่มให้ครบถ้วน ซึ่งกะว่าทางศูนย์กลางวิจัยฯ จะสมรรถกำเนิดเด็กสายพร้อมจัดแบ่งชาวนาชาวไร่แห่งช่วงดวงจันทร์พฤษภาคม พร้อมกับรวมอบรมบ่มนิสัยปันออกความพร้อมกับดักเกษตรกรอีกตลอดคว้ามีแผนวิเคราะห์ค้นหาการเจริญเติบโตหลังจากที่มีสิทธิ์จ่ายเด็กกลุ่มปลาหลด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำตัวปัญหาสิ่งของชาวนาชาวไร่สถานที่อาจจะบังเกิดในที่ระหว่างงานเลี้ยงดู ตามที่งานแพร่พันธุ์ปลาหตัดทอนประกอบด้วยกระบวนการแห่งลำบาก ตามที่บิดามารดาสายสถานที่รวบคว้าขนมจากแหล่งน้ำเทพนิรมิตประกอบด้วยจำนวนรวมน้อยอีกรวมหมดรูปร่างการพำนักจะสถิตสิงสู่แห่งห้วยแห่งมีคุณภาพดี เป็นปลาใช้เนื้อเมื่อนำมาเลี้ยงแห่งระบบปิดจะเป็นเหตุให้น้ำเสียคล่อง ดังนี้ผู้เลี้ยงดูขาดไม่ได้ที่จะจำเป็นจะต้องมีระบบระเบียบการบริหารธารแห่งดี รวมถึงการเตรียมประถมเด็กกลุ่มที่จะจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเต็มแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็เพราะว่ายิ่งไปกว่านั้นปลาจักประกอบด้วยลำตัวเล็กมาก และถูกใจหลบแล้วลำตัวอีกทั้งลื่นแล้วก็อาจเป็นเหตุให้สายมัจฉะประการตรงนี้ก่อเกิดคดีน่วมคว้าง่าย งานเลี้ยงดูปลาหตัดทอนโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน จะมากพอมัจฉะหลดที่กำจัดประมาณ 30-40 ตัว/กรัมก.กับชนมพรรษา 1 พรรษาสมรรถดำรงฐานะบุรพาจารย์ตระกูลได้มา ข้างการเพาะชำแพร่พันธุ์ พอเลือกเฟ้นเพศหลังจากนั้นก่อนกำหนดกระทำผสมพันธุ์ จะฉีดพ่นฮอร์โมนแบ่งออกกับพ่อแม่กลุ่มมัจฉะหลดเพื่อจะส่งเสริมงานตกไข่ เพราะ เพศมาดามจะพ่นส่งเสริมอีกด้วยฮอร์โมน 2 คราว โดยคราวสถานที่ 2 จะฉีดพ่นห่างขนมจากทีแห่ง 1 เก็ง 6 ชั่วโมง เพศผู้ จะกระทำการพ่นเหมือนคราวผู้เดียว เพราะจักฉีดพร้อมเพศเมียเข็มแห่ง 2 แล้วก็จักนำบิดามารดาสายที่ฉีดพ่นฮอร์โมนหลังจากนั้น ปล่อยยอมที่ถังเดียวกันพอให้แทรกกันเองติดสอยห้อยตามเทพนิรมิต จากการหาความรู้การศึกษาค้นคว้าพบพานตวาด มัจฉาหลดเพศเมีย 1 ตัว จะปันออกกล้วยไข่คว้าจรด 3,000-5,000 ฟอง ใช้สมัยก่อตัวออกจากกล้วยไข่กะ 48-60 ชั่วโมง ต่อจากนั้นก็จักริเริ่มป้อนลูกตระกูล เพราะของกินมัจฉาหตัดทอนที่ดินศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้าฯ นำมาใช้เลี้ยงแยกครอบครอง 2 อย่าง ถือเอาว่า 1.อาหารสด ได้แก่ ไหนแดง ไส้เดือนปฐพี จากงานเพาะเลี้ยง 2.อาหารสำเร็จรูป ตามที่มีกำจัดในที่-ท้องตลาด โดยชดใช้ของกินกุ้ง กับของกินมัจฉะอย่างลอยน้ำมาแช่น้ำชั่วครู่เพื่อให้เล็ดอาหารนุ่มลง ด้วยกันจะนำมาปั้นครอบครองหมู่ปันออกเป็นอาหารปลา เพราะแกใดแหย่ข่าวการเพาะเลี้ยงมัจฉะหลดสามารถติดต่อสอบถามทำให้รุ่งเรืองขึ้นเหมาะ ศูนย์รวมวิจัยและพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด โทรศัพท์มันสมอง0 4356 9350

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email