เหรียญจักรเพชร วัดดอน ยานนาวา

ถือเอาครอบครองเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งหนประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้วยกันสร้างความเชี่ยวชาญมากมาย ครอบครองเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งหนน่าสั่งสมมากตราหนึ่ง แต่ช่วงปัจจุบันควานดูควานเช่าเลวมาก ถือเอาเป็นเหรียญตรายุคปัจจุบันแห่งราคานำการเทียว เข้าตำราหมื่นตีนๆ ตราจักรเย็บผ้าเพชร ตรวจวัดที่ดอน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ถือเอาดำรงฐานะสูงสุดตราเทพเจ้าแห่งครอบครองความชื่นชอบยิ่งนักสุดโต่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เอ็ด แจ๋สร้างโดย อาจารย์สามเณร ต่างชาติ ถึงปซาร์ ในชันษา พ.ศ.2508 เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์พรหม มี 2 เนื้อ คือ เนื้อฝาบาตร ความชื่นชอบสิงสู่ที่หลักเขตหมื่นตีน ซีกเนื้ออัลโอษฐ์้าความชื่นชอบ 40,000- 50,000 เท้า ประกอบด้วยพิธีปลุกเสกประการเข้มขลังรวมหมดล่าพระพุทธด้วยกันล่าเทวะแห่งมากวาระ และใส่ศาสตร์ประธานต่างๆ ประการครบเครื่องครบถ้วน รวมหมด เมตตามหานิยม รอด คงกระพันชาตรี ที่ประธาน คือ เป็นเหรียญตราแห่งหนสร้างความเชี่ยวชาญดำรงฐานะแห่งดำรงอยู่สูงสุดครับ อัตโนประวัติสิ่งของ ครูผู้สอนสามเณร ต่างประเทศ อาบันปซาร์ ไม่ก็ มหานักสิทธิ์นารทะ ราชโยคะ นั้น แกเกิดเมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2490 น่านตรวจวัดที่สูง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ท่านประกอบด้วยปู่ครอบครองชาวเยอรมัน ชื่อ เฟอร์โด ลุปต์ซ่า เคยครอบครองครูสอนที่ดินแห่งไทย ก่อนกำหนดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ชนกชื่อเสียงเรียงนาม ครูวินิจ อาบันปต์ซ่า หรือ ยิ่งใหญ่นักสิทธิ์ท้องนาร โษตตะมะ หรือว่าแห่งเรียกกันว่า “อาจารย์ชนก” ครูสามเณรต่างประเทศ อาบันปต์ซ่า ประกอบด้วยความศรัทธาแห่งศาสนาพุทธลงมาตั้งแต่เด็ก อายุได้มา 7 ขวบ คุณก็ผนวชดำรงฐานะเณร ศึกษาธรรมจักรหลักคำสอนสรรพสิ่งองค์พระสงฆ์สัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจาก ท่านอีกต่างหากแยแสในที่ด้านไสยศาสตร์โดยเฉพาะ แล้วก็คว้ากราบลาคุณครูชนกคลอดค้นหาครูผู้สอนที่ทรงเธอดีเลิศเพื่อเรียนรู้วิชา โดยให้กำเนิดดำเนินธุดงควัตรไปจนถึงแนวเขตแดนแหลมทอง-กัมพูชา คุณได้มาผ่านพบ คุณครูหน ชาวกัมพูชาผู้แกล้วกล้าปีกไสยเวทที่จังหวัดศรีสะเกษ จึงฝากเนื้อฝากตัวครอบครองสานุศิษย์และได้มาศึกษาวิชาการปะปนกัน ไม่มีเงินแตกฉาน คืนวันหนึ่ง ใน บริเวณสิงขรตุ๊เจ้าวิหาร ระหว่างที่ครูผู้สอนเณรต่างประเทศ ถึงปต์ซ่านั่งสมาธิ จิตใจสิ่งของคุณก็ได้พบกับตุ๊เจ้าใจของ “องค์ความถูกต้อง” ซึ่งประกอบด้วยพระนามทางโลกว่า “อวัยวะสมเด็จพระบรมครูคุณท้าวมหาพรหมผู้สรรค์” ซึ่งได้รักษาสั่งสอนธรรมที่ธรรมชาติอันแท้จริง เพื่อให้แกนำจากไปโฆษณาชวนเชื่อ เพราะทรงบอกเก็บดำรงฐานะปริศนาธรรมว่า “พระองค์เที้ยรแสดงจ่ายปรากฏซึ่งความถูกต้องแห่งธรรมชาติมาหลังจากนั้นทั้งปวงเวลาทั้งหมดเวลา เมื่อไรอธรรมเจริญ ความถูกต้องเที้ยรดำรงอยู่ เพื่อที่จะกำราบอาธรรม” ที่ปี พ.ศ.2502 ภายหลังครูสามเณรวิรัช อาบันปต์ซ่า เกิดผลจด “ฌาน” อันเป็นแน่ๆโดยธรรมชาติแล้ว คุณแล้วจึงกลับมาจำพรรษาอยู่ ที่ วัดที่ดอนยานนาวา บางกอก ด้วยกันจับความสรรพสิ่งไสยศาสตร์มาจัดโชว์จ่ายประชากรคว้าเหลือบเห็นเป็นรูปธรรม อบรมและโฆษณาชวนเชื่อ “องค์ธรรม” อันเป็นหัวใจของคุณความดี หรือไม่ก็ “คุณความดีที่ธรรมชาติสิ่งจริงจริง” อาจารย์สามเณรต่างชาติ ลุปต์ซ่า ประกอบด้วยเมตตาต่อคนดีทุกผู้ทุกนามแห่งประกอบด้วยความทุกข์ร้อน เพราะไม่เลือกชนชั้น สนับสนุนขจัดปัดเป่า ทั่ว ยอม นฤมิต เป่า เพื่อที่จะขับไล่ความกลีปะปนกัน แยกออกบางหรือหมดจากไป รวมหมด โรคภัย กับภยันตรายต่างๆ ไม่มีเงินเสียงเล่าลือดำรงฐานะแห่งระบือห่าง แต่ก็ครอบครองสถานที่โชคร้ายแห่งอายุสิ่งของคุณสั้นนัก คุณมรณภาพเมื่อพรรษา พ.ศ.2509 อายุเพียง 19 ปีแค่นั้น ก่อน ครูสามเณรต่างชาติ ถึงปต์ซ่า จะตาย (ใช้กับพระสงฆ์) ที่พรรษา พุทธศักราช2508 คุณได้สร้าง “ตราเครื่องเย็บผ้าพิเชียร” หรือ “เหรียญท้าวมหาพรหมผู้สรรค์” พร้อม “ภูษาราชะ” เพื่อแบ่งสรรอายุมากศิษยานุศิษย์ผู้มีความคิดบูชาสละวัตถุครอบครองราคาซื้อก่อสร้างอุโบสถ ตรวจวัดที่นาเหล่าลำธาร อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บต้นสักการบูชาประจำตัว เพราะว่าแกได้บรรจุวิชาสำคัญบริบูรณ์ ตั้งแต่เมตตากรุณาใหญ่การกำหนด รอด จวบจนถึงคงกระพัน ด้วยกันสำเร็จอีกด้วยตุ๊เจ้าเวทย์กระยาเลย สรรพสิ่ง พรหมลงมา เทวดา พุทธา โดยลงตัวอักษร เลขยันต์ ใหญ่ความดึงดูด ใหญ่สูตร ทั้งหลาย ประกอบระเบียบแบบแผนยาประจุอิทธิฤทธิ์ด้วยกันบุญฤทธิ์ยอมที่เหรียญตรา พร้อมพิธีปลุกเสกติดสอยห้อยตามหลักเขตสรรพสิ่งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ชนิดเติบโต ซึ่งได้มีงานบันทึกเหตุการณ์และรายละเอียดของวัฒนธรรมไว้ที่รายงานของ “สถานค้นคว้าความจริงแท้คุณความดี อุดรุโษตโคลนะ” พร้อมด้วย “ตราจักรเย็บผ้าเพชร” สร้างเพราะฝีมือของกองกระษาปณ์กรมธนารักษ์ รูปพรรณสัณฐานดำรงฐานะเหรียญทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม. จัดสร้างดำรงฐานะ 2 เนื้อ คือว่า เนื้อฝาผนังขันบาตร และ เนื้ออัลโอษฐ์้า ข้างหน้า มีลูกประคำ 108 ลูกรอบๆเหรียญ ใจกลางครอบครองพระรูปตัวสมเด็จพระสงฆ์บรมครูประสกเอ็งท้าวมหาพรหมผู้รังสฤษฎ์ สถานที่โคนพระรูปมีตัวหนังสือประเทศไทยตวาด “แกท้าวมหาพรหมผู้สรรค์” ใต้สุดดำรงฐานะ “ราชะดวงเนตรสกุณีแมว” ด้านด้านตลอด 2 ด้าน ประกอบด้วยตัวหนังสือเขมรเก่าก่อน ด้าน ข้างหลัง มีลูกลูกประคำ 108 ลูกรอบๆเหรียญตราอีกด้วย ใจกลางครอบครอง “จักรเก้า” ประกอบด้วยแสงสว่างรอบจักรเย็บผ้า กลางเครื่องเย็บผ้าป็น “ยันต์สามนิสถิตเขว” ข้างบนประกอบด้วยอักขระไทยตวาด “ตราจักรพิเชียร” นอกเหนือขึ้นไปเป็น “ตุ๊เจ้าหมอุที่าโลม” รอบเครื่องเย็บผ้าประกอบด้วย กุญชรสีห์ ราชเช็ดห์ ผู้ร้าย ด้วยกันอักขระเขมรเก่า โดยรอบ คงบอกได้ตวาดเหรียญจักรเย็บผ้าเพชร ก็คือ “เหรียญร่างกายพรหมผู้รังสฤษฎ์” นั่นเอง นอกจากนี้ “อวัยวะสมเด็จพระบรมครูคุณท้าวมหาพรหมผู้สรรค์” คว้าทรงกรุณาให้พร “เหรียญตราเครื่องเย็บผ้าพิเชียร” เก็บตวาด “คนใดนำตราจักรเพชรจรบูชา ผู้ตรงนั้นเที้ยรมีตุ๊เจ้าพรชิ้นนฤมลด้วยกันยิ่งของพ่อ แม่ ส่วนตัวอยู่เสมอ ” เสมอเหมือนถ้อยคำที่ว่า “บุรพาจารย์เป็นดุจพรหมสิ่งของเด็ก” เมื่อประสกเอ็งให้ศีลให้พรเรา พรนั้นก็จักเป็นพรสถานที่น่านับถือกระทั่งพรทั้งผอง เฉกเช่นพรสิ่งของพรหม “เหรียญตราเครื่องเย็บผ้าเพชร” แล้วก็เปรียบดังตัวแทนแห่งความรัก ความกรุณา ความกรุณา แห่งบิดามารดาประกอบด้วยจ่ายกับลูก ดังนั้น ครั้นคนใดไหว้บูชาก็จักได้มาพรอันประเสริฐสิงสู่กับร่างกายตลอดเวลา เหรียญตราจักรเย็บผ้าเพชร ตรวจวัดที่ดอน ยานนาวา ของ ครูสามเณรต่างประเทศ ลุปต์ซ่า นี้ เป็นเหรียญที่ประกอบด้วยความดังและก่อสร้างความเชี่ยวชาญมากมาย ดำรงฐานะตราแห่งควรสะสมยิ่งนักเหรียญตราหนึ่ง แต่ว่าช่วงปัจจุบันควานมองดูควานเช่าชั่วยิ่งนัก นับครอบครองเหรียญตราปัจจุบันที่ราคายกมางานเชียว เข้าตำราหมื่นตีนๆ หลังจากนั้นครับ แนว สัปดาห์พระพิมพ์ เลิกม วัชรปลอม

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email