อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เทคนิคสมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา

อควาโปนิกส์ Aquaponics

ตามปกติ ส่วนใหญ่แล้วนั้นคนไทยเราจะคุ้นชินกับคำว่า ไฮรโดรโปรนิกส์ที่มีเฉพาะน้ำและพืชมากกว่า แต่สำหรับอควาโปนิกส์ นอกจากมีน้ำและพืชแล้ว ส่วนสำคัญที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่ง คือ การเลี้ยงปลา หลังจากได้ที่ศึกษาวิธีและหลักการในการทำงานของเจ้าระบบนี้ คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว และเป็นเทรนด์เกษตรในไทยได้ คือการปลูกพืชได้กินปลา หรือเลี้ยงปลายังได้กินพืช 

 

อควาโปนิกส์ (Aquaponics)  เป็นการปลูกพืชโดยควบคู่กับการเลี้ยงปลา เป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชกับตัวปลานั่นเอง พืชจะใช้น้ำเสียจากปลามาเป็นสารอาหาร โดยน้ำเสียเหล่านี้จะถูกดูดวนผ่านหินกรองลงมาที่รากของพืช และน้ำก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเป็นการถ่ายน้ำใหม่ ส่วนปลาเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่สะอาดด้วย ระบบนี้จะทำเป็นน้ำวนกลับไปกลับมา แทบจะไม่มีน้ำทิ้งเลย ในประเทศไทยเองเริ่มมีการทำเกษตรแบบนี้เข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายนัก ที่สำคัญการเลี้ยงปลาจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของพืช เช่น ปลานิล 50 – 60 ตัว ต้องให้อาหาร 60 – 100 กรัม เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกพืชประมาณ 3 – 4 ตารางเมตร โดยทุกส่วนต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด เหมาะกับพืชที่กินใบเป็นหลัก

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email