เลี้ยงสัตว์อย่างไร ให้ไม่มีกลิ่น แถมสุขภาพดี มีความสุข

หมูอารมณ์ดี

สำหรับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตร 4.0 ที่รัฐบาลในยุคปัจจุบัน เร่งทำการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้อาศัยกลุ่มของเกษตรกรวัยหนุ่มสาว (Young Farmers) และสมาร์ทฟาร์เมอร์ (Smart Farmers) เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อน ภายใต้เงาของบริษัทยักษ์ใหญ่อีก 4 – 5 บริษัทที่จับมือร่วมกับหน่วยงานรัฐในแต่ละจังหวัด เป็นหุ้นส่วนในนาม บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  ที่เชื่อกันว่าน่าจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ก็จะมีเงื่อนไขในการรับซื้อพืชผักผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรอยู่ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ ผลิตผลที่รับมาจากพี่น้องเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ ฯลฯ จะต้องผ่านมาตรฐาน GAP, Q, Organic Thailand, GMP ฯลฯ ด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งเนื้อสัตว์อย่างหมูก็จะต้องปราศจากสารเร่งเนื้อแดง (บีตา-อะโกนิสต์ beta-agonist) ไก่ เป็ด ห่าน ฯลฯ ต้องปราศจากฮอร์โมนเร่งโต (Growth Hormone) และยาปฏิชีวนะที่ตกค้างจนเกินค่ามาตรฐาน หรือต้องไม่มีเลยถ้าเป็นสารที่ต้องห้าม

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email