ชาวสวนมะพร้าวครวญ แมลงดำหนามระบาดหนักกัดยอดด้วน

แมลงดำหนามระบาด

วันที่ 4 ธันวาคม นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาเกษตรกรตำบลช้างแรก ได้ทำการเข้าตรวจพื้นที่สวนมะพร้าวหลายแปลง ในหมู่บ้านไร่ หมู่ 4 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านไร่ใน และเกษตรกรว่า พบแมลงดำหนามเริ่มระบาดอย่างรวดเร็วและกำลังขยายวงกว้างออกไป เกรงว่าจะลามไปทั้งอำเภอทำให้พืชผลเสียหาย

 

หลังการตรวจสอบพบแมลงดำหนามเกาะกินใบมะพร้าวทั้งต้นเล็ก ไปจนถึงต้นใหญ่ อีกทั้งยังวางไข่อยู่ตามใบมะพร้าวอีกเป็นจำนวนมาก บางส่วนฟักเป็นตัวบินออกไปกินต้นอื่น หลายต้นยืนตายต้น และบางส่วนยอดเริ่มด้วนอาจจะตายในเร็วๆ นี้ น.ส.กานต์สิริญ ตั้งพงศาวลีกุล เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว เปิดเผยว่าได้ทำสวนผสมผสาน มีมะพร้าวน้ำหอมอยู่ประมาณ 10 ไร่ และมะพร้าวใหญ่ 10 ไร่

 

“พบว่าขณะนี้มีแมลงดำหนามระบาดไปทั้งสวน เมื่อดึงยอดมะพร้าวดูภายในจะมีตัวแมลงดำหนามเกาะกินน้ำเลี้ยงอยู่เต็มไปหมด และยังวางไข่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว หากไม่เร่งกำจัด มะพร้าวอาจตายได้ทั้งสวน จึงอยากฝากให้หน่วยงานของรัฐเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อยากให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่แก้ด้วยความยั่งยืน เพราะมะพร้าวใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานหลายปีกว่าจะเป็นต้นเก็บเผลได้”

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email