“ปลาซิว”เลี้ยงในสวนปาล์มน้ำมัน รายได้เสริมในช่วงราคาปาล์มตกต่ำ

วิธีเลี้ยงปลาซิว สวนปาล์ม

ปลาซิว (ชื่อภาษาอังกฤษ: Silver rasbora) จัดเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) เรียกได้ว่าเป็นปลาผิวน้ำ ชื่นชอบการอยู่กันเป็นฝูง ลำตัวยาวเรียว ว่ายน้ำได้ว่องไว ข้างลำตัวจะมีแถบสีเงิน และสีเหลืองอมส้มพาดคู่ขนานไปกับแถบสีเงินตามแนวยาวลำตัว พบได้ในบริเวณแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ในแม่น้ำและแหล่งน้ำนิ่ง รวมไปถึงลำธารในที่สูงบางแห่ง มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 

 

อาหารหลักของเจ้าปลาซิวนี้ได้แก่ พืชน้ำ ลูกน้ำ ตัวอ่อนของแมลง และแมลงน้ำขนาดเล็ก รวมทั้งแมลงที่บินตามผิวน้ำ มีความยาวตั้งแต่ 5 เซนติเมตร ไปจนถึง 17 เซนติเมตร ปลาซิว นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ถือได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจ นิยมบริโภคโดยปรุงสด หมักทำปลาร้าหรือปลาแห้งก็ได้

 

นายสถาพร ศรีเทพ เกษตรกรรุ่นใหม่จาก young smart farmer (YSF)  กล่าวถึงความเป็นมาของการเลี้ยงปลาซิวในสวนปาล์มน้ำมันว่า เพราะเป็นช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญแล้วในแถบพื้นที่ของตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ตนเองจึงได้ทำการขุดบ่อน้ำขนาดเล็กไว้ตรงกลางร่องของสวนปาล์ม เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง และส่วนตัวต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิวไว้ จึงได้ลองจับปลาที่มีอยู่ในตามธรรมชาตินั้นมาทดลองเลี้ยงไว้เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ปรากฏว่าสามารถเลี้ยงได้และเพาะพันธุ์ได้เป็นอย่างดี จึงได้ทำการขุดบ่อน้ำเพิ่มเติม ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 1 เมตร เป็นจำนวนทั้งหมด 10 บ่อ และด้านข้างบ่อนั้นจะทำการล้อมด้วยตาข่ายสีฟ้า ซึ่งต้นทุนประมาณ 10,000 บาท โดย 1 บ่อนั้น เราสามารถเลี้ยงเจ้าปลาซิวได้ประมาณ 300 ตัว และใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 6 เดือน ก็จะสามารถจัดจำหน่ายได้

 

จำหน่ายได้ตัวละ 3 บาท สามารถสร้างรายได้ประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน และอาหารที่นำมาเลี้ยงปลาก็จะเป็นปลวกที่อาศัยอยู่ในสวนปาล์ม ทั้งที่อยู่บนดินและทำรังอยู่ที่ต้นปาล์มน้ำมันนั่นเอง ลูกค้าที่มาซื้อปลาซิวส่วนใหญ่มีทั้งซื้อไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อ หรือนำไปประกอบอาหาร โดยมีเมนูเด็ดก็คือแกงคั่วพริก ซึ่งในปัจจุบันนี้ ปลาซิวที่เลี้ยงอยู่เรียกได้ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ทำได้ในช่วงหน้าแล้ง หรือในช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email