“12 นโยบายหลัก…12 นโยบายเร่งด่วน” ครม.ประยุทธ์ 2

รศ.ดร.สุขุม เฉลยปัญหาสมบัติพัสถาน สถาบันอุดมศึกษาสวนดุสิต กระจายแนวนโยบายมันสมอง.มันสมองกิจกรรมแห่งหนคู่กับดัก “การเมืองแหลมทอง” ทั้งปวงยุคทุกยุค ตั้งแต่ยุคแห่งอภิปรายถ่ายทอดความเห็นผ่านวิทยุ ผ่านทีวี จนถึงเวลาแห่งอภิปรายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ นักการเมือง ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือไม่ก็แม้แต่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปกติ ก็ดูท่าจักหลบกิจกรรมตรงนี้ได้มาทรามจริงจริงๆ.มันสมอง!! กระแสการเมืองเวลานี้ คงไว้จำเป็นต้องเอ่ยปากตรงๆตรงๆว่า “รุนแรงสุดๆสุด” เป็นพิเศษครั้น กำลังมันสมองอ.ประยุทธ์ คว้าประเจิดประเจ้อคำแถลงหลักการรัฐบาล ก่อนที่ประกอบด้วยการชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ ที่วันที่ 25 ก.ค. 2562 ด้วยว่า ซึ่งเรื่องเบ็ดเตล็ดสำคัญ ประกอบด้วย แนวนโยบายหลัก 12 เรื่อง เช่น 1) รักษากับบูชาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) สร้างความแน่นหนาและปลอดภัยสรรพสิ่งแดน และความสงบสุข สรรพสิ่งแดน 3) บำรุงรักษาศาสนาและขนมธรรมเนียม 4) การก่อสร้างบทบาทสรรพสิ่งไทยที่เวทีแหล่งหล้า 5) การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันความเก่งกาจในที่การชิงดีชิงเด่นสรรพสิ่งประเทศไทย 6) การพัฒนาพื้นที่ศรษฐกิจธุระและการขจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาก่อสร้างความแข็งแรงจากฐานราก 8) ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาอำนาจสรรพสิ่งแหลมทองทั้งปวงช่วงอายุ 9) สาธารณสุขความเท่าเทียมและสวัสดิการสถานที่เหมาะสมกับดักหมวดประชาชน สิบ) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างงานเขียนเติมใหญ่อย่างยืดยาว 11) การปฏิรูปการจัดการบริหารภาครัฐ ด้วยกัน 12) การกันด้วยกันกำจัดงานคดกับประพฤติมิชอบกับกระบวนการยุติธรรม หลักการด่วน 12 เรื่อง ตัวอย่างเช่น 1) แก้ไขการดำรงชีวิตสรรพสิ่งกลางเมือง 2) แก้ไขหมู่ผลประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกลางเมือง 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อจะรองการผันทวนของ เศรษฐกิจแหล่งหล้า 4) งานมอบการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา 5) ปรับปรุงของใหม่การยกสถานภาพอำนาจของกำลังแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศสู่อนาคต 7) งานเตรียมการชาวไทยสู่ศตวรรษสถานที่ 21 8) แก้ไขคดด้วยกันประพฤติมิชอบในที่แวดวงราชการตลอดทิศการเมือง กับทิศข้าราชการ 9) แก้ไขยาเสพติดด้วยกันความสงบเงียบสุขแห่งเนื้อที่ธานีแนวเขตปากใต้ 10) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน สิบเอ็ด) เอื้อเฟื้อแบ่งออกประกอบด้วยการเรียนการฟังความคิดเห็นสรรพสิ่งกลางเมือง และเคลื่อนที่เพื่อเยียวยาเพิ่มพูนกฎหมายสูงสุด กับ 12) งานขจัดปัญหาภัยแล้ง การไม่มิดชิดหลักการดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์การฝักใฝ่ ด้วยกันทำให้เกิดทางให้ความเห็นแห่งเข้าสังคม อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะดำรงฐานะข้อความสัดส่วนสิ่งของหลักการ เป็นสรรพสิ่งกลุ่มฤทธิ์ผู้คนบ้านเมืองส่วนใหญ่ แนวนโยบายกระยาเลย ดูเหมือนว่าจะสานต่อมาจากแนวนโยบาย คสช.สถานที่ใช้คืนเดินเครื่องแดนทั่วเวลา 5 ปีที่ผ่านมา แผนการสถานที่เล่าดำรงฐานะหลักการกว้างๆ กับไม่มีนำเสนอวิถีทางปฏิบัติสถานที่ชัดเจน หรือว่าแม้แต่ข้อความการกำคราวดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดำรงฐานะแนวนโยบายรวดเร็ว ดูท่าได้ผลกระทำเพื่อจะพิทักษ์ความมีน้ำใจพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากชิ้นแห่งหนได้มาการฝักใฝ่จากสังคมอีกเอ็ดข้อคิด ก็คือ การบอกหลักการสรรพสิ่งรัฐบาล ซึ่งแม้จักดำรงฐานะกระบวนการทางสภานิติบัญญัติแห่งดำรงฐานะข้อจำกัดในที่งานเข้าไปว่าการร.พื้นดินสรรพสิ่งคณะรัฐมนตรี กับเปิดโอกาสมอบสมาชิกรัฐสภาจำกัดการบริหารร.พื้นดินที่ทางหลักการก่อนกำหนดการเข้าสั่งการร.เมทนีสรรพสิ่งครม.ได้มา เพราะเปลี่ยนวิธีการแห่งหนกำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าสั่งการราชการเมทนีจำเป็นต้องกระจายหลักการทาบรัฐสภา ซึ่งวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วดูเหมือนว่าครอบครองธรรรมควันเนียมทำคุณความดีด๊าปกติ ทว่าเกี่ยวกับการประกาศแผนการสรรพสิ่งรัฐบาลแห่งคราวนี้ ถูกจับนัยเนตรเหล่ในที่ต่างๆนาๆประเด็น อาทิเช่น ทหารดีเลิศกระยุทธ์ ซึ่งจับทัพ ครม.แถลงแผนการรัฐบาลเองนั้น จะสามารถทรหดอดทนทาบการถูกอภิปรายคว้าจำเนียรหรือเปล่า? เพราะที่ผ่านมาทหารดีเลิศกระยุทธ์จักคุ้นชินกับดักงานใช้อำนาจแบบลงมาทั่ว หมายรวมสมรรถนะที่การแจ๋กองทหารอภิปรายสรรพสิ่งฝ่ายค้าน จำเป็นจะต้องอภิปราย ซึ่งควรจะอภิปรายเพราะว่าเน้นเล่าสาระ มอบข้อคิดเห็นสถานที่เป็นประโยชน์ กับเปล่าน่าเอ่ยปาก ข้อความเริ่มแรกๆ สถานที่ดูเหมือนครอบครองจานเสียงตกรู อาทิเช่น บ้านเมืองไม่เป็นระบบประชาธิปไตย – เอกาธิปไตยนักสู้- ตกทอดสิทธิ นี่ถือเอาว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่งทางให้ความเห็นขนมจากเข้าสังคม แห่ง วันนี้ กรณี 12 แผนการหลักเขตมันสมอง..12 หลักการรวดเร็ว ด้วยกันการชี้แจงแนวนโยบาย ครม.ประยุทธ์ 2 ซึ่งการวิพากษ์ให้ความเห็นปะปนกัน ทั้งสิ้นได้ผลนำเสนอติดตามทรรศนะ หัวคิด และเจตคติสถานที่ผิดแผกจรสรรพสิ่งคนปัจเจกชน จะอย่างไรก็ตามในที่ตำแหน่งกลางเมืองชิ้นสถานที่น่าให้ความสำคัญ กับตรวจการจับตาดูในที่การชี้แจงหลักการ ก็คือ สาระเกี่ยวพันหลักการปะปนกัน ตลอดจนวิธีการ หรือไม่ก็การรุนแผนการจากไปสู่กรรมวิธีสิ่งของการปฏิบัติ เพราะว่า “แผนการ” เป็นอีกเอ็ดส่วนประกอบแห่งหนมีความหมายเหลือใจ เสมือน “ขอบสถานที่การปกครองประเทศ” ไม่ใช่เป็นแทบ “ขนมธรรมเนียม…ขบวนการ” แห่งหนสร้างความเพียบพร้อมสรรพสิ่งการปฏิบัติหน้าที่จ่ายอายุมากรัฐบาลขนาดนั้นมันสมองมันสมอง.มันสมองแต่ครอบครองอันแห่งหนมีผลกระทบแตะต้องดามคุณภาพชีวิตของกลางเมืองแปลนบริบูรณ์ครบ เมื่อการชี้แจงแนวนโยบาย คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2 มีความสำคัญต่อบ้านเมืองอันเป็นไปสุดที่รัก บริบูรณ์จากนั้น.มันสมองมันสมองก็อยากจ่ายกลางเมืองติดตามชมอย่างสนใจฟังมันสมอง.มันสมองไม่ใช่ฟังผ่าน…ฟังกรรณข้างซ้ายทะลุทะลวงกรรณทักษิณมันสมอง.มันสมองกับช่วยกันจำมันสมองมันสมอง.ตรวจว่า “รัฐบาลเจริญรอยตามแนวนโยบาย” เต็มแรงโหรงเหรงปานใด? พูดง่ายๆ คือ กลางเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่วมที่การบริหารแดนอย่างถ่องแท้ขนาดนั้นมันสมอง.มันสมองจึงจักเรียกว่าครอบครอง “ระบบประชาธิปไตยเพราะว่าเนื้อนัก”มันสมองมันสมอง.!!

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email