แก้แล้ง!! ทุ่มงบกว่า 700 ล. ขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นา 66 จว.

นาฯ ทุ่มเทกระทั่ง 700 กล้อนตีน โค่นบึงขนาดเล็กในท้องไร่กระทั่ง 4 หมื่นสระ 66 จว. แก้ไขแห้ง ประมาณการประสบความสำเร็จเท่าทันรับฝนจันทราพ.ค.ตรงนี้ ครั้นวันที่ 29 ม.ค.น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กษ ประเจิดประเจ้อแหว อธิปเฉลิมความมีชัย ธนูีไร้เดียงสา รมว.ทุ่งด้วยกันสหกรณ์ จัดการแจกเร่งทำงานขจัดปัญหาภัยแล้งขุดแอ่งน้ำขนาดย่อมณทุ่งชาวนาชาวไร่ ข้างนอกดินแดนชลประทาน ทวีคูณอีก 4 หมื่นชลาศัยทั่วประเทศ 66 บุรี เพราะละเว้นอาณาเขตกลางๆ สิบเอ็ด บุรีณปี 2563 ซึ่งแผนการนี้ได้ดำเนินการลงมาตั้งแต่พรรษา 2548 สมรรถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักธาราเก็บใช้คืนช่วงฤดูแล้งให้กับดักชาวไร่ชาวนากว่า 5 แสนครอบครัว ดังนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน แจกงบประมาณโก่นสระเว้น 17,800 บาท ร่วมกระทั่ง 700 กล้อนบาท ด้านชาวไร่ชาวนาสาสมเรื่องอีก 2,500 บาทดามชลาศัย ซึ่งคว้าดำเนินการสำรวจความต้องการชาวนาชาวไร่ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์สิทธิในแผ่นดิน กับที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชาวไร่ชาวนาชดใช้ทำการกสิกรรม พื้นที่โค่นชลาศัยประมาณ 1 การงาน สัดส่วนชลาศัย 20×30 เมตร ดึ่มเปล่าเกิน 3 เมตร จุ 1,260 คิว สามารถใช้หล่อเลี้ยงต้นพฤกษ์ ณตอนอัตคัดธาร “เร่งรัดโก่นให้สำเร็จก่อนพิรุณมาจันทร์ พ.ค.จักรองน้ำฝนได้เท่าทัน เวลานี้ชาวไร่ชาวนา สมัครเข้า 4 หมื่นราย เจ้าหน้าที่เจียรสืบสวนเนื้อที่ ด้วยกันฝึกฝนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่องบเปลี่ยน เคลื่อนที่ได้เลย เปลืองเวลาดำเนินการโค่นชลาศัย 2-3 จันทร์ โดยที่ทำการเจริญเมทนีดลแต่ละพื้นที่ ก่อตั้งคำของบ ระบุเป็นรายชุมชน จะปราศจากการมัดขาดกับดักผู้รับเหมาก่อสร้างรายไร เพราะแม้เกิน5แสนตีน จักเป็นระบบอีขอดดิ้ง ผ่านการประมูล สถานที่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลกับ ผลรวมสระ ระยะเวลา แห่งหนสมควร ลูกจ้าง จำต้องประกอบด้วยสมรรถภาพ กับจำเป็นจะต้องมองดูศักยภาพ ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการร้องเรียน อย่างไรก็ตามผู้รับเหมาก่อสร้าง สมรรถรับกิจธุระกระโดดจังหวัดได้ ด้านจะดำรงฐานะผู้รับเหมารายเดิมๆ เพราะว่าการงานง่าย ซีกชันษา 2564 ได้มาสืบสวนต่อจากนั้นประกอบด้วยความมุ่งมาด กระทั่ง4หมื่นชลาศัย ได้มาริเริ่มตั้งขึ้นคำขอจากไปที่สำนักงบประมาณต่อจากนั้น ด้วยภารกิจโค่นแหล่งน้ำในที่ที่โล่งแจ้ง ซึ่งเริ่มแรกสิงสู่ณการดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน ได้มาถ่ายโอนภารกิจเจียรมอบอาณาเขต ครอบครองตัวดำเนินการต่อไป ด้วยกันได้เจี๋ยนงบประมาณซีกตรงนี้ ในงบบัญชีชันษาตรงนี้ไปต่อจากนั้นกระทั่ง 800 เลี่ยนบาท”รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บอก

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email