เปิดแล้วตลาดโรงเกลือท้ายเกาะปทุมธานีศูนย์รวมสินค้าทุกชนิดเพื่อให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ขายนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

สถานที่ตลาดโรงเกลือหางยึด อ.สามโคก เมืองปทุมธานี นายจรูญศักดิ อาศัยหเดชะ รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นสำคัญธรรมเนียมเปิดตลาดตึกเกลือหางยึดเพราะประกอบด้วย ผู้เป็นใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์ วิเชียรฉายแสง นายอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี นงคราญห้ามตรัตติกาลน์ ริเริ่มสูงศักดิ์กรัง นายอำเภอสามโคก อนงค์ชไมพร แรงใจทอง การค้าธานีจังหวัดปทุมธานี อธิปวชิระ สวาทยาเสพติดนันท์ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยร.สถานที่เกี่ยวพัน วาณิช คนขายของ และกลางเมือง เข้าร่วมพิธี ตลาดโรงเกลือแกงตอนหลังยึด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่รวมสินค้าทุกชนิด ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีกทำเลทอง แห่งนวชาตอยู่ในสภาพสถานที่ ตำบลตอนหลังยึด อ.สามโคก ธานีจังหวัดปทุมธานี ดำรงฐานะทางเลือกให้กับดักผู้บริโภคจับจ่ายของซื้อของขายราคาไม่ผิดดำรงฐานะตลาดกลางๆเพื่อให้เกษตรกรพ่อค้าชนนีขายนำเครื่องอุปโภคบริโภคลงมาจ่ายเพราะไม่ต้องผ่านคนกลาง และอีกทั้งดำรงฐานะแหล่งศึกษาปลายประเพณีนิยมติดตามหลักปรัชญาที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง ปีกผู้เป็นใหญ่วิเชียร สวาทสารเสพติดนนท์ สำคัญเทศมนตรี ตลาดตึกเกลือแกงตอนหลังจับเ ทูลเพิ่มพูนดุ กลุ่มเคราะห์ การตลาดโรงเกลือแกงตอนหลังยึด คนขายของ ชนกค้า ญาติพี่น้องประชาชน และ ตะขอขอบพระคุณประสกเอ็งถัดลงมาพ่อเมืองจังหวัดปทุมธานี แห่งหนได้โปรดให้เกียรติลงมาเป็นสำคัญในที่พิธีรีตองถกตลาดโรงเกลือตอนหลังยึดณวันนี้ เจตนาน่าสนุกสิ่งของผมแห่งหนประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่จะก่อท้องตลาดสถานที่นี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวนาชาวไร่เกษตรกรเกษตรกรวาณิชแม่จำหน่ายคว้านำพืชผลทางการเกษตรอันก่อเกิดจากผลิตผลลงมาจำหน่ายอีกทั้งตลาดแห่งนี้เพราะไม่ต้องเปลี่ยนพ่อค้าคนกลางก็เพื่อจะเป็นการมากขึ้นรายได้อย่างครบให้แก่ชาวไร่ชาวนา เสร็จลุ้นประคับประคองเศรษฐกิจของแดนและเศรษฐกิจครัวเรือนให้อยู่ดีกินดีมีความสุข ปีกหัวหน้าเจียรูญศักดิสิงสถิตหอำนาจรองลงมาจากพ่อเมืองจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าในวันนี้ท้องตลาดตึกโซเดียมคลอไรด์ชายจับประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจะให้โอกาสแจกวงในที่โล่งแจ้งพ่อค้าแม่ค้าได้จับนำเครื่องอุปโภคบริโภคลงมากำจัดให้อายุมากผู้ซื้ออีกรวมหมดอีกต่างหากเสร็จสงเคราะห์เกษตรกรเพราะว่าการนำผลิตผลขนมจากที่โล่งแจ้งในบุรีปทุมธานีหรือว่าพื้นที่คล้ายลงมาจำหน่ายกับดักท้องตลาดเรือนโซเดียมคลอไรด์ ที่ตรงนี้โดยตรงซึ่งเสร็จมากขึ้นรายได้ก่อสร้างการทำงานที่มั่นดำรงและสนับสนุนเศรษฐกิจแข็งแรงซึ่งเป็นคุณประกบญาติโกโหติกาประชาชนแห่งบุรีปทุมธานีด้วยกันญาติโกโหติกากลางเมืองบุรีจวนเจียนเคียตะขอชื่นชมสำคัญบริหาร คณะกรรมการที่ได้พร้อมใจกักคุมคิดค้นท้องตลาดเรือนเกลือสมุทรท้ายเกาะอ.สามโคกแห่งตรงนี้ให้เป็นแห่งหนจำหน่ายของซื้อของขายราคาถูกดามผู้บริโภคโดยให้โอกาสแจกชาวนาชาวไร่ทั้งหมดงานการสามารถจับผลิตผลมาค้าขายต่อหน้ากับดักตลาดอาคารโซเดียมคลอไรด์ชายเกาะ

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email