‘เงินบาทแข็ง-เงินบาทลอยตัว’บทเรียนทรงคุณค่าของไทย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องดูแล เลขาธิการก๊กประชาชาติ โพสต์คดีผ่านเฟซบุ๊กชื่อเสียงเรียงนามโพกผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เอก ทวี สอดส่องดูแล เจาะจงแหว มันสมอง.“เงินบาทดาน-เงินบาทลอยลิ่วร่างกาย” บทเรียนแห่งหนทรงคุณค่าสิ่งของไทย !! “ค่าเงินบาทไทยดาน” หรือไม่ก็ค่าเงินบาทมีอัตราสูงกระทั่งค่าเงินบาทอันที่จริงจริงๆแห่งหนเหลือแหล่ก้ำมองเห็นแหวเป็นสาเหตุสรรพสิ่งโจทย์เศรษฐกิจ แหลมทองเคยประสบด้วยกันบทเรียนมาต่อจากนั้น ลงมาหลังจากนั้นแห่งหนเรียกตวาด “วิกฤติต้มยำกุ้ง” ครั้นสองทศวรรษที่ผ่านมาหรือว่า ๒๐ กว่าชันษามาต่อจากนั้น ขออนุญาตแชร์ความเชี่ยวชาญสถานที่มีอยู่ จากงานครอบครองหัวหน้ากรุ๊ปเจ้าหน้าที่สอบสวนแห่งความการค้าทรัพย์สินสรรพสิ่ง ๕๖ สถาบันการเงินสถานที่ไม่ผิดเลิกกิจการเพราะว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือว่า เรื่อง ปรสชาติ เป็นความเชี่ยวชาญสถานที่คว้าจากงานไต่ถามประมวญหลักฐานแห่งหนประกอบด้วยประเด็นข้องเกี่ยวกับดัก “ค่าเงินบาทดาน” พร้อมด้วย ลงมาเพื่อที่จะสำเร็จหมุนเวียน (เงินตรา)ทำความเข้าใจ กล่าวคือ ในช่วงสถานที่รัฐบาล กำลังพลมันสมองอ. ชวลิต ยงใจยุทธ คว้าเป็นนายกฯ ระยะ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๘ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ ส่วนตัวได้มาคุ้นชินขอประทานพบเพื่อสัมภาษณ์ด้วยกันซักไซ้ กำลังพลมันสมองอ. ชวลิตฯ ครั้นวันที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ คุณคว้าช่วยให้กระทำการรายงานคำกล่าวประสกเอ็งวางด้วย พร้อมด้วยคว้า สรุปความจดบริบทสิ่งของปัญหาตอนนั้นตวาด “ฐานะสิ่งของไทยในขณะนั้นผ่านพบว่ามีเรื่องด้านเศรษฐกิจจากการทำหนี้สินต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากมาย เป็นพิเศษคดีงานเสียดุลการค้ากระแสรายวันอย่างต่อเนื่อง กับปัญหาคุณลักษณะสินเชื่อสิ่งของสถาบันการเงิน ไม่มีเงินเป็นเหตุให้ทุนรอนไหลหลากเข้าไปขนมจากต่างด้าวประวิงลง ในขณะที่งานไหลหลั่งคลอดสิ่งของทุนทรัพย์ต่างด้าวขนมจากการเรียกหนี้คืน เป็นพิเศษหนี้ระยะสั้น เป็นสาเหตุของโจทย์สภาพคล่องในประเทศ กับส่งผลประกบฐานะเงินสำรองข้ามชาติอย่างหนัก จึงได้เครื่องหมายการค้าพระราชกำหนดการปฏิรูประเบียบสถาบันการเงิน พุทธศก ๒๕๔๐ (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม ๒๕๔๐) เพื่อจะจัดตั้ง “หน่วยงานเพื่อการปฏิรูปกระบิลสถาบันการทรัพย์สิน” เรียกโดยย่อตวาด “ปรส.” ขึ้นไป” เรื่อง ปรสชาติ ดำรงฐานะบทเรียนสถานที่ทรงคุณค่า ถือเอาว่า ต่อมาณกาลเวลาอดีตกาลผู้นำขวา ชินการปฏิบัติ ดำรงฐานะนายกฯ ด้วยกัน อธิปสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นเบี้ยล่างนายกรัฐมนตรี คว้ามีคำประกาศิตสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งนร คำสั่งสถานที่ ๓/๒๕๔๕ ระบุวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๕ ลงนามเพราะหัวหน้าสาสมคิดฯ ได้มารังสฤษฏ์คณะกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะป้องกันงานก่อกำเนิดวิกฤติความทางเศรษฐกิจ ขึ้นมี หัวหน้ายุวรัชนีน์ ดวงใจเวชช์ ดำรงฐานะสำคัญคณะกรรมการศึกษากับชี้ทางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการว่าการระเบียบการคลังของด้าวเพื่อที่จะปกปักรักษางานก่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (ไม่ก็ ศสปป.) และมีผู้ทรงความรู้แห่งหนรอบรู้ความสามารถจำนวนรวมหนึ่งครอบครองคณะกรรมการ และมีคณะทำงานศึกษาการศึกษาค้นคว้าขนมจากนักวิชาการอนุเคราะห์ด้วย ผลการศึกษาสรรพสิ่งคณะกรรมการทั้งสิ้นได้เอามาตรวจสอบด้วยกันรวบรวมเป็นหลักโคนแห่งสำนวนการไต่ถามเช่นกัน ซึ่งนึกออกตวาดประกอบด้วยประมาณการเฉียดฉิว ๔๐ เล่ม(ให้ส่งครอบครองสิ่งพิมพ์แห่งลิ้นลมการซักไปเช่นกัน) ความต้นเหตุการเกิดน่ากลัวความทางเศรษฐกิจมีแหล่ชนิด เสียแต่ว่าสถานที่เกี่ยวข้องกับ “เงินบาทดาน”ด้วย พอสรุปความคว้าว่าก่อกำเนิดขนมจาก “…รัฐบาลณระยะชันษา พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ ได้เรื่องกำหนดแนวนโยบายการคลายอารมณ์ระเบียบหลักเกณฑ์กับความจำกัดแตกต่าง ๆ เพื่อจะให้ความสะดวงชะตาด้วยกันสงเคราะห์แหล่งเงินทุนด้วยท้องที่งาน และเมื่อจันทราเดือนกันยายน ๒๕๓๖ ได้มาจัดตั้งวิเทศธนกิจ (International Banking Ficilities,IBF) ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และสาขาสรรพสิ่งธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเคลื่อนที่งานวิเทศธนกิจ มีงานโหมทรัพย์สินขนมจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ภายในประเทศ (Out-In Transaction for Foreign Currencies) ด้วยกันดังที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างด้าวสิงสู่ณชั้นต่ำ เสียแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภายในประเทศสิงสู่ในขั้นสูง การเกี่ยวข้องต่างยิ่งนัก ทำให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินแตกต่าง ๆ ชิงชัยการเอากำไร เร่งนำเข้าเงินทุนระยะสั้นจากต่างด้าวลงมาปล่อยกู้ กับเมื่ออัตราค่าดอกเบี้ยภายในประเทศถูกกำหนดให้สิงสู่ในระดับค่อนข้างสูง การลงทุนกำเนิดสินค้าแล้วก็พองตัวน้อย ทำให้การคลายสินเชื่อสู่ภาคการผลิตของซื้อของขายประกอบด้วยอาณาเขตกำหนด เหลือหลอทว่าภาคการผลิตสถานที่ประกอบด้วยการเก็งกำไร เป็นต้นว่าการทำงานเก็งกำไรพื้นดินกับอสังหาริมทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งส่วนใดครอบครองสินเชื่อเพื่อจะค้าขายใบถือหุ้นในที่ตลาดหลักทรัพย์โดยใช้เอกสารถือหุ้นคำพูดรับรอง (Margin Loan) การจับจ่ายใช้สอยรถด้วยกันรถจักรยานยนต์ ด้วยกันการทำงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสุรุ่ยสุร่ายจากต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งมีผลเป็นเหตุให้หนี้ต่างชาติทวีคูณสูงขึ้นไป มีงานใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง สนนราคาแผ่นดินสูงขึ้น ประกอบด้วยการชดใช้เงินตราต่างประเทศจากไปที่มุขไม่จรรโลงเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศ เช่น การเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น จำต้องยินยอมดุตอนเริมหลักการอัตรางานพองตัวสิ่งของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยสิงสู่ในที่ระดับสูง ทำเอาหลายฝ่ายแตกต่างคาดการณ์ตวาดเศรษฐกิจสิ่งของแหลมทองจักก้าวหน้าถัดจากอย่างต่อเนื่อง ทว่าต่อจากนั้นโดยไม่มีผู้ใดคาดฝันลงมาก่อน ตั้งแต่พรรษา ๒๕๓๙ การขยายตัวการส่งออกเซาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ค่าเงินบาทไทยที่ชดใช้ระค่อนข้างแน่นอนมีตำแหน่งสูงกับดักค่าเงินบาทจริงๆ แล้วแน่ๆ มีผลกระทบประกบความแน่ใจสิ่งของเจ้าหนี้ด้วยกันนักลงทุนต่างประเทศ ริเริ่มเอาจริงเอาจังงานวางธุระกู้ด้วยกันต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืม เงินตราต่างประเทศคว้าหลั่งไหลออก มากหลายซื้อขายทรัพย์สมบัติต่างประเทศ สถาบันการเงินประเทศไทย ด้วยกันนักธุรกิจไทย หันไปเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประกอบด้วยงานโจมตีค่าเงินบาทหลายคราวในที่ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐ เป็นเหตุให้ทุนสำรองระหว่างประเทศขาดเฉียดหมด” ทหารมันสมองอำเภอชวลิต ปลงใจลอยตัวค่าเงินบาทพอวันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๐ ตรงนั้น ซึ่งข้างหลังลอยลิ่วค่าเงินบาทให้เป็นราคาตามจริง คว้าก่อกำเนิดรวมหมดร้ายแรงด้วยกันโอกาส กล่าวคือภายใน ๑ ปี ค่าเงินบาทลดลง (ใช้กับค่าของเงิน)ขนมจาก ๒๕ เท้าต่อตราสหรัฐ ไปสูงศักดิ์เต็มที่แรงกล้าเป็น ๕๖ เท้าประกบเหรียญตราสหรัฐ (ม.ค.๒๕๔๑) คว้าก่อกำเนิดโจทย์โค่งกับหนี้สินสถานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) แห่งเด้งขึ้นไป ๔๗ อัตราร้อยละ ก๊กหัวหน้าธนาคาร นักลงทุนแห่งกู้เงินต่างประเทศถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนเต็มที่ เศรษฐกิจแห่งทรุดตัวลงอย่างแรงพระขนองข่าวสารลอยตัวค่าเงินบาทมีผลกระทบทางการเมืองจน กำลังมันสมองอำเภอชวลิตฯ จำต้องข่าวลาออกขนมจากบรรดาศักดิ์นายกฯ ในที่อีก ๔ จันทร์ถัดจากนั้น ทว่าที่เป็นผลดีสถานที่ดำรงฐานะโอกาส คือว่าหลังจากแหลมทอง จากการข้อมูลลอยค่าเงินบาท ที่ระยะเวลาภายหลัง รวมความว่า เศรษฐกิจแหลมทองโดยรวมปรับปรุงทุเลา มีเงินรายได้เกินดุลบัญชีเดินสะพัด กลางเมืองมีเงินรายได้มากขึ้นขนมจากการท่องเที่ยว สินค้านาและการส่งออกของด้าวมากขึ้น เศรษฐกิจฟื้นทำให้ประกอบด้วยอำนาจกลับคืนหนี้สินต่างชาติถัดจากนั้น “อดีต” ครอบครองของมีค่าสิ่งของประชากรทั้งโลกดิฉันเปล่าสมรรถเปลี่ยนแปลงโบราณกาลได้มา แต่ว่าฉันสมรรถทำความเข้าใจชีวิตผู้อื่นจากอดีตโดยไม่จำกัด ชนชาติและวัฒนธรรม ซึ่งบทเรียนที่อดีตแม้เกิดเรื่องอันทรมานฉันจักต้องเปล่าให้เกิดซ้ำรุ่นทาบ ๆ จากไป ก็เพราะว่า “มนุชฉลาดทำความเข้าใจจากความล้มเหลวในอดีต แต่จักฉลาดกว่าหากศึกษาจากความล้มเหลวสรรพสิ่งมนุชอื่น” เพราะฉะนี้บทเรียน ข้อความ “เงินบาทแข็ง-เงินบาทลอยร่างกาย” แล้วจึงนับว่าดำรงฐานะบทเรียนสถานที่ทรงคุณค่าสิ่งของประเทศไทย !!

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email