เกษตรกรปลื้ม!! ปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรัง รายได้งาม ปีหน้าทำต่อ

สศก. เล่าข้อมูลออกแกะรอยปลูกสร้างไม้หลากหลายผลัดเปลี่ยนนาปรัง ลุ้นชาวนาชาวไร่เพิ่มเงินรายได้ สำคัญใจปีหน้าร่วมต่อเนื่อง ครั้นวันที่ 10 ก.ย. ทุ่งนางอหงิกัญเสี่ยวา ยี่ห้อโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกรมศุลกากร) กษ ประเจิดประเจ้อจดผลการคาดการณ์โครงการส่งเสริมการปลูกสร้างพืชพันธุ์หลากหลาย อุตุนาปรัง ชันษา 2562 ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักเขต เพื่อที่จะส่งเสริมจ่ายชาวนาชาวไร่ตัดทอนรอบงานปลูกข้าวแห่งอุตุนาปรัง สร้างรายได้จากการปลูกต้นไม้อื่นชดเชยการปลูกสร้างข้าว ด้วยกันก่อสร้างโอกาสอันควรให้ชาวไร่ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชพันธุ์อื่นณพื้นที่นา เพราะว่าปฏิบัติการช่วยเหลือโสหุ้ยจ่ายเกษตรกรเปลี่ยนแปลงงานสร้างภัตเจียรปลูกสร้างต้นไม้สถานที่ต่างๆนาๆ ที่ดินเว้น 1,000 บาทา ครัวเรือนละเปล่าเลย 15 ไร่ ประกอบด้วยเวลาเคลื่อนที่แผนตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 เนื้อที่จุดหมายปลายทาง 53 เมือง ร่วม 13,500 ครัวเรือน ไตร่ตรองเป็นพื้นแห่งหนความมุ่งหมาย 200,000 ไร่ เอาท์พุตงานติดตามการเดินแผนการ พบพานว่า ประกอบด้วยชาวไร่ชาวนาแห่งหนรวมโครงการและเปลี่ยนแปลงจากการสร้างข้าวนาปรังจรปลูกไม้อื่นที่ 48 เมือง (เปอร์เซ็นต์ 91 สิ่งของจุดหมาย) จำนวน 21,919 ครัวเรือน (ร้อยละ 162 สิ่งของจุดหมาย) เนื้อที่ 162,763 ที่ดิน (เปอร์เซ็นต์ 81 ของจุดหมายปลายทาง) ทั่วถึงเนื้อที่ที่นา ทั้งหมดท้องที่สิ่งของแดนละเว้นปักษ์ใต้ เพราะว่าพบพานแหว เกษตรกรร้อยละ 78 ร่วมโครงการณปี 2560-2561 กับเปลี่ยนแปลงการผลิตอย่างต่อเนื่องจวบจนกระทั่งยุคปัจจุบัน ซีกเกษตรกรอัตราร้อยละ 22 ดำรงฐานะชาวนาชาวไร่แห่งเปลี่ยนแปลงการผลิตดำรงฐานะพรรษาแรก เพราะว่าประกอบด้วยเนื้อที่หารครอบครัวละ 7.25 ไร่ ได้มาการช่วยเหลือโสหุ้ยที่การปรับเปลี่ยนการผลิตเฉลี่ย 7,250 เท้า/ครัวเรือน จากงานลงพื้นสถานที่ตรวจข้อมูลเกษตรกรแห่งร่วมแผนการปริมาณ 320 ราย ณพื้นที่ 18 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี ปทุมธานี ชัยภูมิ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร หนองบัวลำภูเขา จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ด้วยกันสุพรรณ) ระหว่างจันทราพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2562 ผ่านพบแหว ชาวไร่ชาวนาส่วนมากเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ที่โครงการจากนั้น เพราะพืชพันธุ์แห่งเกษตรกรเปลี่ยนแปลงทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เป็นต้นว่า ถั่วเขียว ผัก ถั่วแระ ข้าวโพดหวานฉ่ำ ถั่วลิสง ต้นไม้อื่นๆ (อาทิ แตงโม แตงไทย) และข้าวโพดฝักอ่อน ตามลำดับ ซึ่งทีหลังการจำหน่ายผลเก็บเกี่ยวชาวนาชาวไร่มีรายได้แบ่ง 4,205 เท้า/ไร่ รุ่งเรืองกว่าการสร้างข้าวนาปรังจรด 2,700 เท้า/เกษตร ภาพรวมชาวไร่ชาวนาประกอบด้วยความพึงพอใจดามงานเข้าร่วมแผนการณระดับมาก เพราะว่าอัตราร้อยละ 89 มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมโครงการที่พรรษาต่อไปอย่างแน่แท้ ซึ่งชิ้นสถานที่จูงใจจ่ายชาวไร่ชาวนาปลงใจปรับเปลี่ยนขนมจากการปลูกสร้างข้าวนาปรังมาสร้างพืชพันธุ์อื่นชดใช้เต็มแรงสุดขอบ ถือเอาว่า งานช่วยเหลือขององค์การภาครัฐ รองมาตกว่า การประกอบด้วยจำนวนธารพอเพียง รายได้หรือไม่ก็ผลตอบแทนแห่งถือสิทธิ์ดำเกิงขึ้น รวมถึงทุนเดิมการผลิตแห่งไม่สูงศักดิ์เต็มแรงมากหลาย อย่างไรก็ตาม พบแหว ประกอบด้วยชาวไร่ชาวนาร้อยละ 48 ประสบปัญหาด้านสนนราคาผลิตผลตกต่ำ เหตุฉะนี้ การดำเนินโครงการณช่องไฟถัดจาก ควรมีมาตรการที่การจัดการว่าการผลเก็บเกี่ยวควบคู่กับงานปรับเปลี่ยนสร้างพืชพันธุ์เพื่อจะไม่ให้ก่อกำเนิดปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email