วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตุ๊บาทสมเด็จตุ๊เจ้าปรเมนทรเลิกลงมาธิบดีศรีสินทรมเวหาชิชะรายอมกรณมหิศรสิงขรมิกำลังราชวรางกูร กิกล่าวโทษมิ่งขวัญสมบูเสียงอดุลย์ยอำนาจวาสนา สยามินทเลิกธิเบศรราชวโรสูดกลิ่น บรมนาถบพิตร พระสงฆ์บาทสมเด็จพระสงฆ์วชิชิรเกล้าเจ้านายอยู่ขม่อม ดำรงเป็นพระราชโอรสท่านคนเดียวในที่ตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จตุ๊เจ้าบรมเสี่ยวกาธิเบธนู ใหญ่คีรีไม่กองพลอดุลย์ยบารมีอติราช บรมนาถบพิตรด้วยกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตุ๊เจ้าบรมราชแม่โพกหัวพรรษาหลวง ไปตุ๊ราชประสูติ แห่ง ตุ๊แห่งหนนั่งอัมพรสถานที่ พระราชวังดุสิตครั้นกลางวันดวงจันทร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2495 ยุค 17:45 น.ชิ้นนำมาซึ่งความปลื้มชันษาตำหนิติเตียนร่าเริงความเบิกบานความสุขอายุมากประชาชนคนไทยตลอดแดน ชื่อเดิมตวาดสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าเด็กยาเจ้าเอ็ง เจ้ากลางเวหาวชิชิเลิกยอมกรในที่ บรมเครื่องเย็บผ้ายาเสพติดดิธนูดั้งจมูกตตำหนิติเตียนวงกลมศ เทเวศรทรง สุบริบาล อภิระอุณูชนิดมหิตลาดุลอำนาจวาสนา สิงขรมิกองพลกษัตริย์าขี้หวงูร กิตติมิ่งขวัญสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร มีพระสงฆ์เชษฐภคินี ตกว่า ทูลกระหม่อมอิสตรีอุบลรัตนราชกัญญา มิ่งขวัญวัฒนาพรเสียงวดีงาม กับตุ๊ขนิษฐาน้องสาวญิบท่านรวมความว่า สมเด็จตุ๊น้องสาวธิราชเจ้า กรมพระยาตุ๊เจ้าเทพยดาราตรีสำนักนายกรัฐมนตรีาชสุดาฯ ประเทศไทยบรมราชธิดา ด้วยกันสมเด็จพระเจ้าขนิษฐผู้หญิงเธอ เจ้าชายว่าวปักเป้าค้ำจุนณวงกลมปล้นษแห่ง์ อัครราชธิดา กรมตุ๊ธนูีสำนักเลขาธิการวุฒิสภาางควัฒน วรขัตติยราชสุภาพสตรี พอวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศก ๒๕๑๕ ประกอบด้วยพระชนมายุครบถ้วน 20 ปี ประชาชนคนไทยแตกต่างพากันปลาบปลื้มปีติเตียนปีติครอบครองอย่างยิ่งซ้ำเอ็ด เมื่อตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระสงฆ์บรมขวิดกาน้ำธิเบศร ยิ่งใหญ่สิงขรไม่พลอดุลย์ยอำนาจวาสนาอติราช บรมท้องนาถบพิตรได้มาประกอบด้วยพระบรมราชโองการข่าวสถาปนา สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าลูกยาเจ้าเอ็ง เจ้ากลางเวหาวชิชิรายอมกรแห่ง ขึ้นไปทรงตุ๊อิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กรุงสยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามาภิไธย ตามเขียนพระสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีบัฏแหว “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ายิ่งใหญ่วชิชิราลงแขนในที่ ป่นินทรเทพยดายวรางกูร มิ่งขวัญกิตำหนิติเตียนยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงคอเสมอกันยบารมี พระราชาพระราชายุพราชวิสุทธ สยามมงกุฎราชพูดปดมาร” ตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มไปสู่การศึกษา ตั้งแต่ พุทธศก 2499 จนกระทั่ง พุทธศักราช 2506 ธำรงสำเร็จการศึกษาขั้นแรกณระดับอนุบาล สาวแห่งหน 2 ขนมจากวิทยาคารจิตรลดา แล้วก็ไปฯ ไปดำรงศึกษาประกบแห่งระดับประถมศึกษาสถานที่อาคารกราบเรียนคิงส์มีด เขตซัสเซกส์ กับทำความเข้าใจชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนโรงเรียนไม่ลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์ซวนเซทอังกฤษ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2509 จนถึง พุทธศก 2513 ต่อจากนั้น ดำรงเรียนรู้ประกบความตรัสรู้นักสู้สถานที่เรือนเรียนคิงส์สกูลซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จหลังจากนั้น ดำรงทำความเข้าใจดามณชั้นปริญญาตรีสำนักงานสาขาอักษรศาสตร์ (ข้างการทหาร) จากวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ด้าวออสเตรเลีย พอ พุทธศักราช 2519 ครั้นอยู่นิวักล่าวโทษแหลมทองธำรงทำราชการนักรบจากนั้นธำรงทำความเข้าใจประกบแห่งหนวิทยาคารเสนาธิการทหารบก สาวสถานที่ 46 พอ พ.ศ. 2520 ดำรงเข้าไปเรียนรู้ในที่สาขาวิชาหลักกฎหมาย เหน้าสถานที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พุทธศักราช 2525 ทรงเรียนจบน.บ. (เกียรตินิยมประเภท 2) และ พุทธศก 2533 ทรงทำความเข้าใจ ในที่ โรงเรียนปกปักรักษาแผ่นดินแห่งหนสหราชอาณาจักร ตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จกษัตราคว้าธำรงทำกรณียกิจน้อยโค่งอย่างต่อเนื่องนับแต่ดำรงพระเยาว์ เพื่อจะสร้างประโยชน์แก่ราษฎร ทรงให้ความสำคัญประกบภาระความรับผิดชอบมาก รวมหมดพระสงฆ์ราชกิจธุระด้านการเรียนรู้ กับอื่นๆ ทรงเรียนรู้ศึกษาพระราชกรณียกิจหลากหลายข้างที่จะช่วยเหลือคงไว้สุขประชาชนรวมทั้งการได้มาโดยเสด็จตุ๊เจ้าพระบาทสมเด็จตุ๊เจ้าบรมขวิดกาน้ำธิเบศร ใหญ่คีรีมิกำลังอดุลยเดโชอติราช บรมท้องนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์บรมราชชนนีโพกชันษาหลวงเพื่อทรงทำความเข้าใจศึกษาพระราชกรณียกิจแก้โรคเข็ญใจทรงไว้สบายชาวบ้านพร้อมด้วยทรงริเริ่มตั้งขึ้นใจสืบสาน พิทักษ์กับต่อยท้องแห้งที่จะดำรงสร้างผลดีเปรมแก่ประชาชนชาวไทยและเมื่อดำรงก้าวหน้าตุ๊เจ้าชันษาคว้าธำรงดำรงฐานะสถานที่เก็บแปะพระราชหฤทัยมอบดำรงกระทำพระราชกรณียกิจประธานแทนที่พระองค์อุดม อันสร้างผลดีประกบการบรรเทาทุกข์ทุกข์เข็ญคงไว้สุขราษฎร อีกทั้งยังคว้าทำพระราชกรณียกิจซีกพระองค์เพราะพระราชทานดำรงฐานะแผนการสาเหตุจากความคิดก่อสร้างคุณประโยชน์อายุมากมวลชนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งหนสะอาดสรรพสิ่งราษฎร ทรงอย่างยิ่งแบ่งเบาพระสงฆ์ราชกิจธุระแห่งสมเด็จพระสงฆ์บรมพ่อท้องนาถและสมเด็จตุ๊บรมราชชนนีสร้างเหตุผาสุกนิ่งแก่หมู่คนเสี่ยวชาวไทยตลอดด้าว ครั้นพระสงฆ์บาทาสมเด็จตุ๊บรมชนกาต้มน้ำธิเบศร ใหญ่สิงขรมิกำลังอดุลยเดโชมหาราช บรมที่นาถบพิตร สมเด็จตุ๊เจ้าบรมบิดานาถไปมรณภาพในที่วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พระองค์ได้สืบตระกูลเป็นพระมหากษัตริย์ท่านนวชาต แม้ว่าธำรงขอผ่อนผัน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำคัญองคมนตรี จึงครอบครองผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามหน้าที่จากไปพลางก่อนกำหนด ไม่มีเงินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559รัฐสภาแห่งชาติได้จ้ารวมพลวาระวิเศษ เพราะผู้เป็นใหญ่พรพิเชียร วิชิชะตชลการมีชัยชนะ สำคัญรัฐสภาแห่งชาติ คว้ารุ่งเช้ารายงานหนังสือกะทันหันตกขอบสถานที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แห่งหนได้รับขนมจากพลเอก ประยุทธ์ จันทราอร่อย นายกรัฐมนตรี มอบแก่ห้องประชุมเพื่อจะรับทราบ ก่อนกำหนดเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จขึ้นไปดำรงรัช กับท่านได้มาธำรงยอมรับครอบครองพระเจ้าแผ่นดิน ต่อจากนั้นวันที่ 1 ธันวาคม2559 จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าพรเพชร วิชิตชลการมีชัยชนะ ประธานรัฐสภาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการประธานรัฐสภา ผู้มีอำนาจก้ำนิติบัญญัติ พลเอก กระยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี นายฝ่ายบริหาร กับอธิปวีระกองพล ริเริ่มตั้งขึ้นสุวรรณ สำคัญฎีกา หัวหน้าทิศผู้พิพากษา เข้าเฝ้าดูฯ แห่ง พระสงฆ์สถานที่นั่งอัมพรสถาน ปราสาทดุสิต เพราะว่าอธิปพรพิเชียร วิชิตชลความมีชัย ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นไปสืบราชสันตติวงศ์ หลังจากนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสขานงานขึ้นไปดำรงราชัย คดีว่า “ด้วยเหตุที่สำคัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนคนไทย อัญเชิญกระผมขึ้นไปเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์สิ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมนเทียรบาล ว่าด้วยการแสวงราชสันตติวงศ์กับกฎหมายสูงสุดที่แผ่นดินแหลมทองนั้น ฉันขอเกี่ยวตอบรับเพื่อที่จะรับสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยทั้งปวง” ทั้งนี้ ณมุขนิตินัยนับว่าได้มาขึ้นทรงราชัยเป็นจุฑาธิปไตยตั้งแต่วันที่ 13 เดือนตุลาคม พุทธศก 2559 อันเป็นไปติดสอยห้อยตามโบราณราชประเพณีเพราะเปล่าขัดกับเทศบัญญัติ ตลอดยังสอดคล้องกับแบบอย่างณหลากหลายด้าวแห่งหนแผ่นดินเที้ยรต่อเนื่องหยุดจากงานประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ ด้วยกันโปรดเกล้าฯ แบ่งออกยกย่องพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จราชาใหญ่วชิชะราลงกรในที่ ป่นินทรเทวัญยวรางน้ำกูร” (อ่านตวาด สม-เฉียบ-พฺระ-แก่ว-หฺยู่-หัว-มะ-ควานหา-วะ-ชิชิ-เลิก-ลง-กอน- บอ-ดิน-ทฺระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-รางน้ำ-กูน) กระเป๋าแห้งวันที่1 ม.ค.2562 สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ข่าวสำนักพระราชวัง เหตุ ทรงพระสงฆ์กรุณาโปรดเกล้าฯ มอบก่อตั้งการพิธีบรมราชาภิเษก เพราะมีใจความมีชื่อเสียงนี้ เลขาธิการวังรับพระสงฆ์ราชวโรงการนอกเหนือรวบนอกเหนือหัว มอบข่าวมอบทราบโดยทั่วถึงว่า โดยที่ สมเด็จราชามหาวชิชิราลงมือณ โม่ินทรเทวัญยวรางน้ำกูร ได้ไปเถลิงถวัลยราชย์ครอบครองพระเจ้าแผ่นดินสถานที่ไทย ติดตามคำพูดบอกอัญเชิญสิ่งของประธานรัฐสภาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของประชาชนชาวไทยตรงนั้นทรงความคิดแหว ดำรงฐานะจังหวะสิ่งควรที่จะคว้าประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามตุ๊เจ้าราชประเพณี เพื่อที่จะคดีครอบครองสวัสดิมงคลสรรพสิ่งบ้านเมือง ด้วยกันแว่นแคว้น มอบเป็นที่ปลาบปลื้มสิ่งของกลางเมืองผู้มีหวังมุ่งมั่นอยู่ทั่วกัน จึงทรงตุ๊เจ้าช่วยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มอบริเริ่มตั้งขึ้นการพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เหตุฉะนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศก 2562 พิธีบรมราชาภิเษก ด้วยกันอยู่ออกมหาสมาคม ตุ๊บรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี ครม. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอวยพรชัยชนะมงคล หลังจากนั้น พิธียกย่องพระสงฆ์ราชมันทิร วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย กับสถาปนาบรรดาศักดิ์พระสงฆ์บรมวงศานุดวงค์ จากนั้น ไปละเลียบเมืองกรุง เพราะว่ากระบวนเดินทัพทางสถลมารค วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศก 2562 เสด็จคลอด ณ สีหบัญชร พระสงฆ์แห่งหนนั่งสุทไธสำนักเลขาธิการวุฒิสภารรย์วัง มวลชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอวยพรการมีชัยชนะมงคล ต่อจากนั้น เสด็จคลอด แห่ง ที่นั่งจักรินมหาวัง กรุ๊ปทูตานุทูต กับกงสุลต่างด้าว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อวยพรชัยชนะสิริมงคล ซีกงานไปละเลียบนครหลวง เพราะขบวนพยุหยาตรามุขชลมารค ทรงตุ๊เจ้ากรุณาโปรดเกล้า แบ่งออกประกอบด้วยขึ้น แห่งช่วงงานพิธีดำรงกระทำพระสงฆ์ราชบุญกุศลถวายผ้าตุ๊เจ้ากฐิน สิ้นปีพ.ศ. 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบรมราชาภิเษก ยุค 12.18 นาฬิกา พระสงฆ์บาทสมเด็จกษัตรา พระราชทานตุ๊เจ้าแรกบรมราชโองการ ขณะที่กดเหนือที่นั่งงามบิฐภายใต้พระสงฆ์นพปฎลใหญ่นวปฎล ในที่นั่งกว้างใหญ่ขวาพระสงฆ์บาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยตุ๊เจ้าทีแรกบรมราชวโรงการพระราชทานการดูแลอายุมากกลางเมืองชาวไทย เหตุว่า “ดิฉันจักสืบสานพิทักษ์กับชกต่อยอด ด้วยกันเสวยราชสมบัติโดยธรรมเพื่อที่จะคุณประโยชน์สุขแห่งหนอาณาราษฎรเรื่อยไป” ตุ๊เจ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธำรงนำพระราชหฤทัยเหยาะในที่ทุกข์สุขของมวลมนุษย์กับประเทศมาอย่างต่อเนื่องช้านาน ทั้งในที่ด้านการปกครองแดน การศึกษา การสาธารณสุข ภารกิจเกษตรกรรมทรงแบ่งออกแก้ปัญหางานยากจนปัจจัยสำคัญถือเอาว่าแหล่งน้ำ งานปกปักรักษาป่าไม้ ทรงให้ความสำคัญกับดักการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม โค่นถ่ายแบบแก่งคลอง เปลี่ยนแผนติดสอยห้อยตามความคิด หน่วยราชการณพระองค์ ด้วยกันกลางเมืองจิตใจอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปราชการ รวมทำกิจกรรม “อีฉันหาเรื่อง สะอาด พร้อมด้วยขม่อมใจ”เพราะธำรงจัดตั้งขึ้นใจแบ่งออกเสวกณท่าน ข้าราชการประจำ ทั้งปวงพื้นที่ซีกประชาชนทุกทั้งแดนตระหนักถึงงานรู้จักให้ เสียสละร่วมอารมณ์ทางใจกลมเกลียวเสียสละหาเรื่องงดงามสร้างผลดีเพื่อส่วนรวม เพื่อข้อความปฏิรูปผาสุกจากสังคมที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมสถานที่สะอาด ประชาชนมีสรีระใจเปรม หมดจด นิ่งเฉพาะอย่างยิ่งดำรงหยิบยกใจใส่สนับสนุนคนธรรมดาที่พบปะความทุกข์ความเดือดร้อนด่วนชิ้นก่อกำเนิดขนมจากภัยธรรมชาติเพื่อดำรงฐานะกำลังใจแรงใจให้มีความเข้มแข็งลุกขึ้นยืนรบพุ่งถัดไป ณจังหวะยิ่งใหญ่มงคลเวลากลางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพตุ๊บาทาสมเด็จกษัตรา 28 กรกฎาคม 2562 เช่นกันคิดแห่งบุญคุณแห่งขั้นพสกนิกรแห่งหนจงรักภักดีขอสิ่งของพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยชนะสิริมงคลแบ่งออกทรงตุ๊เจ้าเกษมยินดี ประกอบด้วยตุ๊เจ้าพลานามัยเสถียร สิงสถิตดำรงฐานะจอมใจร่มโพธิ์ทองปวงข้าทั้งสิ้น ดำรงมีชันษาบริบูรณ์ยืนยง ขอทรงพระสงฆ์เจริญ พร้อมด้วยมุ่นพร้อมด้วยขม่อมขอเดชะ ดิฉันผู้บริหาร นักข่าว พนักงานนสพ.สยามประเทศชาติ

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email