วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

ทิวภาพชัดเจนสายตาปวงฝูงชนแหลมทองที่กิจโหรงเหรงเทิ่งมากมายแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประเทศสยามบรมราชบุตรี ไปไปทุกหนที่ดำรงทำพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สบายดามประชาชนชาวไทยมาตลอดตั้งแต่ดำรงพระเยาว์ที่ได้มาโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตรกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถแห่งรัชกาลแห่ง9 ด้วยกันณปัจจุบันได้มาสนองบุญคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่วชิหยุดยอมกรแห่ง โม่ินทรเทพยวรางน้ำกูรตลอดจนปฎิบัติพระราชกรณียกิจแผนอันเนื่องมาจากพระราชดำริณท่านเอง ณวโตกาต้มน้ำสำนักเลขาธิการวุฒิสภาันละม้ายวันธรรมสวนะราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชธิดา 2 เดือนที่ 4 2562 เวลากลางวันอันเป็นสิริมงคลที่ราษฎรประเทศไทยรวมหมดด้าวจัดดำรงฐานะวันสำคัญอุดมสักวันหนึ่งเวียนมาชนปีอีกวาระ อีกด้วยตระหนักที่พระมหากรุณาธิคุณแห่งหนดำรงโหมพระองค์ทำพระราชกรณียกิจเพื่อที่จะประโยชน์สบายแก่คนไทยและชาติแว่นแคว้นชิ้นก่อเกิดจากใจกังวลแห่งใหญ่ดามพลเมืองประเทศไทยทั้งหมดหมู่ก๊ก ได้มารักษาโหมพระองค์ทำพระสงฆ์เลิกชกแห่งีกว้านิจอจี่หนักหน่วงประการดำรงตรำหามิได้รักษาประหวัดความยุ่งยาก กับความสุขด้านท่านแม้แต่น้อย ด้วยธำรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยปันออกทุเลาอย่างมากมาย เลี้ยงชีพประการครั้นอยู่พอกินมีความสุขประการจีรัง อีกรวมหมดเพื่อที่จะดำรงสืบสานพระราชปณิธานอีกทั้งผลดีสบายแจกก่อเกิดอายุมากประชาชนชาวไทยสรรพสิ่งตุ๊บาทสมเด็จพระมหากษัตริย์แผ่นดินแห่งหน9และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถแห่งแผ่นดินแห่งหน9กับสมเด็จกษัตริย์แห่งหนดำรงตั้งพระราชปณิธานสืบสาน พิทักษ์ ชกฝืดเคืองความคิดแห่งพระบรมราชชนกและตุ๊บรมราชชนนีอย่างครบถ้วน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯประเทศสยามบรมราชกุมารี รักษาพระสงฆ์ราชถือกำเนิด เมื่อวันที่ 2 เดือนที่ 4 พุทธศักราช 2498 ดำรงดำรงฐานะสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าลูกเธอท่านแห่ง 3 ณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณรัชกาลแห่ง9 ชื่อเดิมทีตวาด สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าลูกเจ้าเอ็ง เจ้าชายสิรินธรเทวะรัตติกาลนราชลูกสาว กิตำหนิวัฒนาดุลโสภาคย์ เสียแต่ว่าขุนนางมักตอบรับพระสงฆ์เก้า่า “ทูลกระหม่อมโหรงเหรง” รักษาได้รับงานสถาปนาพระอิสริยยศด้วยกันตุ๊หมีริอ่านสถานะัคลึงิ์ขึ้นเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ายิ่งใหญ่จักรีสิรินธร ประเทศชาติถูลงมาคุในาแขนปิยชนชาติ กรุงสยามบรมราชธิดา” เมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม 2520 ดำรงเริ่มแรกการเล่าเรียนระดับเตรียมประถม พอพุทธศก 2501 ณ วิทยาคารจิตรลดา แห่งอาณาเขตพระสงฆ์ราชโคน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพราะว่าธำรงทำความเข้าใจ สม่ำเสมอไปจวบจนกระทั่งระดับมัธยมศึกษา ตลอดสมัยแห่งธำรงทำความเข้าใจ ดำรงหยิบยกใจใส่ณการหาความรู้ กรุณาการอ่าน และการศึกษาเล่าเรียนวรรณคดี รวมหมดของแหลมทองกับต่างด้าว รักษาเริ่มแต่งคำร้อยเรียงต่าง ๆ ทั่วร้อยแก้ว และเขียน ตั้งแต่ยังรักษาเรียนรู้ แห่งชั้นประถมเรียนรู้ รักษาช่วยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งของโรงเรียน ทั่วปีกกีฬา ดุริยางค บันเทิงเริงรมย์ และกิจกรรมเพื่อจะธารณะผลดี ไม่มีเงินดำรงเรียนจบ ชั้นมัธยมตอนปลาย ณหมวดศิลป์ ขนมจากวิทยาคารจิตรลดา พอพ.ศ. 2516 จากนั้นธำรงสอบเข้าไปศึกษาทาบ ณชั้นอุดมศึกษา แห่ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงมือแห่ง์มหาวิทยาลัย แม้จักมีกรณียกิจยิ่ง เสียแต่ว่าก็ดำรงประกอบด้วยพระอุตสาหะพากเพียร ณการเล่าเรียนสุดกำลัง อีกด้วยธำรงตระหนักว่าการทำความเข้าใจถูกฟ้องสำคัญมากด้วยกันอีกต่างหากดำรงรวม กิจกรรมของพวก กับสรรพสิ่งมหาวิทยาลัย ดุจนักศึกษาสาธารณะ ณปีการศึกษา 2519 รักษาสำเร็จการศึกษา และดำรงเข้ารับสารภาพพระราชทานปริญญา อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สาขาวิชาเหตุการณ์ในอดีต ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชธิดา รักษาสมัครเข้าไปทำความเข้าใจดาม ชั้นมหาบัณฑิต แห่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับจุฬายอมมือใน์วิทยาลัย ด้วยกันทั้งคู่แห่ง ธำรงเรียนจบศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาจารึกภาษามนุษย์บูรพา ขนมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2522 แล้ว ธำรงเรียนจบ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี – สันสกฤต จากจุฬาลงมือณ์สถาบันอุดมศึกษาณปีการศึกษา 2524 ด้วยกันเช่นกันคดีสนพระทัยการงานข้างการพัฒนา เพราะสิงหลักวิชาการเรียนรู้ หรือว่าการศึกษาเล่าเรียนดำรงฐานะจำใจ แล้วจึงดำรงลงสมัครเข้าไปเรียนรู้ทาบณชั้นปริญญาเอก แห่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำรงสำเร็จการศึกษา และยอมรับพระราชทานปริญญา การหาความรู้ดุษฎีบัณฑิต สำนักงานสาขาความตรัสรู้พัฒนศึกษาศาสตร์แห่งปีการศึกษา 2529 ทั่วสมัยที่ผ่านมา ดำรงกระทำพระราชกรณียกิจยิ่งแหล่ปีกเช่นกันความทุ่มเทท่าน ด้วยพระพยายามกับพากเพียร อันทำคุณประโยชน์เปรมแก่ประชาชน ประโยชน์ชิ้นจะก่อกำเนิดอายุมากเข้าผู้เข้าคนด้วยกันแว่นแคว้นยิ่ง ดำรงครอบครองเจ้าฟ้าในดวงหทัยสิ่งของมวลชน รักษาได้รับการยกย่องขนมจากนานาแดนมากมาย ความคิดปะปนกันสิ่งของพระองค์ล้วนแล้วก่อเกิดประโยชน์สุดกำลังแห่งข้างการพัฒนารัฐไปสู่ความจำเริญตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาเจ้าเอ็งชาติชีวิตของกลางเมืองคนไทยทั้งปวงกลุ่มก๊ก อีกปีกเอ็ดแห่งหนประธานอันเป็นแบบแผนแก่พลเมืองคนไทยผู้เยาว์ไทยลงความว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ กรุงสยามบรมราชกุมารี รักษาประกอบด้วยความสนพระทัยณปีกการหาความรู้เป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ท่านประกอบด้วยพระราชดำริเกี่ยวกับเหตุตรงนี้สิงสู่เทียบเท่า จึ่งรักษานับเป็นต้นแบบด้านการศึกษาเล่าเรียน แห่งดีงามแก่ผู้เยาว์ในประเทศ เมื่อครั้งแห่งหนท่านรักษาเรียนจบแห่งระดับอุดมศึกษาหลังจากนั้น ดำรงเข้ารับราชการครอบครองตุ๊อาจารย์ประจำสุมความรู้แจ้งกฎหมายกับสังคมศาสตร์ซีกการเล่าเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ติดสอยห้อยตามคำกล่าวกราบบังคมทูลเชิญสิ่งของพลตรียุทธอำนาจ ง่ายตรวจโรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตอนนั้น ดำรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ประเทศไทยและสังคมวิทยา พระองค์แล้วจึงรักษาดำรงฐานะ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” เนื่องด้วยเด็กนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ตรงนั้น ในปี พุทธศก 2525 รักษาความคิดมอบก่อตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนดอกกุหลาบ ขึ้นไปแห่งพระบรมมหาราชวัง เพื่อที่จะเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานเสวกและกลางเมืองธารณะ รั้งขึ้นทำถ่ายทอดทีแรกณปีการศึกษา 2525 โดยรักษานั่งเป็นองค์ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้อีกทั้งคลายพระเมตตากรุณาจรไปสู่ผู้เยาว์ในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นต้นว่าในชันษา พุทธศักราช 2533 เมื่อครั้งที่พระองค์ไปฯ ไปหาด้าวประเทศลาวหนแรกระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม ได้มามีผู้ประกอบด้วยจิตใจศรัทธาปล่อยวางเงินทุนโดยเสด็จพระราชกุศลครอบครองสมบัติ 12 ล้านกีบ แล้วจึงดำรงพระสงฆ์ช่วยโปรดเกล้าฯ แยกออกนำเงินตราไปสร้างเรือนนอนแยกออกแก่โรงเรียนธรรมเนียมลูกกำพร้า (หลักเขต 67) ซึ่งอยู่ไกลจากเมืองหลวงเวียงจันทน์เจียรมุขอุดรประมาณ 67 กิโล พระราชทานชื่อว่า “อาคารสิทองรินธร” เพราะว่ามีความคิดที่จะสนับสนุนเด็กนักเรียนให้ประกอบด้วยความเป็นอยู่แห่งดีขึ้น ณหนทางของแผนการทุ่งเพื่อจะข้าวเที่ยง เพราะดำรงนำหลักการแห่งหนปฏิบัติการในประเทศประเทศไทยมาปรับใช้ กับสงเคราะห์งานประกอบอาชีพเสริม พุทธศก 2535 ธำรงพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือกัมพูชาแห่งการก่อตั้งพิทยาลัยกำปงเฌอเตียล แห่ง บุรีจับปงธม แดนเขมร เพราะว่าพระราชทานเงินตราโสหุ้ยณการก่อสร้างตึกแห่งต่าง ๆ ด้วยกันได้ไปฯ ไปธำรงยกขึ้นพิทยาลัยเมื่อวันที่ สิบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กับธำรงพระสงฆ์ช่วยโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนอายุมากนักเรียนเพื่อให้มาทำความเข้าใจดามในประเทศแหลมทองณคอร์สครุศาสตรบราัแห่งฑิตด้วยกันคอร์สอาชีวศึกษา เพื่อที่จะนำเมธาหวนกลับเจียรถ่ายทอดกับความเจริญว่าการศึกษาสิ่งของโรงเรียน รวมถึงดำรงสงเคราะห์การหาความรู้ด้านนาฏศิลป์ด้วยกันดุริยางค ในชันษา พุทธศักราช 2549 ท่านดำรงประกอบด้วยแนวความคิดตั้งขึ้นแผนการเจริญหลายอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นไป โดยความร่วมมือสรรพสิ่งวิทยาคารเตรียมอุดมศึกษาและคณะอักษรศาสตร์ ว่าวจุฬาลงแขนใน์มหาวิทยาลัย เพื่อจะสร้างมากอักษรศาสตร์แห่งหนมีแนวคิดและกรอบความคิดใหม่เพื่ออย่างยิ่งสรรพสิ่งชนชาติ ธำรงอนุเคราะห์การสนับสนุน วิทยาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ มอบดำรงฐานะวิทยาคารกำเนิดนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สร้าง”ตัวปัญญา”แยกออกอายุมากไทย แห่งวโตกาต้มน้ำสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประเทศสยามบรมราชกุมารี 2 เดือนที่ 4 2562 เวียนลงมาชนปีใหม่ ในนามหนังสือพิมพ์สยามรัฐและมวลชนไทยทั้งประเทศขอสิ่งของพระราชานุญาตให้พรชัยชนะมงคล ตะขอรักษามีพระสงฆ์พลานามัยงอกงาม มีพระสงฆ์วรกายแข็งแรง ดำรงสิงย์ครอบครองพระมิ่งขวัญมงคลอายุมากกลางเมือง และประเทศชาติยืนยาวสืบไปตราบช้าเท่ากันช้า ธำรงมีพระราชดำริประสงค์สิ่งใด ขอดำรงสาสมพระจำนงมุ่งหวังบ่งต้องทุกอย่าง ขอธำรงพระสงฆ์เติบโต

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email