“ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปลดต้นทุนการผลิต ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้า

“ปุ๋ยบัญชาฟัน” กลไกสังคายนาการลดเงินลงทุนการผลิต ลุ้นเกษตรกรมากขึ้นค่าสินค้า ท้องที่การเกษตรสรรพสิ่งไทยมีแนวโน้มในการชดใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อมากขึ้นประสิทธิการผลิตต้นไม้สูงขึ้นไปณแต่ละชันษา เพราะพิจารณาได้มาขนมจากจำนวนด้วยกันราคาการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญทวีมากมาย ซึ่งครอบครองสิ่งแห่งเหลือแหล่ด้านต้องช่วยหันเหียนหาสนับสนุนชาวนาชาวไร่ในการตัดทอนทุนการผลิตลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงได้มอบหมายแจกหน่วยแห่งพัวพันร่วมกันทำและรีบขับเคลื่อน “แผนสนับสนุนการผลิตหรือหาขี้เซาสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรมือ” ติดตามมติคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนที่ 4 2561 เป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยปฏิรูปงานชดใช้ปุ๋ยสรรพสิ่งเกษตรกร เพราะว่าให้ความสำคัญกับดักการใช้คืนขี้เซาสูตรแห่งหนประกอบด้วยธาตุอาหารต้นไม้เหมาะสม ติดตามคุณประโยชน์งานพินิจพิจารณาแผ่นดินณแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานชดใช้ขี้เซา แห่งหนมีผลกระทบประกบคุณภาพและปริมาณสรรพสิ่งผลิตผลที่จะได้รับแล้ว แห่งหนสำคัญยังสมรรถลดเงินลงทุนการผลิตแยกออกกับชาวนาชาวไร่ ได้มาติดจะจัง กับมีผลทาบงานช่วยมากขึ้นรายได้สิ่งของชาวไร่ชาวนาท้ายที่สุด หัวหน้าเฉลิมชัยชนะ ศรีไร้เดียงสา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาเร่งรัดมอบองค์การแห่งข้องเกี่ยว เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บูรณาการร่วมกับสถาบันชาวไร่ชาวนา รวมหมดสหกรณ์ พวกชาวไร่ชาวนา รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยกันธกส. (ธ.ก.ส.) ร่วมกันดำเนินแผนการสงเคราะห์การผลิตหรือเฟ้นหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันไร่กร” ระยะเวลา 2 พรรษา (‭2561-2563‬) โดยกรมพัฒนาที่ดินจะแยกออกข้อแนะนำเกี่ยวงานชดใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องกับมีประสิทธิภาพ กับวิธีการปนขี้เซาใช้เองแจกเหมาะสำหรับขั้นธรณีและพฤกษ์ที่จะเพาะปลูกแห่งแต่ละเนื้อที่ กรมวิชาการเกษตรจักเข้าสอดส่องเหตุการผลิตคุณลักษณะปุ๋ย แนะนำขบวนการปนขี้เซาด้วยกันการเก็บรักษาพอให้ใช้ได้จำเนียร พร้อมด้วยคลอดหนังสือรับรองขี้เซาแห่งหนกำเนิดเพราะว่าสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรจะแนะนำเกี่ยวงานใช้คืนปุ๋ยเกี่ยวกับช่วงฤดูทำนาหรือว่าทำการเพาะปลูก กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะอนุเคราะห์สินเชื่อค่าตอบแทนเสื่อมลงแจกนำเจียรสั่งซื้อแม่ขี้เซาขนมจากบริษัทเอกชน เพื่อที่จะมาปนด้วยกันกำจัดแยกออกกับดักชาวนาชาวไร่ ซึ่งทุกหน่วยงานแห่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบถ้วนลงไปมอบคำแนะนำเหตุการชดใช้ขี้เซาแก่เกษตรกรทุกพื้นที่ เช่นนี้ ที่ผ่านมาคว้าประกอบด้วยการสำรวจพานพบตวาด ชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนใหญ่อีกต่างหากฉีกเมธาความเข้าใจแห่งการใช้ขี้เซาติดสอยห้อยตามหลักวิชาการแจกเหมาะสมกับฐานะแผ่นดินของพื้นที่และประการต้นไม้ที่กำเนิด แหล่รายชดใช้ปุ๋ยจังเกินจำเป็น หรือว่าเลือกสรรชดใช้ขี้เซาที่มีธาตุอาหารไม่เหมาะสมกับฐานะดินกับพฤกษา ทำให้เสียเกิดที่ไม่มีคุณภาพด้วยกันผลผลิตประกบไร่ด้อยกฏเกณฑ์ และอีกต่างหากส่งผลทาบทุนการผลิตที่ดอนขึ้นอีกด้วย เหตุฉะนี้จึ่งจำเป็นต้องเร่งควานแนวแห่งงานอนุเคราะห์มอบขาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หมู่ชาวนาชาวไร่ และชาวไร่ชาวนาทั่วไป ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดกับความประพฤติงานใช้ปุ๋ยคว้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไป เพราะงานเลือกคัดชดใช้ปุ๋ยฉบับร่างสั่งตัด พอให้เกษตรกรเลือกสรรชดใช้ปุ๋ยคว้าถูกอย่าง ไม่ผิดผลรวม ด้วยกันตรงติดสอยห้อยตามค่าวิเคราะห์ธรณีกับเหล่าแผ่นดินณแปลงของตัวเอง ทั่วอีกทั้งดำรงฐานะช่องทางที่จะสนับสนุนแยกออกชาวนาชาวไร่ได้รับปัจจัยการผลิตทางราชการเกษตรที่ประกอบด้วยคุณภาพกับราคาไม่ผิด สามารถมัธยัสถ์ต้นทุนการผลิตแจกกับชาวนาชาวไร่ได้อีกทางหนึ่ง โครงการฯ ดังกล่าวได้มาเริ่มทำงานตั้งแต่พระจันทร์มิถุนายนปีที่ผ่านมา ช่วงปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันเกษตรกรแจ้งเหตุประสงค์กับสนใจที่จะเข้าไปร่างงานฯ จากนั้นกระทั่ง 202 แห่ง จากจุดหมายปลายทางที่รองรับไว้ จำนวน 500 ที่ แห่งปริมาณตรงนี้มีสถาบันเกษตรกรที่สามารถผลิตหรือว่าปนปุ๋ยเองพอให้บริการจำหน่ายอายุมากขากับเกษตรกรธารณะหลังจากนั้น ประมาณการ 100 แห่งหน กำลังวังชาการผลิตกว่า 20,000 ตันทาบพรรษา ซึ่งมีทั้งๆ ที่ครอบครองขี้เซาสูตรธารณะกับปุ๋ยสั่งตัด ปัจจุบันนี้ทุกฝ่ายที่พัวพันได้เร่งเดินเครื่องด้วยกันขยายผลโครงงานฯ อย่างเต็มที่และมีการจัดกิจกรรมกระยาเลย ต่อเนื่อง เช่น อบรมสั่งสอนให้ความรู้เกี่ยวการวิเคราะห์ดินด้วยกันปุ๋ยแก่ชาวไร่ชาวนา เพื่อให้ชาวนาชาวไร่แจ้งว่าการแทรกปุ๋ยใช้คืนเองมีวิธีการอย่างไร ขี้เซาสูตรไรจักสมน้ำสมเนื้อกับดักเนื้อที่สิ่งของตัวเอง และเคล็ดลับการใช้คืนปุ๋ยแจกก่อเกิดสมรรถนะในการปลูกสร้างพฤกษาแต่ละอย่างจำต้องใช้ยังไง รวมถึงเปลี่ยนแปลงเค้าโครงความคิดขนมจากดั้งเดิมแห่งหนการกำหนดซื้อขี้เซาสูตรสำเร็จแห่งจำหน่ายติดตามตลาดซึ่งมีทุนดำเกิง หันมาใช้ปุ๋ยปนเองแห่งหนมีคุณภาพไม่ผิดแผกขนมจากขี้เซาสูตรสำเร็จ ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งมีงานเก็บเนื้อเก็บตัวชนิดธรณีเพื่อส่งตรวจธาตุอาหารแห่งแผ่นดิน การฝึกอบรมวิธีการชดใช้ชุดพินิจพิจารณาแผ่นดินชนิดหวานคอแร้ง (Test Kit) กับการส่งโมบายยูนิต (Mobile unit) ลงพื้นแห่งหนเพื่อที่จะวางแผนกำเนิดพฤกษา ด้วยกันสงเคราะห์สินเชื่ออายุมากสถาบันเกษตรกร ด้วยว่าจับไปผลิตขี้เซาสั่งตัดเพื่อมาให้บริการแก่ชาวนาชาวไร่ ซึ่งงานชดใช้กลไกสถาบันชาวไร่ชาวนาครอบครองเครื่องมือขับเคลื่อนแผนการดังกล่าว นับรัฐบาลได้มาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ดังที่มุ่งหวังสนับสนุนมอบสหกรณ์คว้าประกอบด้วยการปรับตัว ทำงานดำรงฐานะผู้สร้างปุ๋ย ตลอดจนให้บริการแทรกขี้เซาสั่งตัดแก่ขาสหกรณ์ด้วยกันชาวไร่ชาวนาธารณะ ซึ่งจักช่วยขยายธุรกิจของสหกรณ์มอบสนับสนุนตอบสนองกับความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของเกษตรกรได้มาอย่างครบถ้วนและส่งผลประกบการก่อสร้างความแข็งแกร่ง และมั่นคงแยกออกกับสถาบันชาวนาชาวไร่ได้ชนิดยั่งยืน โครงการหาปุ๋ยสั่งตัดตั้งหน้าปรับเปลี่ยนความประพฤติงานใช้คืนปุ๋ยสิ่งของชาวไร่ชาวนามอบสมควรกับตำแหน่งพื้นที่กับพฤกษ์แต่ละอย่าง เน้นย้ำแยกออกชาวไร่ชาวนาหันมาใส่ปุ๋ยติดสอยห้อยตามคุณประโยชน์วิเคราะห์แผ่นดินไม่ก็พวกแผ่นดิน กับซื่อติดตามความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของพฤกษา สามารถลุ้นเสริมแต่งงานใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องติดตามหลักวิชาการ รวมหมดยังได้ปุ๋ยสูตรแห่งหนมีอาหารพฤกษ์สมน้ำสมเนื้อติดสอยห้อยตามค่าพินิจพิจารณาธาตุอาหารพฤกษาที่ครอบครองช่วงปัจจุบัน ซึ่งสมมติว่าชาวนาชาวไร่ด้วยกันสมาชิกสหกรณ์ประกอบด้วยความเข้าใจที่แน่นอนเกี่ยวขี้เซาเจือใช้คืนเอง และมีความเชื่อมั่นบริหารใช้คืนขี้เซาปนเองไม่ได้แตกต่างขนมจากขี้เซาบังเกิดผล แม้ว่าราคาถูกกว่า ช่วยตัดทอนทุนการผลิต เป็นเหตุให้ชาวนาชาวไร่มีเงินรายได้หลงเหลือจากการจ่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น คาดคะเนตวาด ปุ๋ยสั่งตัดจะช่วยมัธยัสถ์ค่าใช้จ่ายณงานชดใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มา กระสอบเว้น 100-300 ตีน หรือว่าหนึ่งพันกิโลกรัมละ 3,000-4,000 บาทา หรือเปล่าต่ำกว่า 500 บาท/เกษตร ด้วยกันอีกทั้งทำเอาเสียผลิตแห่งมีคุณลักษณะและผลรวมผลิตภัณฑ์ประกบเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วย

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email