ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: มรดกอันล้ำค่าตลอดกาลแด่ชาวไทยและชาวโลก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: มรดกอันล้ำค่าชั่วกาลนานแก่ชาวไทยด้วยกันพลเมืองโลก นับแต่ทิวากาลใหญ่วิปะโยค 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.42น.แห่งตุ๊เจ้าเท้าสมเด็จตุ๊เจ้าปรมควันินทรภูเขามิทหารอดุลย์ยเดโช ได้มาไปไปสู่สวรรคตสู่สวรรคาลัย อีกทั้งความเศร้าโศกเศร้าอาลัยต่อฝูงชนคนไทยดำรงฐานะล้นเหลือตลอดแห่งกับข้างนอกประเทศ ผู้นำประเทศปะปนกันทั่วโลกแตกต่างเสนอยกย่องด้วยกันแสดงงานแต่งดำ หมายรวมประกอบด้วยการลดธงชาติยอมครึ่งหนึ่งเสา ซึ่งสำเร็จมอบให้ราชชื่นชมอย่างมากยิ่ง ล่าสุดเมื่อทิวากาลวันศุกร์สถานที่ 28 เดือนตุลาคม 2559 คณะบุคคลสหประชาชาติคว้าสั่งการรวมพลสำเร็จเฉพาะ เพื่อที่จะจัดโชว์การแต่งดำ และชื่นชมพระเกียรติเธอสรรพสิ่งท่านแก โดยมีประธานคณะบุคคล UN เลขาธิการหน่วยงาน UN สำคัญหมวดด้าวครบถ้วนทุกเขตสรรพสิ่งพื้นแผ่นดิน กับผู้แทนฯสหรัฐฯ ผู้แทนแหลมทองฯเป็นผู้พูดคำปราศรัยดำรงฐานะมนุชสุดท้าย โครงการอันเนื่องมาจากความคิด 4,600 กระทั่งแผนการ สถานที่สื่อมวลชนได้มาเลือกเฟ้นส่วนหนึ่งส่วนใดนำเสนอผ่านสายตาประชาชนนั้น รายงานอย่างสังเขปขนมจากเมืองหลวงสู่จอมภูเขา จากพงไพรวันไปสู่สนามหญ้า จนกระทั่งทะเล ทั้งนั้นประกอบด้วยโครงการสิ่งของพระองค์แกดำรงอยู่อยู่ซึ่งยุ่งเกี่ยวกับดักทุกข์สุขของประชาชนทั้งสิ้น อันที่สำคัญบริบูรณ์พร้อมกันไปกับดักแผนดังกล่าว ที่จะเล่าแห่งเรียงความตรงนี้คือหลักคำสอนสิ่งของท่าน สมเด็จตุ๊เจ้าบรมมหาไศลไม่ทหาร อดุลยเดโชรักษาพระราชทานไว้ประกอบด้วยคาดคะเน 300 คำสั่งสอน รวมทั้งเรื่องพระสงฆ์ราชนิพนธ์“พระมหาชนก”พร้อมด้วย แม้ว่าในที่นี้จะเน้นย้ำไปที่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมมติว่านำมาร้อยเรียงโดยย่อก็ได้กรณีตวาด คือว่าความพอเพียงเพียง พอตัว มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันการเสี่ยงขนมจากปัญญาที่จำต้องปรับปรุงให้ทันเข้าผู้เข้าคนสิงสู่เทียบเท่า งานประกอบด้วยศีลธรรมสถานที่เปล่าเบียนตัวเองด้วยกันผู้อื่น หมายรวมบริเวณแวดล้อมอีกด้วย งานปฏิบัติตนกระทำกันของวงในสังคมก็จำเป็นจะต้องสิงสู่ที่ความพอเพียง ถือเอาว่าจักคิด จักเอ่ยปาก จะก่อเช่นไรก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องอยู่ในความพอเพียงพางหมดด้วยกัน เหตุขยัน มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์ เขียม ระงับก็รวมสิงสู่แห่งปรัชญาตรงนี้เช่นกัน ถ้าหากนำหยิบยกกระแสพระราชดำรัสแห่งได้มาย่อไว้ข้างต้นลงมาสืบสวนอย่างละเอียด จักมองเห็นตวาด ยุ่งเกี่ยวกับคนทั้งปวงสาขาการงาน จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ชั้นแดนที่จะได้นำเสนอดังนั้น แหลมทองที่ชันษา พุทธศักราช2540 (คริสต์ศักราช 1997) ได้มาเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลเสื่อมเสียทางเศรษฐกิจนับเลี่ยนๆเท้า สาเหตุมาจากงานที่ไม่ปฏิบัติตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีเหตุผลความพอประมาณ งานมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใดๆทั้งผอง สถาบันการเงินวางธุระกู้แห่งประกอบด้วยมาตรฐานถดถอย การเสี่ยงรุ่งเรือง หวังผลผลประโยชน์เป็นหลักใหญ่ โดยประกอบด้วยความมักมากเป็นพลังอำนาจขับเคลื่อน รัฐบาลเข้าเยียวยาเพราะใช้มาตรการปกป้องค่าเงิน โหล่ประเทศไทยแพ้ กองทุนที่ทะลวงค่าเงินสรรพสิ่งแหลมทองชนะเลิศ 1ดอลลาร์จาก25ตีนขึ้นครอบครอง50ตีน งานช่วยสรรพสิ่งรัฐบาลเท่าเทียมเอ็ดสนับสนุนซ้ำเติมให้ต่ำช้าขึ้น ผิดจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉียดทุกสิ่ง สหรัฐฯก่อกำเนิดวิกฤตงานทางเศรษฐกิจ ซ้ำรอยผู้เดียวกับของประเทศไทย แห่งปลายปี2007 คือก่อกำเนิดจากการคลังเป็นต้นเหตุ กับขยายแพร่กระจายไปอีกต่างหากภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สุดท้ายข้อเสียหายขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งหยั่งข้อเสียหายไม่ได้ก็เพราะว่ายิ่งเยอะแยะเกินวิสัยที่ใครจักเก็งได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศปิดเหตุวิกฤต สามารถฟื้นตัวได้โดยด่วน กระทั่งประเทศอื่นๆ สถานที่ได้มาผลกระทบ ก็เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีอุตสาหกรรมการพิมพ์เงินตรา (QE) โดยจะพิมพ์เงินตราเข้าแห่งระบบเศรษฐกิจ ยิ่งนักโหรงเหรงปานใดก็ได้ไม่จำกัดจำนวน แหลมทองหรือไม่ก็ด้าวอื่นๆ จะเอาอเมริกาเป็นตัวเป็นตนอย่างไม่ไหว ค่าข้อเสียหายจากวิกฤตเศรษฐกิจ สรรพสิ่งไทย ด้วยกันประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลคุณค่าเท่าไร ก็ครอบครองราคาสรรพสิ่งงานเปล่าปฏิบัติที่กรอบ ปรัชญาเศษรฐการงานพอเสมอกัน ระดับกลางเมืองทั่วไปทั้งปวงสำนักงานสาขาการงาน ครั้นเศรษฐกิจเสื่อมลงก็สามารถสิงสู่ได้มาไม่ร้อนใจ สมมติว่าได้กระทำอยู่ในแนวของปรัชญา เศรษฐกิจพออ้วนยง ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีหนี้สินหลังจากนั้น อีกทั้งมีสตางค์เขียมวางจับจ่ายแห่งยามฉุกเฉินเป็นภูมิคุ้มกัน ปัญหาใหม่สถานที่ควรกลุ้ม ด้วยว่ากลางเมืองแห่งไม่เจริญรอยตามแนวแห่งกรณี ”ครั้นพาง”สิ่งของพระองค์คุณถือเอาว่า โจทย์หนี้ในครอบครัวสรรพสิ่งคนวงในทั้งหมดท้องถิ่นซีก ยุคปัจจุบันประกอบด้วยหนี้สินครอบครัวรวม 11 โล้นๆตีน มากกว่าพอ 5 พรรษาที่แล้ว สถานที่ประกอบด้วยพาง 5.5 โล้นๆเท้าเติบโต 1 เท่าตัว รัฐบาลนี้ไม่ก็รัฐบาลใดแห่งพื้นโลก ไม่สามารถแก้ไขได้แต่เพียงทิศผู้เดียวหมดด้วยกัน กลางเมืองจำต้องช่วยเหลือตนเอง เพราะว่าวัตรเนื้อตัวมอบอยู่ที่สันสรรพสิ่งปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง แต่ว่าก็มีเรื่องสอดแทรกสถานที่ไม่เป็นกลาง คือหนี้สินข้างนอกระเบียบ จึ่งของกำนัลรัฐบาลจรยัง กำลังพลเอกประวิตร์ วงกลมษ์สุชนชั้น รองนายกรัฐมนตรีทิศธีรภาพมอบรีบทำงานยกระดับแห่งการกำจัด อย่างเข้มงวดเฉียบขาดอย่างรวดเร็ว พระราชกระแสรับสั่งครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุ “เมื่อแทบ” คือดำรงตรัสว่า คนเราจำเป็นจะต้องกระทำประกบคนวงในเข้าผู้เข้าคนมอบอยู่ในความพอเพียงเพียง ไม่ว่าจะไตร่ตรองจักเอ่ยปาก จักสร้างเช่นไรก็ให้สิงสู่แห่งความพอเพียงพางทั้งผอง สามีภรรยาถ้าหากอยู่ด้วยกันชนิดพอเพียงกันและกัน ก็จักครองรักครองเรือนกันอีกด้วยเปรมชนิดจิรัง โจทย์การร้างร้างที่มีอยู่ที่ปัจจุบันบริบูรณ์ก็จะลดลง ความยั่งยืนจะอยู่หญิบกับดักความพอเพียงเทียมเท่า ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แจ้งแทบชนิดเดียวไม่พอ จำเป็นจะต้องจับจรปฏิบัติอีกด้วยแล้วก็จักเกิดผลงดงามประกบตนเอง 12 กันยายน 2557 ทหารเอกประยุทธ์ พระจันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรีได้มาแถลงหลักของรัฐบาลต่อรัฐสภาแห่งชาติเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เหตุช่วงหนึ่งสรุปได้มาตวาด จักพาไปหยิบยกปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแถวทางในการดำเนินการด้าวทุกแนวนโยบาย เกล้าผมริเริ่มสืบหาการปฏิบัติธุรกิจสรรพสิ่งรัฐบาล ประเดิมจากงานรายงานข้อเขียนในรายงาน ประเทศไทยรัฐนี้ รายงานจ่ายรัฐบาล เพราะใช้หัวข้อความคดี ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จดเวลาดำรงฐานะวารแห่งชาติหรือยัง (ผมได้มาบอกเรียงความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประกบรัฐบาลที่ผ่านมาแล้ว 2 รัฐบาล) ขนมจากการสืบเสาะพบตวาด 2 ชันษาเศษที่ผ่านมารัฐบาลทำตามแผนการแห่งแถลงเก็บได้ดิบได้ดีเกินคาด งบประมาณก็อยู่แห่งหลักเกณฑ์การคลังอย่างเข้มงวด เพราะว่าหนี้ ทั่วไปร่วมสิงสู่ที่ 42% ของGDP (ผลิตภัณฑ์ผลรวมภายในประเทศ) แผนการปรับปรุงแดนด้วยกันสนับสนุนกลางเมือง ก็สิงสู่ที่ความพอเพียง เหมาะสม สมเหตุสมผล มีวินัยทางการเงินแห่งดี ที่ส่วนชาวนาชาวไร่เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ก็มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเต็มเนื้อที่ ปัจจุบันก็ประกอบด้วยแผนผู้คนชาติ ตั้งงบจ่ายทั้งหมดหมวดบ้านๆละ 250,000 เท้า เพื่อจะจรรโลงความพอเพียงเพียงสรรพสิ่งประชาชนจ่ายทุเลา แห่งต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีคว้ากล่าว บอกฟุ้งปรัญเมี่ยง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ที่ประชุมระดับนักคิดค้นแดนที่ยูเอ็นแห่งการประชุมสุดยอด ASEAN การประชุม G77 แดน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยดำรงฐานะประธานแห่งพรรษานี้ เป็นต้น ผมฟังนายกฯพูดต่อจากนั้นรู้ตวาด แกรู้คดีนี้อย่างถ่องแท้ แล้วก็ตะขอเสนอเพียงห้วนๆ ตวาด มรดกอันล้ำค่าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ นายกรัฐมนตรีจงพาไป ยอมรับไว้เพราะว่าทำให้แหลมทอง ดำรงฐานะด้าวเพียงพอ นำกลางเมืองไทยดำรงฐานะกลางเมืองเพียงพอ ด้วยกันดำรงฐานะนายกรัฐมนตรีพอเพียงตลอดไป ธ อาศัยย์ แห่ง ทิพย์สวรรคาลัย ยังคงมรดก“เมื่อพาง”วางจ่ายทั่วประเทศไทยเทศ ปกผมเสมอทุนเกเรเพลียฯ ครบทุกกักขฬะคราวนิรันดร

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email