บ้านใหม่พัฒนา​ จ.น่าน ชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนใหม่ปฏิรูป​ จ.ย่าน ที่สาธารณะต้นแบบติดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สัญจรตีนทุ่งกับสุขภาพอีกด้วยสมุนไพรรอบกาย นิวาสสถานนวชาตปรับปรุง หมวด4 ชุมชนเล็กๆลำธารเกเรี๋ยน อำเภอสิงขรแทบ จังหวัดย่าน ครอบครองชุมชนกระจิดริดบนที่ราบสูง ประกอบด้วยสายธารเกเรี๋ยนไหลผ่าน ราษฎรในที่พื้นที่มีทางการดำเนินชีวิตแห่งเรียบง่าย ส่วนใหญ่ดำรงชีพกสิกรรม อีกด้วยจุดเด่นของที่สาธารณะที่เน้นภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวพืชพันธุ์สุมนไพร แหล่งท่องเที่ยวสิ่งของประตูแล้วก็เสร็จโคจรริมทุ่งและสุขภาพเป็นสำคัญ ผู้เป็นใหญ่ความสามารถ บริสุทธ์สม ผญ.ใหม่ปรับปรุง พูดว่า จากที่สาธารณะที่ฉิวเฉียวล่มสลายขนมจากปัญหาต่างๆนาๆสถานที่รุมเร้า แต่ว่าวันนี้ หมู่บ้านใหม่ปรับปรุง สมรรถพลิกฟื้นกลับคืนชีพแบ่งออกกับดักวงในที่สาธารณะเพราะริเริ่มขนมจากอันเล็กๆ คือว่างานตัดทอนรายการจ่าย ตัดทอน – เลิกใช้สารเคมีในที่ชีวิตประจำวัน หันไปใช้สมุนไพรสถานที่ประกอบด้วยในชุมชนประสานกับดักภูมิปัญญาชาวบ้านก่อเกิดเป็นผลิตผล OTOP คุณลักษณะกระยาเลย บริบูรณ์ โดยชดใช้วิถีทางพระราชดำริตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระราชา แผ่นดินที่ 9 บันดาลใจ จากการจับกลุ่มสร้างทำเรียนรู้สมุนไพร แจงรูปด้วยกันจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีเงินกลายเป็นแหล่งทำความเข้าใจในที่คดีสรรพสิ่งการก่อกิจธุระที่โล่งแจ้ง วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยพวกศึกษางานรวมหมดในกับต่างชาติลงมาไปพบ แล้วจึงตกเป็นอีกเอ็ดสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งของบุรีย่านจากไปแย้มพราย ภายหลังโรงแรมหลายสถานที่นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนมจากที่สาธารณะจากไปให้บริการกับดักแขกอาคันตุกะ จากแนวแม่ชีววิถี แล้วจึงคลายสู่การเดินทางวิถีที่สาธารณะแนวสงวนแยกออกนักท่องเที่ยวคว้ารู้จักมักคุ้นมรรคาอาณาเขตสรรพสิ่งเมืองย่าน เรียนรู้เกี่ยวพันต้นสมุนไพร จากสวนทางสมุนไพร พื้นบ้านแห่งประกอบด้วยอยู่ ประกอบด้วยบริการด้านสุขภาพอนามัยอีกด้วยการบีบนวดคลึง นวดระเบียบแหลมทอง โดยมีรางวัลรับรองเลิศหนึ่งในนั้นถือเอาว่า หมู่บ้าน OTOP เพื่อจะการสัญจร สิ่งของกรมเจริญที่สาธารณะ กระทรวงมหาดไทย และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะอก บำเหน็จชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเลิศระดับประเทศ พรรษา 2559 สิ่งของคณะกรรมการจรรโลงวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร อนงค์หนุ่มศิรินันท์ ดำรีมในฐี ผู้จัดการวิสาหกิจที่โล่งแจ้งแม่ชีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมิถี พูดต่อว่าต่อขาน นักเที่ยวลงมาที่นี่ สมรรถแลดูการกลับกลายร่างกายคว้า รวมหมดสมุนไพร ทั่วชา #ลองสร้างยาหม่อง ลูกกด น้ำมันไพล เรียนสร้างสเปรย์ขับไล่ไสส่งยุง สบู่ มีผู้บรรยาย ไกด์ชุมชน เพราะประกอบด้วยรถจักรยานวางบริการนักเที่ยว 31 คัน คว้าขนมจากการบริจาค เพราะคนเดินทางสมรรถม้วนรถจักรยานสัญจรริมสุขภาพ ที่ตลอดวิถีทาง 2 ข้างทางก็จะเป็นประตูเข้าออกต้นสมุนไพรเป็นหลัก ได้มาแลกับร่วมทำความเข้าใจลงมือกระทำการการทอผ้าลายเก่า จักสานกระเช้าสิ่งของหมวดผู้สูงอายุ แวะชิมข้าวแต๋นชวนหัววจี ของกินทานเล่นพื้นบ้านสถานที่ทำขนมจากสมุนไพรชนิดลำธารโม ดอกอัญชัน และลำธารฟักข้าว เรียนรู้สวนสะเกล่าวโทษน แหล่งเรียนรู้ติดตามเสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนทางจะมีพืชผักสวนครัวแห่งปลอดสิ่งสกปรก เลี้ยงสัตว์ภาพร่างประสาน ด้วยกันคลายเครียด สบายจิตใจ พร้อมด้วยการแช่ตีน นวดฝ่ามือ กับบีบนวดเนื้อตัว เช่นกันสมุนไพร ก่อนกำหนดปิดท้ายอีกด้วยอาหารแบบกลางบ้าน และเค้งตากอากาศโฮมสเตย์ของหมู่บ้านแห่งประกอบด้วยเต็มแรงจดจำนวนรวม 15 ข้างหลัง ไว้ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมในหมู่บ้านที่สามารถสร้างธุรกิจ ก่อสร้างกิจการงาน ก่อสร้างเงินรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน ประตูอีกทั้งดำรงฐานะหมู่บ้าน OTOP เพื่อจะการสัญจร แห่งมีการเดินทางริมนา ประกอบด้วยหมวด OTOP วิสาหกิจที่สาธารณะชีววิถี ซึ่งครอบครองอู่ศึกษาด้านสมุนไพร จัดการสืบสานสะกดรอยตามบาทาพ่อ เพราะชดใช้หลักปรัชญาสรรพสิ่งเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพืดทาง มีวิสัยทัศน์หมู่บ้านแห่งเป็นความมุ่งหมายมาติดเครื่อง ถือเอาว่า เศรษฐกิจแข็งแรง เข้าผู้เข้าคนบริสุทธ์ สุขภาพสะดุดตา พึ่งตัวเองคว้า / ระพีพร เพ็ชรเจริญ จ.เขต

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email