“นาที รัชกิจประการ” ไปไม่ถึง “ดวงดาว”

ใครจักเจออุปสรรคทางการเมืองเท่าๆ กับ “นาที ราชย์กิจประการ” คงทนไม่มีแล้ว ก็เพราะว่านอกจากนั้นนาที นายทัพผู้หญิงดูแลปากใต้ขนมจากกลุ่มปลื้มใจแหลมทอง จะคลาดเคลื่อนเรียกร้องขนมจากม้านั่งรัฐมนตรี แห่งครม. “ประยุทธ์2/1” หลังจากนั้น ศาลฎีกาแบบคดีอาญาสิ่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วยคำตัดสินไม่มีเงินทำเอานาที ต้องจำใจถอยทัพ เช่นกันความจำยอม ! ข่าวใหญ่แห่งย้ำตวาด นาที สิ้นอำนาจได้เข้าประกอบด้วยตำแหน่งใดๆที่รัฐบาลกองตรงนี้ จากคดีครั้นวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลฎีกาอย่างคดีอาญาสรรพสิ่งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วยคำตัดสินบงการจำคุก นาที ส.ส.ระเบียน หมู่สุขใจแหลมทอง เป็นเวลา 1 จันทร์ เพราะว่าโทษจำกรงขังจ่ายรอคอยลงโทษ ตรงเวลา 1 ปี ทำให้เรียบเงิน 4,000 บาทา ขนมจากกรณีนูนสมุดบัญชีทรัพยสมบัติและหนี้สิน อันเป็นไปเท็จ ด้วยกันข้อมูลออกจากคำพิพากษาดังที่กล่าวมาแล้ว มีผลกระทบแบ่งออก นาที ถูกกันมิจ่ายนั่งทางการเมือง หรือนั่งไหนแห่งพรรคการเมือง ตรงเวลา 5 ชันษา นับตั้งแต่ดวงจันทร์เดือนธันวาคม 2556 กรณีดังที่กล่าวมาแล้วสืบไปจากคณะกรรมการรักษาด้วยกันล้มล้างงานคดแห่งชาติ(สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) คว้าบ่งชี้มูลเหตุผิดนาที ข้อความมุ่งหมายรุ่งแจ้งบัญชีจัดโชว์ตารางธนทรัพย์และหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่ก็ปิดบังความเป็นจริงชิ้นควรจะบอกกล่าว คดีพ้นจากวรรณะ สส.รายชื่อ กลุ่มภูมิใจแหลมทอง พอพรรษา 2556 เพราะเปล่าแจ้งธนทรัพย์เป็นนิวาสสถาน ราคา 2 เลี่ยนพระบาท และหนี้ของ “พิพัฒน์ รัชกิจธุระประการ” สามี จำนวน 93 โล้นพระบาทเศษ เหตุด้วยนาที ตรงนั้นถือเป็นผู้นำบุคคลสำคัญสรรพสิ่งพรรคสุขใจประเทศไทย มนุชเอ็ดพ้นเทียว ตามที่ “วงศ์รัชกิจประการ” คือฐานกำลังสำคัญของกลุ่ม เพราะรับผิดชอบสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แบ่งออกกับสุขใจประเทศไทย ตั้งแต่เมืองจังหวัดชุมพรยอมจร ถึงบุรีเขตแดนปลายที่ถือดักษณี ตวาดห้ามตวาด ความเกี่ยวพันสิ่งกระชับของตระกูลราชย์ภาระประการกับดัก “เนวิน แนบเนียนถูกใจ” ผู้นำกลุ่มภูมิใจไทย ตั้งแต่เมื่อคราวที่เนวิน นั่งแห่งวรรณะรัฐมนตรีช่วยว่าการไร่ด้วยกันสหกรณ์ สมัยรัฐบาลขวา ไชนะความประพฤติ กับขนาดที่แรงกล้าหลังจากนั้นนาที จักไม่สมรรถรับตำแหน่งใดๆได้รวมหมดแห่งครม.กับในที่พรรคแม้ว่าวงศ์รัชกิจธุระประการ ก็จักยังคงเป็นหลุมความแข็งแรงจ่ายกับดักหมู่ภูมิใจประเทศไทยแน่นอน เพราะอย่าหลงตวาด “รมว.โคจรกับกีฬา”คนใหม่ นั้นชื่อเสียงเรียงนาม พิพัฒน์ ราชัยกิจธุระชนิด นั่นเอง เพราะประวัติส่วนตัวสรรพสิ่งนาที ยุคปัจจุบันอายุ 59ชันษา เป็นอดีตส.ส.ร่างบัญชีชื่อ สังกัดพรรคปลื้มใจประเทศไทย เป็นอดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดพัทลุง ที่ปี2549 และเป็นอดีตประธานที่ประชุมปฏิรูปผู้หญิงเมืองพัทลุง เกิดครั้นวันที่ 20 เดือน 8 พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบพุ่งัในฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยข้าราชการสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี บธ.ม. ขนมจาก Sommerset University ประเทศอังกฤษ กับปริญญาโท ครุศาสเศร้าหาบัณฑิต (สำนักงานสาขางานบริหารคุณค่า) จากวิทยาลัยข้าราชการสวนสุนันอาบ ดุษฎีบัณฑิตขนมจากพวกศาสนศาสตร์ วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คว้าร่วมหน้าที่บุรีกับ “หมวดเพื่อนเนวิน” คุ้นชินเป็นเลขานุการประธานรัฐสภา (การมีชัยชนะ สนิทชื่นชอบ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่พรรษา2554 นาทีครอบครองออกเสียงดำรงฐานะผู้แทนระเบียบรายการ สังกัดหมู่สบายใจแหลมทอง ในที่การเลือกตั้งผู้แทน 2557 ได้มาลงสมัครยอมรับลงคะแนนเสียงแห่งหมู่ระเบียน ขึ้นกับเหล่าอิ่มใจแหลมทอง แม้ว่าการเลือกตั้งครอบครองโมฆะ ด้วยกันแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอ24 ประกอบด้วยมันสมองคมันสมอง 2562 ครอบครองเลือกดำรงฐานะ ส.ส.แบรายการ พวกภูมิใจประเทศไทย

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email