ข่าวดี! “กทม.”เปิดสอบบรรจุขรก.เกือบพันอัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 22 ม.ค.-4 ก.พ.ตรงนี้ กรุงเทพมหานคร ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรับสอบคัดเลือกเพื่อที่จะบรรทุกและรังสฤษฏ์บุคคลเข้าไปทำราชการ ดำรงฐานะข้าราชการประจำกรุงเทพมหานครธรรมดาๆ ทีสถานที่ 1/2563 ผลรวม 958 อัตรา ประกาศรับสมัครมุขอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-4 ก.พ.63 เหตุฉะนี้ ตําแหน่งแห่งหนเปิดรับสมัครสอบ สถานะประเภทสาธารณะ ระดับจัดการ 1. พนักงานธุรกิจปกป้องความสะอาดจัดการ 9 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่การกสิกรรมปฏิบัติงาน 35 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่การเงินกับสมุดบัญชีดำเนินงาน 130 อัตรา 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จัดการ 4 อัตรา 5. เจ้าพนักงานเรียกเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สิบเอ็ด ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 170 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่การบอกข่าวดำเนินงาน 3 ตำแหน่ง 8. เจ้าพนักงานพัสดุภัณฑ์จัดการ 43 ตำแหน่ง 9. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ดำเนินงาน 1 อัตรา 10. เจ้าพนักงานศูนย์รวมเด็กจัดการ (ผู้นำกิจกรรมศิลป์) 1 ตำแหน่ง 11. เจ้าพนักงานแกนกลางผู้เยาว์ดำเนินงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) 1 ตำแหน่ง 12. เจ้าหน้าที่สถิติจัดการ 2 อัตรา 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 52 อัตรา 14. เจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารดำเนินงาน 5 อัตรา 15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาดำเนินงาน 4 อัตรา 16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 6 อัตรา 17. ช่างกลเครื่องกลดำเนินงาน 33 ตำแหน่ง 18. นายช่างกระแสไฟจัดการ 6 อัตรา 19. นายช่างกลเม็ดดำเนินงาน 4 ตำแหน่ง 20. ช่างกลโยธาปฏิบัติงาน ผลรวม 78 อัตรา 21. นายช่างสำรวจจัดการ 56 อัตรา 22. ช่างกลศิลป์จัดการ 1 อัตรา 23. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน 10 อัตรา 24. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาปฏิบัติงาน 50 อัตรา 25. เจ้าหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือสาธารณภัยดำเนินงาน 25 ตำแหน่ง 26. โภชนาการดำเนินงาน 3 อัตรา ฐานันดรประเภทวิชาการ ชั้นดำเนินการ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจทำงาน 12 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ดูแลและปลดเปลื้องสาธารณภัยทำงาน 25 อัตรา 3. หลายว่าการการงานทั่วไปจัดการ 21 อัตรา 4. หลายทรัพยากรคนดำเนินการ 6 ตำแหน่ง 5. มากหลายเจริญเข้าสังคมทำงาน 7 อัตรา 6. นักความก้าวหน้ากีฬาจัดการ 6 ตำแหน่ง 7. โภชนากรดำเนินการ 3 ตำแหน่ง 8. นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการ 1 อัตรา 9. นักวิเคราะห์งบบัญชีจัดการ 4 อัตรา 10. นักวิเทศสัมพันธ์ทำงาน 1 อัตรา 11. นักสังคมสงเคราะห์ดำเนินการ 23 ตำแหน่ง 12. มัณฑนากรทำงาน 2 ตำแหน่ง 13. นักวิชาการคลังเก็บของจัดการ 3 ตำแหน่ง 14. นักวิชาการสมองกลดำเนินการ 19 ตำแหน่ง 15. นักวิชาการหาที่ดินทำงาน2 อัตรา 16. นักวิชาการตรวจสอบข้างในจัดการ 6 ตำแหน่ง 17. นักวิชาการต้นฉบับดำเนินการ 4 อัตรา 18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนดำเนินการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) 2 ตำแหน่ง 19. นักวิชาการแกนกลางเยาวชนจัดการ (ผู้นำกิจกรรมวิชาพลศึกษา) 10 อัตรา 20. นักวิชาการสาธารณสุขทำงาน 8 อัตรา 21. นายช่างเครื่องยนต์จัดการ 4 ตำแหน่ง 22. วิศวกรโยธาดำเนินการ 45 อัตรา 23. สถาปนิกทำงาน 11 อัตรา ผู้มุ่งหวังจักลงสมัครสอบ สมัครได้มามุขอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-4 ก.พ.63 ทั้งวันทั้งคืน เปล่าละเว้นวันหยุดราชการ แห่งหนเว็บไซต์ http://ksb.bangkokมันสมองgo.th/

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email