“กรมสรรพากร” เตือนผู้มีเงินได้อาชีพอิสระ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 ถึง 30 ก.ย.นี้

กรมสรรพากรขอการบอกกล่าวแยกออกผู้มีสตางค์ถึงที่กะไว้หน้าด้านแห่งหนโหนกร่างภาษีเงินได้คนปกติเศษหนึ่งส่วนสองชันษา (ภาษีเงินได้94) เพื่อปีภาษีอากร 2562 สมรรถยื่นต้นร่างครบถ้วนชำระเงินภาษี ใน ที่ว่าการภาษีอากรพื้นที่สำนักงานสาขาได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และเพื่อที่จะความสะดวก ว่องไว และประหยัดเวลา ผู้เสียภาษีสามารถโหนกฉบับร่างครบถ้วนชำระภาษีอากรเปลี่ยนทางกระบิลอินเทอร์เน็ตสถานที่ wwwมันสมองrdมันสมองgoมันสมองth จะมีกรรมสิทธิ์สิทธิขยายเวลางานยื่นต้นร่างถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพราะด้วยผู้สถานที่มีหน้าแห่งหนโหนกร่าง ภาษีเงินได้94 คือว่าผู้แห่งหนมีเงินได้มาตามมายี่ห้อ 40(5) – (8) สถานที่ประมวลรัษฎากร อาทิ รายได้ขนมจากการให้เช่าทรัพย์สิน รายได้ขนมจากการประกอบวิชาชีพอิสระ (หมอ นายช่าง นักบัญชี นักกฎหมาย ฯลฯ) รายได้ขนมจากการรับเหมาแห่งหนผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องออกทุนพร้อมด้วยการหาสัมภาระในข้อสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเครื่องใช้ไม้สอยรายได้ขนมจากการประกอบธุรกิจ วาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง งานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนได้โดยตั้งหน้าเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ควานหาผลกำไร และวาณิชย์อื่นๆ หมายรวมผู้แสดงทั่วไป เป็นต้น ผู้หน้าด้านที่นูนร่าง ภ.ง.ด.94 สามารถ Download พร้อมทั้งศึกษากรรมวิธีเขียนเติมร่างจัดแสดงรายการฯ คว้าขนมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร wwwมันสมองrdมันสมองgo.th หัวเรื่อง Download > ต้นร่างแสดงรายการเงินภาษี ร่างคำร้อง/คำร้องต่างๆ > ภ.ง.ด.คนธรรมดา หรือว่าเช่นกันงาน Scan QR Code ที่อาศัยด้านหน้าร่างจัดโชว์รายงานฯ ยิ่งไปกว่านี้ กรมสรรพากร ประกอบด้วยบริการจัดส่งร่าง ภ.ง.ด.94 แยกออกอายุมากผู้เสียภาษีสถานที่แก่ตั้งแต่ 65 พรรษาขึ้นเช่นกัน ถ้าประกอบด้วยข้อสงสัยสามารถซักถามรายละเอียดเกี่ยวการยื่นฉบับร่างฯ ภ.ง.ด.94 ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกหัวระแหงทั่วประเทศ หรือไม่ก็ศูนย์รวมสารนิเทศภาษีอากร โทรมันสมอง 1161 ด้วยกันหากพบความประพฤติใดๆ ที่สำเร็จหลบเลี่ยงภาษีอากร ขอให้เช้าระแคะระคายหรือว่าข่าวสารต่างๆ แห่งหน www.rdมันสมองgo.th > รายการอาหาร “เช้าระแคะระคายประกาศแหล่งภาษีอากร” เพื่อที่กรมสรรพากรจักได้ดำเนินการสืบสวนความแท้จริงถัดจาก

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email