25 ตำบล

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 25 ตำบล 234 หมู่บ้าน ได้แก่

ในเมือง (Nai Mueang)
โพธิ์กลาง (Pho Klang)
หนองจะบก (Nong Chabok)
โคกสูง (Khok Sung)
มะเริง (Maroeng)
หนองระเวียง (Nong Rawiang)
ปรุใหญ่ (Pru Yai)
หมื่นไวย (Muen Wai)
พลกรัง (Phon Krang)
หนองไผ่ล้อม (Nong Phai Lom)
หัวทะเล (Hua Thale)
บ้านเกาะ (Ban Ko)
บ้านใหม่ (Ban Mai)
พุดซา (Phutsa)
บ้านโพธิ์ (Ban Pho)
จอหอ (Cho Ho)
โคกกรวด (Khok Kruat)
ไชยมงคล (Chai Mongkhon)
หนองบัวศาลา (Nong Bua Sala)
สุรนารี (Suranari)
สีมุม (Si Mum)
ตลาด (Talat)
พะเนา (Phanao)
หนองกระทุ่ม (Nong Krathum)
หนองไข่น้ำ (Nong Khai Nam)

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email