แผนที่ GPS เส้นทางการเดินรถ

อย่างที่ทราบกันดีว่าข้อมูลทางจราจรต่างๆบนแผนที่ GPS นั้น จะมีตัวระบบที่สามารถบอกถึงระยะทางทิศทางการเดินทางต่างๆ การเดินทางของเราได้ ซึ่งแผนที่ GPS จะสามารถใช้งานได้ทั่วไปบนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีโปรแกรมแผนที่ GPS ที่เกี่ยวข้อง เสื้อบอกจุดสำคัญต่างๆเทือกเขาที่เป็นคนเลือกเส้นทางไว้  นอกจากนี้ตัวระบบยังมีการใช้งานปรับเสียงในการเลือกเส้นทางของคุณได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมเสียงจะสัมพันธ์กับเส้นทางที่คุณเลือกเอาไว้ ว่าจะเป็นเส้นทางข้างหน้าจะเลี้ยวไปทางใดระบบจะมีการแจ้งเตือนในรูปแบบของเสียงช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลขอเส้นทางที่ตรงไปข้างหน้านั้น-จะต้องเลี้ยวซ้ายในระยะทางที่จะถึงเป้าหมาย โดยจะมีการบอกล่วงหน้าก่อนที่คุณจะต้องเลี้ยว ยกตัวอย่างเช่นอีก 100 เมตรข้างหน้าเลี้ยวซ้าย หรือจะบอกถึงตำแหน่งที่สำคัญอย่างเช่นเลี้ยวซ้ายตรงซอยรามคำแหง 2  เป็นต้น

ทิศทางที่แสดงถึงนั้นจะบอกล่วงหน้าเช่นกันอย่างเช่นขับรถตรงไปอีก 2 กิโลเมตรจะถึงสถานที่ mega bangna เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของระบบที่ใช้กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละจุด อาจจะมีหลายๆจุด วางโปรแกรมแผนที่ GPS อาจจะกำหนดไว้เพียงแค่จุดเดียว หรือบางโปรแกรมแผนที่ GPSก็สามารถเลือกกำหนดจุดได้หลายๆจุดตามที่ผู้ใช้งานเลือก


การคำนวณเส้นทางของแผนที่ GPS

ถูกคำนวณตั้งแต่แรกสูตรการคำนวณระยะทางจากสถานที่คุณอยู่ไปยังสถานที่ปลายทางก็มีทั้งหมดกี่เส้นทาง  ฉันจะคำนวณบอกสภาพการจราจรณเวลานั้น สภาพการจราจรเส้นไหนรถติดพื้นที่คุณสามารถเลือกเส้นทางด้วยตัวของคุณเองได้จากการกำหนดแผนที่ GPS ที่มีหลายเส้นทางให้กับคุณ

ทั้งนี้ยังสามารถบอกถึงเวลาที่คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้จากการคำนวณของระบบซอฟต์แวร์จากแผนที่ GPS ที่คุณเลือกกำหนดเส้นทางระหว่างต้นทางปลายทาง ทำให้คุณสามารถที่จะวิเคราะห์เส้นทางที่แผนที่ GPS ได้เลือกไว้ เช่น ถ้าหากระยะเวลาระหว่างต้นทางปลายทางใช้เวลา 24 นาที ถ้าคุณต้องการใช้ระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วขึ้นคุณว่าจะต้องเลี่ยงการจราจรที่มีเส้นทางที่หนาแน่นเพื่อประหยัดเวลาของคุณได้ เป็นต้น

ซึ่งในแผนที่ GPS นั้น จะมีการแสดงภาพและเสียงตามตำแหน่งที่คุณอยู่จริงณเวลานั้น ที่กำหนดไว้จะมีการแจ้งเตือนไม้คุณทราบและอาจจะมีการคำนวณหาเส้นทางใหม่เทียบไปถึงจุดหมายปลายทางได้จากที่คุณออกนอกเส้นทางนะขนาดนั้น ดูแลระบบ gps จากแผนที่ GPS จะพยายามนำคุณเข้าสู่เส้นทางเดิมที่วางแผนไว้ตอนแรกเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางรถเร็วสุด

แต่ก็เป็นไปได้ว่าหากคุณออกนอกเส้นทางที่ไกลเกินกว่าจะกลับมาเส้นทางเดินที่วางแผนไว้ได้แล้ว ระบบจะทำการ คำนวณเส้นทางใหม่อัตโนมัติ ได้ให้เร็วที่สุด ผมบอกระยะเวลาตำแหน่งที่ตั้งคุณจะต้องเดินทางไป ทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนการเดินทางของคุณไม่ได้

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email