หนุ่มปรับสูตรเพาะถังเช่าสีทองผ่านฉลุยเมื่อรู้ราคาถึงกับร้องว้าว

การทดลองชำ“เห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดทอง”กองที่สอง 600 ขวดสิ่งของนักศึกษาหนุ่มราชภัฎสงขลาปูน 21 ปีเปลี่ยนผ่านฉลุย พระขนองใช้คืนความฉลาดกับความจัดเจนความเจริญชำอย่างต่อเนื่องที่สำคัญปรับสูตรอาหารใช้คืนฟักทองเข้ารับช่วงมันฝรั่งแห่งหนไม่มีค้าในที่พื้นที่ “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” กองที่สองชนมพรรษา 40 วัน เจริญวัยอย่างเร็วในที่ขวดดาลัด ดอกเบี้ยมีความสมบูรณ์ ดอกเบี้ยสวย ขึ้นหนากว่าคราวเดิม จักเก็บเกี่ยวผลผลิตคว้าอีก 20 ทิวา ณขณะนี้ราคาค้า“เห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดกาญจนา”ในที่ขวดดาลัดในตลาดสิงสู่ที่ โลเว้น 60,000 ตีน ผู้เป็นใหญ่เครื่องหมายความมีชัย เพชรกลางคืนน์ ชนมพรรษา 21 พรรษา นิสิตชั้นปีสถานที่ 3 กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสงขลา บุตรนางนิตยาเสพติด เพชรกลางคืนน์ ต้นตำรับฟาร์มเห็ดหลินจือเนื้ออ่อนจันทรา พวกแห่งหน 7 ตำบลเกาะโค่ง อำเภอทางสินธุ์ จ.สงขลา ได้กระทำการพิสูจน์เพาะชำ “เห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดกาญจนา” กองที่สอง ผลรวม 600 ขวด ภายหลังที่ชุดแรก 200 ขวดผ่านต่อจากนั้น ทว่าอีกต่างหากจำเป็นจะต้องประกอบด้วยงานปรับสูตรในที่คดีของสารอาหารณการขยายตัวสิ่งของเห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดทอง ดังที่สารอาหารใสตัวสถานที่ใช้คืนในที่เนื้อที่ไม่มีซื้อขายถือเอาว่า มันฝรั่ง แล้วก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนลงมาใช้คืนฟักทองทำแทน ซึ่งก็สมรรถนำมาใช้ได้มา โดยเห็ดถั่งเช่าเจริญเติบโตดีกว่าใช้มันฝรั่งในครั้งแรก วันนี้การทดลองชำ “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” คณะลำดับที่สอง จำนวนรวม 600 ขวด ในห้องทดลองในบ้านเอาแรง เห็ดถั่งเช่าซื้อสีกาญจนา ชนมพรรษา 40 กลางวัน เติบโตโดยเร็วในขวดดาลัด ค่าตอบแทนมีความอุดมสมบูรณ์ ค่าตอบแทนเฉิดฉัน ขึ้นไปครึ้มกระทั่งทีเดิม จะเก็บเกี่ยวได้มาอีก 20 ทิวา ซึ่งถือเป็นงานประสบความสำเร็จในการพัฒนางานเพาะ “เห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดกาญจนา” สรรพสิ่งหัวหน้าธวัชชัยชนะ เพชรกลางคืนน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 พวกเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสงขลา ในปูนเช่น 21 ชันษา ที่เป็นมันขมองสรรพสิ่งฟาร์มเห็ดหลินจือนางจันทร สิ่งของชนกกับมารดรแห่งหน ส่งเสียให้กราบเรียนสำนักงานสาขาเกษตรศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีการกสิกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสงขลา จนสมรรถบรรลุผลในการชำเห็ดหลินจือนางและเห็ดถั่งเช่าซื้อสีทอง ขณะที่ประกอบด้วยความมั่นใจจากเอาท์พุตการทดลองเพาะชำเห็ดถั่งเช่าถูทองในคราวนี้เปลี่ยน100 % ต่อจากนั้น ถือเป็นความเจริญไปอีกระดับเอ็ดในงานเพาะชำ“เห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดกาญจนา” ของฟาร์มเห็ดหลินจือสยุมพรที่อยู่เกาะโค่ง อ.แนวทางสินธุ์ จ.จังหวัดสงขลา ที่จะทำการเพาะชำอย่างเอาเป็นเอาตายในสิ้นปีตรงนี้พร้อมกันเจียรกับเห็ดหลินจือสยุมพร ในขณะนี้ราคาค้า“เห็ดถั่งเช่าเช็ดกาญจนา”ในที่ขวดแก้วในท้องตลาดอยู่ที่ โลละ 60,000 บาท สำหรับถังเช่าซื้อ ดำรงฐานะยาสมุนไพรสถานที่แพร่หลายเต็มที่ในประเทศจีนและชาวเอเชียประกอบด้วยสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงสกนธ์ สมุนวนาลีถั่งเช่าซื้อ เป็นสมุนไพรเมืองจีนแร่ธาตุอุ่น ให้กลิ่นหอม ไร้สารพิษ มีรสฝาดอมหวาน ทรงไว้ปอดกับบำรุงไต ชูกำลัง คลี่คลายท่าทางเหนื่อยอ่อน ทรงไว้ได้มาทั้งแร่ธาตุหยิน-หนกกระยาง และทำให้ดีขึ้นแรงเพื่อชายหนุ่ม ถั่งเช่า แล้วจึงได้ชื่ออีกอย่างว่า “สมุนไพรบำบัดอาการเหนื่อยอ่อนได้สอดประการ” ผู้เป็นใหญ่ธวัชการมีชัยชนะ พิเชียรรัตติกาลน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 พวกเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันอุดมศึกษาราชภัฎสงขลา ปูน 21 ปี กล่าวว่า ถือเป็นงานประสบผลเกินคาดขนมจากสถานที่ได้ทดลองมาหลายคราว ในเวลานี้อายุถั่งเช่ารอบตรงนี้อยู่แห่งหน 40 กลางวัน ดอกเบี้ยมีความอุดมสมบูรณ์ ดอกเบี้ยเฉิดฉัน ขึ้นครึ้มกระทั่งหนก่อน จะเก็บเกี่ยวคว้าอีก 20 วัน ก็เพราะว่าปรกติชนมพรรษา 60 วัน จึงจักหยุดได้ โดยจะจับเห็ดถั่งเช่าซื้อสีทองชุดนี้ไปปนร่วมกับเห็ดหลินจือเนื้ออ่อนแห่งหนแม่สร้างสิงสู่ปนแบ่งออกกับลูกค้าครอบครองหญิบสารเสพติดชุมนุมกัน ผู้ที่แหย่สมรรถติดต่อสอบถามเข้ามามุขเฟสกับทางไลน์เพราะว่าทางเฟถูกใจุ๊ค เข้าแห่งหนฟาร์มเห็ดหลินจือสยุมพรจับใหญ่ มุขยูทูฟจัดพิมพ์ว่าเห็ดหลินจือสยุมพรเกาะเทิ่งไม่ก็ถั่งเช่ายึดใหญ่ก็ได้ หรือว่าจะต่อเนื่องที่เบอร์เดิมสิ่งของชนนีตกลงและจะริเริ่มเพาะเห็ดถั่งเช่าซื้อเช็ดทองแจกกับชนนีอย่างจริงจังปลายปีตรงนี้

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email