ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2560…ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ซื้อรถ ทำพิธีกรรมวันมงคล

ฤกษ์งามยามดีจันทราเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฤกษ์ดีจันทรากุมภาพันธ์ 2560 วันดีพระจันทร์กุมภาพันธ์ 2560 ดูดวงให้เปล่า แม่น ๆ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ด้วยแกแห่งพลังมองหาฤกษ์ดี ขึ้นไปที่อยู่นวชาต สมรส ซื้อรถยนต์ ทำพิธีกรรมทิวากาลมงคล ณปี 2560 วันนี้ดีฉันประกอบด้วยฤกษ์ดีตลอดพระจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากเว็บไซต์ mahamodoมันสมองcom ลงมาไหว้วานกักคุม จักประกอบด้วยวันไหนที่เป็นทิวากาลฤกษ์งามยามดีบ้างไปดูกักคุมพ้น เวลา ทิวากาลวันพฤหัสบดีแห่ง 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00-06.00 นาฬิกา ลัคนาอาศัยมังกร ประกอบด้วยสิงขรไม่ขว้างปากิโลเวลา ซื่อกับดักขึ้น 6 พลบค่ำ จันทร์ 3 ปี ระกา เวลา ทิวากาลพฤหัสแห่ง 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 07.00-07.30 น. ลัมนุษย์าอาศัยราศีกุมภ์ มีนางพญาเวลา ซื่อกับดักขึ้น 6 เวลามืดค่ำ พระจันทร์ 3 ปี ระกา เวลา ทิวากาลพฤหัสบดีแห่ง 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 08.30-09.00 นาฬิกา ลัมนุษย์าสิงมีน มีราชาฤกษ์ ตรงกับดักขึ้น 6 มืดค่ำ จันทร์ 3 ปี ระกา เวลา ทิวากาลวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00-11.45 นาฬิกา ลัคนาสิงสถิตราศีเมษ ประกอบอีกด้วยมหัทธพองฤกษ์ ซื่อกับดักขึ้น 6 พลบค่ำ จันทรา 3 ชันษา ระกา โอกาส วันพฤหัสบดีแห่งหน 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.45-13.15 นาฬิกา ลัคนาสิงราศีพฤษภ ประกอบด้วยสิงขรมิปากิโลฤกษ์ ตรงกับขึ้นไป 6 เวลามืดค่ำ จันทรา 3 ชันษา ระกา ฤกษ์ ทิวากาลพฤหัสบดีแห่งหน 2 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 14.00-14.15 นาฬิกา ลัคนาอาศัยสง่าราศีการร่วมประเวณี ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงๆกับขึ้นไป 6 เวลามืดค่ำ พระจันทร์ 3 ปี ระกา โอกาส ทิวาวันพฤหัสบดีแห่งหน 2 กุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 15.15-15.45 นาฬิกา ลัคนาสิงสถิตีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ซื่อกับดักขึ้น 6 มืดค่ำ จันทรา 3 ปี ระกา โอกาส วันพฤหัสบดีแห่ง 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 06.45-07.00 น. ลัมนุชาสิงสถิตกุมภ์ ประกอบด้วยนางกษัตริย์เวลา ตรงๆกับขึ้น 13 เวลามืดค่ำ จันทรา 3 ปี ระกา เวลา ทิวากาลวันพฤหัสบดีแห่ง 9 กุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 08.00-08.45 นาฬิกา ลัมนุษย์าสิงมีน มีราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 เวลามืดค่ำ จันทร์ 3 ชันษา ระกา เวลา วันวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 10.45-11.30 น. ลัคนาสิงสถิตราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธตุ่ยฤกษ์ ซื่อกับขึ้น 13 มืดค่ำ จันทร์ 3 ชันษา ระกา ฤกษ์ ทิวาพฤหัสบดีแห่งหน 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30-12.45 น. ลัมนุษย์าสิงสถิตราศีพฤษภ ประกอบด้วยเขาไม่ขว้างกิโลโอกาส ตรงกับขึ้น 13 เวลามืดค่ำ จันทรา 3 พรรษา ระกา ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 13.45-14.00 นาฬิกา ลัมนุชาอาศัยราศีการร่วมประเวณี ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซื่อกับดักขึ้นไป 13 พลบค่ำ จันทรา 3 พรรษา ระกา ฤกษ์ ทิวาพฤหัสที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 15.00-15.30 นาฬิกา ลัมนุชาสิงีกรกฎ มีราชาฤกษ์ ซื่อกับดักขึ้น 13 มืดค่ำ จันทร์ 3 พรรษา ระกา ฤกษ์ ทิวาจันทร์แห่งหน 20 กุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 06.00-06.30 น. ลัมนุชาสิงกุมภ์ มีนางกษัตริย์ฤกษ์ ตรงกับดักแรม 9 พลบค่ำ จันทร์ 3 ชันษา ระกา โอกาส ทิวาพระจันทร์แห่ง 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 07.30-08.15 นาฬิกา ลัคนาอาศัยมีน มีราชาฤกษ์ ตรงๆกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 9 พลบค่ำ พระจันทร์ 3 ชันษา ระกา เวลา ทิวากาลจันทราแห่ง 20 กุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 10.15-10.45 น. ลัมนุษย์าอาศัยเมษ ประกอบเช่นกันมหัทธพองเวลา ตรงกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 9 เวลามืดค่ำ จันทร์ 3 ชันษา ระกา ฤกษ์ วันจันทราที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.45-12.15 นาฬิกา ลัมนุษย์าอาศัยสง่าราศีพฤษภ มีสิงขรมิขว้างปากิโลกรัมโอกาส ซื่อกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 9 พลบค่ำ พระจันทร์ 3 ชันษา ระกา โอกาส ทิวากาลจันทราที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 13.15-13.30 น. ลัมนุษย์าอาศัยราศีเมถุน มีเทวีโอกาส ตรงกับดักหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 9 พลบค่ำ พระจันทร์ 3 ชันษา ระกา โอกาส วันพระจันทร์แห่ง 20 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 14.15-15.00 นาฬิกา ลัมนุชาสิงสถิตราศีกรกฎ มีราชาฤกษ์ ตรงๆกับแรม 9 มืดค่ำ พระจันทร์ 3 ปี ระกา ฤกษ์ ทิวาวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 06.00-06.30 น. ลัคนาสิงสถิตกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีเวลา ซื่อกับแรม 12 พลบค่ำ จันทรา 3 ปี ระกา โอกาส ทิวากาลพฤหัสที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 07.30-08.00 น. ลัมนุชาสิงมีน มีราชาฤกษ์ ซื่อกับดักแรม 12 พลบค่ำ จันทร์ 3 ปี ระกา เวลา วันวันพฤหัสบดีแห่ง 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 10.00-10.45 น. ลัมนุษย์าอาศัยเมษ กอปรเช่นกันมหัทธตุ่ยฤกษ์ ตรงๆกับดักแรม 12 เวลามืดค่ำ จันทร์ 3 พรรษา ระกา โอกาส วันวันพฤหัสบดีแห่งหน 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.45-12.15 น. ลัมนุษย์าอาศัยราศีพฤษภ ประกอบด้วยสิงขรไม่ปากิโลกรัมเวลา ตรงกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 12 พลบค่ำ จันทร์ 3 ปี ระกา โอกาส ทิวาพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-13.15 น. ลัมนุษย์าสิงราศีเมถุน ประกอบด้วยนางพญาโอกาส ซื่อกับดักหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 12 พลบค่ำ พระจันทร์ 3 พรรษา ระกา ฤกษ์ ทิวากาลวันพฤหัสบดีแห่ง 23 กุมภาพันธ์ 2560 กาลเวลา 14.15-14.45 นาฬิกา ลัมนุชาสิงราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ซื่อกับดักแรม 12 พลบค่ำ จันทร์ 3 ชันษา ระกา **ซีกจักเอาฤกษ์จรชดใช้ตรงนั้นให้อ่านเมธาเกี่ยวกับโอกาสข้างล่าง จะคว้าเอาฤกษ์ไปใช้ได้ถูกการงาน ความรู้เกี่ยวข้องความฤกษ์ ฤกษ์งามยามดีจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฤกษ์ เป็น หนหรือกาลเวลา ความปลอดภัยหรืออธิคมสมหวัง ให้เรื่องครอบครองมงคลอายุมากผู้ผลิตนั้น ๆ เวลา จำแนกครอบครอง 2 อย่าง ถือเอาว่า ฤกษ์บนกับฤกษ์ล่าง ฤกษ์บน เป็นการมีชัยชนะมงคลเบื้องสูง โดยกำหนดตำแหน่งสิ่งของพระจันทร์และดาวนพเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก ถือเอาว่า จำกัดโดยจันทรา จันทร์จำเป็นต้องดีงามไม่ครอบครองปฎิปักษ์ มรณกรรม กับมลายแก่ผู้ผลิต จันทราแรมรอนให้คุณ เช่น พระจันทร์ครุทินกร มุขโหราศาสตร์ใดเข้ายากำหนดฤกษ์ไว้ 9 เวลา เป็นต้นว่า ทลิทโทเวลา – มหัทธตุ่ยเวลา – โจป่องโอกาส สิงขรไม่ขว้างกิโลกรัมฤกษ์ – เทศาตรัยฤกษ์ – นางกษัตริย์ฤกษ์ เพชฌฆาตโอกาส – ราชาฤกษ์ – สาสมโในเวลา ความหมายไม่ก็ขบวนการชดใช้แต่ละเวลามองดูข้างล่างหนอขอรับ ก็เพราะว่าแต่ละโอกาสประกอบด้วยการพาไปชดใช้วิสามัญ เป็นต้นว่า งานขอแต่งงาน หมั้นเหน้า ทวง กู้ ร้องเรียน เป็นต้น แยกออกชดใช้ ทลิทโทฤกษ์ ฤกษ์ล่าง ซึ่งกำลังดีครอบครองชัยมงคลทางทิศล่างกลางหาว หรือว่าเบื้องต่ำบนเมทนี เพราะคนครอบครองผู้กำหนดขึ้นไป เพราะว่าให้ทิวากาลทั่ว 7 มีวันตามจันทรคติ ขึ้นไป แรม ด้วยกันพระจันทร์ ปี เป็นหลักณการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย ทิวาอธิบดี ทิวาอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ ด้วยกันมีดฤถี คือว่า ขึ้น หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ดิถีธงชัย ดิถีประหัตประหาร อีกตลอดวันจมดิ่ง วันฟูฟ่อง วันลอยลิ่ว กระทิงทิวา อัคนีป่องธ วันร้าย ร้องไห้หมู่ จ้าครอบครองโอกาสแยกย่อยแตกต่าง ๆ ร่วมเรียกหาแหว “ฤกษ์ล่าง” ไม่ก็ (ภูไม่บันดาล) หมายเหตุ : โอกาสแห่งหนแจกวางข้างบน (เวลาสิริมงคลแตกต่าง ๆ ได้ฤกษ์กุมภาพันธ์ 2560) ตรงนั้นคำนวณขนมจากเสาฤกษ์บนกับฤกษ์ล่างประกอบห้าม ความสำคัญด้วยกันการพาฤกษ์รวมหมด 9 ไปใช้ 1. ทลิทโทโอกาส ได้แก่ เวลาแห่งหน 1, สิบ และ 19 เรียกแหว ทลิทโทโอกาส แปลความดุ ผู้มักน้อย ผู้เข็ญใจ ผู้ขอ ผู้ต้องอ่อนล้า ผู้อดทน ผู้ที่จำเป็นต้องรับผิดชอบรุ่งเรือง โอกาสนี้ดำรงฐานะโอกาสสรรพสิ่ง “ชูชกต่อย” ประกอบด้วยตะวันดำรงฐานะผู้รักษาเวลา บาทโอกาสทั่ว 4 สิงสู่ที่ราศีเดียวกันครอบครอง “ซ่อมแซมฤกษ์” คือว่าโอกาสแห่งเต็มเพราะงอกงาม คือว่าโอกาสแห่งไม่ขาดแยกถลายบาทโอกาสจรอยู่คนละราศี กับเรียกหาดุ จัตเหม็นตุรฤกษ์ หรือว่า ชวนหัวธโอกาส ครอบครองเวลาแห่งเหมาะกับ การตาขออันต่าง ๆ ก็เพราะว่านับเป็นฤกษ์สรรพสิ่งยกขึ้นต่อย จะทำตะขอสิ่งใดก็สะดวก เป็นต้นว่า การขอหมั้นหมาย ขอแต่งงาน เรียกเอา กู้ยืม ร้องเรียน การทำไหน ๆ เพื่อให้ผู้อื่นสมเพชช่วย เปิดร้านขายของเพาะ ของโบราณเสื่อมโทรม สมัครงาน ทำใด ๆ แห่งริเริ่มใหม่ จับใจความงานใช้ฤกษ์ตรงนี้ เวลาตรงนี้ชดใช้ด้วย ตะขอผัดผ่อนหนี้สิน ตะขอหมั้นหมาย ขอแต่งงาน ตาขอทำ ตะขอสมัครงาน ขอที ทาบทาม ง้องอน ขอเรี่ยไร ตะขอจำนวน ขอกู้เงิน ยืมเงินตรา ตะขอลดหย่อน ขอร้องชุบเลี้ยง ขอให้รับประกัน ขอแก้ ขอที ร้องขอ ขอความเป็นธรรม ขอร้องเข็ญใจ ขอความช่วยเหลือ สรุปคือว่าประดางานขอ (ขอร้อง) ทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกใช้ฤกษ์ตรงนี้ 2. มหัทธตุ่ยโอกาส เป็นต้นว่า โอกาสแห่ง 2, สิบเอ็ด ด้วยกัน 20 เรียกหาตวาด มหัทธพองเวลา แปลความดุ เจ้าแห่งทรัพย์ ผู้เจริญรุ่งเรือง กุฎุมพี ประกอบด้วยพระจันทร์ดำรงฐานะพยาบาลโอกาส เท้าโอกาสรวมหมด 4 สิงสู่ในสง่าราศีเดียวกันดำรงฐานะ “บูรณฤกษ์” ครอบครองฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การสิริมงคลต่าง ๆ เป็นต้นว่า ขึ้นบ้านนวชาต แต่งงาน ปลูกสร้างโรงเรือน การทำงานการคลัง การค้าอุตสาหกรรม ถลกร้านรวง ลาสิกขาสะเดาะเคราะห์ ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างงานมงคล จับใจความการชดใช้โอกาสตรงนี้ สำเร็จดำเนินการคงทนถาวร เช่น ก่อสร้างบ้านแจกอยู่ช้า ๆ ออกร้าน ถลกกงสี เอารถยนต์ออกจากอู่ กระถดรถยนต์นวชาต สับเปลี่ยนชื่อ บวช ลาเพศ และงานมงคลทั้งปวง 3. โจโตฤกษ์ เช่น ฤกษ์ที่ 3, 12 และ 21 เรียกตวาด โจป่องโอกาส แปลความตวาด ขโมย ผู้ขโมย ผู้ฉกฉวย อันธพาล ผู้บริโภคกำลังวังชา คนทำลายล้าง ผู้หาญทรงพลังอำนาจ ผู้ปราดเปรียว มีตุ๊อังคารดำรงฐานะผู้รักษาฤกษ์ ฤกษ์บาททั่ว 4 เปล่ารวมอยู่ที่ราศีเดียวกัน ล้ำอยู่ 2 สง่าราศีเป็น “ฉินทฤกษ์” คือว่า ฤกษ์ฉีกถลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาทจำเดิมสิ่งของไม้ราศีนั้น ดำรงฐานะโอกาสเท้าแห่งหนรุนแรงยิ่งกว่าเท้าอื่น ครอบครองนวางค์แห่งหนร้ายแรงมาก เปล่าน่าจะให้โอกาสสิริมงคล ดำรงฐานะโอกาสที่เหมาะกับ คนสมัยก่อนใช้คืนณการปล้นกลุ่ม รุกรานในทันที ขู่ บีบคั้น ทำกำจัด การชิงดีชิงเด่นช่วงชิง การแย่งอำนาจกับประโยชน์ งานเสี่ยง ๆ ที่ระยะสั้น ๆ การรัฐประหารการทำงานสิ่งของบุคคลที่ชุดแต่งกายฉบับร่างใช้กำลัง จับใจความการใช้คืนฤกษ์นี้ ขโมยจักจรลักคฤหาสน์ใครแจกนับฤกษ์ตรงนี้ โอกาสแหกคุก เวลาเผ่นหนีการจับกุม การเอารัดเอาเปรียบคนอื่น จะเจียรหาเรื่องใครให้ชดใช้โอกาสตรงนี้ การทำให้เรียบคดโกง ครอบครองฤกษ์ฉกฉวย หรือสำเร็จบังคับคนอื่นๆ เจียรรบราฆ่าฟันคดี ขึ้นศาล ถือเอาว่าการก่อพอให้ชนะเลิศคนอื่น ไม่ก็กระทั่งการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆ เวลาตรงนี้อีกต่างหากเป็น การเดินทาง การเสี่ยงอันตราย การสอบชิงทุน การชิงดีชิงเด่น การแข่งขันกีฬา งานข่มขู่ปรปักษ์ การแก้ไขแก้ไข การรัฐประหาร หมายรวมหยิบยกรถยนต์จากอู่ต่อเรือ (ขนมจากการแก้) หรือออกจากโชว์รูม (กระถดรถยนต์ใหม่) โอกาสนี้ไม่กำลังดีที่การลงทุน คงจะทำให้ปีกหักกับไม่ผิดเบียนจากวงในเครื่องแบบ 4. เขาไม่ขว้างปากิโลกรัมเวลา เป็นต้นว่า โอกาสที่ 4, 13 กับ 22 เรียกหาแหว ภูมิขว้างกิโลกรัมโอกาส ถอดความดุ ผู้รักษาเมทินี มีพระพุธครอบครองพยาบาลโอกาส ตีนฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกันครอบครอง บูเสียงฤกษ์ เป็นโอกาสแห่งเหมาะกับ การมงคลต่าง ๆ งานแห่งหนมุ่งความแน่นหนาชั่วกาลนาน การทำงานเกี่ยวพื้นแผ่นดิน การกสิกรรม การเช่าซื้อ สร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ ตบแต่ง ขึ้นที่อยู่ใหม่ ลาสิกขาถลกอาคารร้านค้า ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างงานมงคลทั้งหมด สรุปความการใช้คืนโอกาสนี้ เวลาตรงนี้ที่ชดใช้ณงานทำเอามั่นคงระยะยาว มิได้ฤกษ์หวังผลณระยะสั้น ๆ เช่น สร้างหอพัก ก่อสร้างบ้านจัดสรร เพื่อจะเอากำไรณระยะยาว แยกออกความเพียบพร้อมสุมเปรม ความก้าวหน้าที่เปล่าหวังผลว่องไว แต่หวังผลณระยะยาวถือเอาว่าจำเนียร ๆ (มั่นคงถาวร) เวลาตรงนี้เหมาะกับ ยอมตอหม้อ ตั้งเทวาคาร สร้างวัตถุปัจจัยแห่งหนทนทาน หอพัก การพัฒนาการเกษตร ออกร้าน ถลกโรงงานอุตสาหกรรม สัญญาซื้อขายที่หวังเอาท์พุตระยะยาว เช่นไรแห่งหนเจรจาน้ำบ่อหน้าประสิทธิผลที่ระยะยาวกับคงทนถาวร (ไม่หยาบ) ให้ใช้โอกาสตรงนี้ กับงานมงคลทั้งหมด 5. เทศาตรีเวลา เป็นต้นว่า เวลาที่ 5, 14 ด้วยกัน 23 เรียกหาแหว เทศาตรีโอกาส แปลแหว กระโดดอาณาเขต ผู้หญิงดอกทอง ผู้ดั้นด้น ใสคราวเรียกหาดุ “เวสิสารเสพติดฤกษ์” หมายถึง โอกาสพ่อค้า-พ่อค้า มีพระเสาร์เป็นพยาบาลโอกาส ตีนโอกาสทั้ง 4 อยู่เชิงราศีเอ็ดด้วยกันไม้ราศีหนึ่ง ที่ละ 2 ตีนเวลา คือว่าเหลื่อมอยู่ราศีละครึ่ง คือว่าที่สง่าราศี วัวกับการร่วมสังวาส, กันย์กับดักราศีตุลย์กับมังกรกับดักเหยือก ครอบครองโอกาสอกอีแป้นจะแตก ไม่ก็ หยดน้ำโอกาสหรือติเตียนนฤกษ์ ดำรงฐานะเวลาแห่งเหมาะสำหรับ งานการติดต่อการค้าระหว่างที่ เกี่ยวข้องนันท์สนานชักชวนมนุชเข้า-ออกลูกจัง เปิดอาคารมหรสพ แหล่งบันเทิง โรงแรม โรงภาพยนตร์ ตลาดและศูนย์การค้า งานมีอาชีพข้างนอกแห่ง งานการระเหระหน กิจการงานที่จำต้องย้ายที่สิงสู่เทียบเท่า จับใจความงานใช้คืนโอกาสตรงนี้ ครอบครองฤกษ์แห่งหนชอบคนอนันต์ ๆ เช่น มนุชมาประพาส รื่นเริง บันเทิงเริงรมย์ ครึกครื้น เป็นต้นว่า เปิดโรงแรม ยกขึ้นห้างสรรพสินค้า ยกขึ้นชโลม อบอ้าว บีบนวด ถลกสถานบันเทิง งานแสดงการแสดงดนตรีของผู้ประโคม เปิดบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ หรือว่ากิจจานุกิจที่หมายมั่นให้มนุษย์ต่างชาติมาประพาส รวมถึงการก่ออย่างไรที่สนุกสนาน หรรษา ฟุ้งเฟ้อ (บาร์ คลับ โรงหนัง เหลา โรงแรม ตลาดสด ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์) 6. นางพญาเวลา เป็นต้นว่า โอกาสแห่ง 6, 15 ด้วยกัน 24 เรียกแหว นางกษัตริย์ฤกษ์ แปลความดุ นางท้าว ความสวยงามหรูหรา คดีน่าสนใจ โชคลาภ กับงานสมความต้องการ ประกอบด้วยพระสงฆ์พฤหัสฯ ดำรงฐานะพยาบาลฤกษ์ ตีนโอกาสรวมหมด 4 สิงสู่ในสง่าราศีเดียวกันเป็น บูเสียงฤกษ์ ครอบครองโอกาสที่ก่นแจกก่อกำเนิดโชคลาภ ดำรงฐานะฤกษ์แห่งหนเหมาะสำหรับ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานหมั้นหมายแสดงด้วยกันแต่งงาน งานส่งตัวเจ้าสาวและเข้าไปห้องหับเรือนหอ การสร้างการงานแห่งหนเรียกร้องเสียงยกย่องและน่าสนใจ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อแสง งานการโฆษณา ลาสึก ขึ้นคฤหาสน์นวชาต ตะขอความรักใคร่ งานเพื่อที่จะความเรียบร้อย กับจิปาถะงานมงคลทั้งสิ้น จับใจความการใช้คืนโอกาสตรงนี้ โอกาสทาบทาม หมั้น แต่งงาน ขอความช่วยเหลือจากผู้หญิง (หญิงสาว) โอกาสแห่งหนชดใช้ความโอ่อ่า หรูหรา โก้เก๋ เฉิดฉาย สวย รวมทั้งศิลปะ ออกแบบ ตกแต่ง งาม หรู อาทิ โชว์อัญมณี อลงกรณ์ ให้ใช้เวลานี้ 7. เพชฌฆาตฤกษ์ เช่น ฤกษ์แห่งหน 7, 16 กับ 25 เรียกแหว เพชฌฆาตเวลา แปลความดุ นักประดิษฐ์ธุระสังหาร มีพระสงฆ์ราหูครอบครองแพทย์เวลา เวลาเท้ารวมหมด 4 แตกขาดกันด้วยกันตรงกันข้ามกับ โจป่องโอกาส เรียกหาตวาด “ตริตรองนิดีเลิศ” ถือเอาว่าสิงสู่ริมราศี 3 โอกาสตีนด้วยกันต้นไม้ใบหญ้าสง่าราศี 1 เวลาบาท เปล่าน่าจะแยกออกเวลาในงานสิริมงคลพ้น ครอบครอง ฉันทฤกษ์ (ฤกษ์แตกขาด) ดำรงฐานะโอกาสแห่งเหมาะกับงานเจี๋ยนผ่าภัยและความติดขัด ต่อสู้เสี่ยงอันตรายแตกต่าง ๆ อาสาสมัครงานใหญ่ ก่อการงานปราบศัตรู ตัดสินคดีความ งานที่ใช้การตัดสินใจโดยเด็ดขาด กอปรแบบแผนไสยเวท ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ยอมเลขยันต์ สร้างวัตถุบูชาต้นร่างคงกระพัน ก่อสร้างอันสาธารณกุศลช่วยเหลือ ยกขึ้นโรงหมอ การรักษาโรคเรื้อรังที่หายป่วยลำบาก ๆ งานยายี่ห้อกองทัพ เจิมอาวุธยุทธภัณฑ์ สร้างโบสถ์พิหารการเปรียญ คล้ายคลึงกับดักโจป่องฤกษ์ เสียแต่ว่าโอกาสนี้จะพลังกว่า สรุปความงานชดใช้ฤกษ์ตรงนี้ โอกาสแห่งความเฉียบขาด เผด็จการ งานกำจัด จำหน่ายศัตรู กระทำพิธีไสยเวท เวลาแห่งเรียกร้องใช้คดีเฉียบขาด กล้าหาญ การตกลงใจแห่งเฉียบขาด จักเลิกล้มกับคนรักให้ใช้โอกาสตรงนี้คว้า หรือคู่สมรสจะเลิกร้างกันให้ใช้คืนโอกาสนี้ การผ่าผ่า การปลุกเนรมิตของดี ใช้ฤกษ์นี้ได้ ฤกษ์นี้สมรรถชดใช้ในงานเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามได้มา เพราะว่ามุ่งความมั่นคง เด็ดเดี่ยว ไม่ต้องสับเปลี่ยนแล้วผลัดกันอีก 8. ราชาฤกษ์ เป็นต้นว่า โอกาสที่ 8, 17 กับ 26 เรียกแหว ราชาฤกษ์ แปลความแหวผู้ยิ่งใหญ่ หัวหน้าพาสนา ธราธิบดี มีพระสงฆ์วันศุกร์ครอบครองแพทย์โอกาส ตีนโอกาสรวมหมด 4 สิงสู่ณสง่าราศีเดียวกัน เรียกหาตวาด บูรณโอกาส เป็นฤกษ์ระบุงานของผู้ใหญ่ ผู้นำการงานขึ้นไปจวบจนถึงนฤป ครอบครองโอกาสแห่งเหมาะสำหรับ การงานราชพิธี การงานร.การทำงานนคร สร้างแห่งกด การทำงานที่หมายมั่นชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินติดตาม งานเข้ายอมรับตำแหน่งงาน การแสวงควานกิตติศัพท์เกียรติยศ การไปพบผู้ใหญ่ วิวาหมงคลที่หรูมีเกียรติ ลาสิกขา การขึ้นไปคฤหาสน์นวชาต (ราษฎรน่าจะเว้น แม้ควานโอกาสไม่ได้ก็พอลดหย่อนใช้ได้ เพื่อที่จะดวงชะตาและความกลมกลืน) และงานมงคลทั้งปวง จับใจความงานใช้โอกาสนี้ โอกาสสูง เวลาล่ำ ดำรงฐานะเวลาสิ่งของคนชั้นสูง มีเกียรติ หรือการงานนั้นประกอบด้วยผู้สูงวัย เทเวศวร์มารวมทำพิธีด้วย เวลานี้ใช้ได้กับดักงานมงคลทั้งหมด 9. สาสมโในโอกาส เช่น ฤกษ์ที่ 9, 18 และ 27 เรียกหาดุ สมโในโอกาส แปลตวาด (สงบสุภาพ ผู้ถือบวช นักถ่ายทอดพระศาสนา ประกอบด้วยตุ๊เกตุดำรงฐานะพยาบาลโอกาส ฤกษ์บาททั้ง 4 อยู่ชายสง่าราศีเดียวกัน แต่ตีนเวลาตอนท้ายเป็นนวางค์ขาดมากสง่าราศีเหม็ง เรียกแหว “จัตตุรโอกาส ไม่ก็ ขันธฤกษ์” จึ่งครอบครองจุดที่ส่งผลชำรุดแจกก่อเกิดปากเหยี่ยวปากกาแตกต่าง ๆ ในการแข่งขัน ใช้ได้ระบุเกี่ยวกับความเงียบเรื่องมือสะอาด ครอบครองโอกาสแห่งหนเหมาะสำหรับ กระทำพิธีเคราะห์ทางศาสนา และมุขบรรพชิต เป็นต้นว่า การทำขวัญนาค การบวช หล่อพระสงฆ์ด้วยกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้าสารภาพการเล่าเรียน ด้วยกันความประพฤติทุกสิ่งเพื่อจะความสงบเงียบสุขสบายสุข อนุเคราะห์ในโอกาสตรงนี้คว้า อาทิ บำเพ็ญกุศลขึ้นที่อยู่ใหม่ ทำบุญทำกุศลสืบชะตา สรุปการใช้ฤกษ์นี้ เวลาสงบ บวชพระ ผุพังตุ๊ การทำงานเกี่ยวศาสนา งานแห่งหนไม่หวังผลว่องไว ปราศจากการชิงดีชิงเด่น ไม่มีการช่วงชิงกับดักผู้อื่น การทำงานกุศลทั้งปวง เช่น สร้างศาลาการเปรียญ หรือถาวรวัตถุ การงานพุทธาภิเษก หล่อเหลาตุ๊ เจริญภาวนา เรียนธรรม ถลกที่ทำการโหรดูหมอ เปิดห้องสมุด เปิดสถานที่สาธารณะ ทำบุญทำกุศลต่ออายุ ทาบชะตา ขึ้นไปคฤหาสน์นวชาต เปิดมูลนิธิ เผยแพร่พระศาสนา กิจการงานบุญกุศลประดา หัวนอนปลายตีน kapook

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email