พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่

นักบวชราว ตรวจวัดโปร่งพี่เลี้ยงเด็กวัว จ.อยุธยา พระสงฆ์เกจิผู้มีชื่อเสียงมีชื่อ ดำรงฐานะแห่งหนพินอบพิเทาเลื่อมใสบูชาจังตัวเอ็ดของพระนครเก่าแก่ รูปบูชาของคุณล้วนแล้วดำรงฐานะแห่งหนลือกระฉ่อนในปีกพุทธคุณเป็นหนึ่งดำรงฐานะแห่งหนคงอยู่ และครอบครองความชื่นชอบสะสมอย่างกว้างขวางขนมจากชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ พระสงฆ์บาทหลวงราว มีหัวจิตใจประธานสิงสู่ที่ ‘ผงยอดเยี่ยม 3 สูตร’ แห่งหนบรรจุแห่งตัวตุ๊เจ้า ถือเอาว่า ละอองดีที่สุดหัวใจปราณี ฝุ่นยอดเยี่ยมขนมจากราชะเกราะเพชร กับละอองดีที่สุด 5 ประการ สิ่งประกอบด้วย ละอองอำนาจศักดิ์สิทธิ์เจ ฝุ่นปอนันต์ัง ละอองมหาราช ผงตรัยนิสิงสถิตเขว กับผงพระพุทธคุณ เป็นเหตุให้มีพระพุทธคุณสุดคณานับ ใช้งานจิปาถะอย่างเป็นเยี่ยม เรียกตวาดครอบครอง ‘กฤตสารเสพติดคมสันทวิ’ ที่พระเครื่องอื่นๆ พ้นไป ตุ๊หลวงพ่อปาน เป็นพระสงฆ์เนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จวนมุมรวมหมดถู่ข้าง เนื้อธรณีเป็นแผ่นดินขุยแผ่และดินขาวติดสอยห้อยตามนา มีเนื้อความละเอียดกลาง จึงประกอบด้วยทรายเล็กมากๆ มีอยู่ทั่วองค์ตุ๊เจ้า ด้วยกันบางส่วนจมดิ่งอยู่ใต้วรรณะตกเป็นเจตคติรุนเนื้อสรรพสิ่งองค์พระสงฆ์แยกออกบวมครอบครองโอ่งน้ำแหลมกระจิดริดๆ อยู่ทุกอวัยวะพระสงฆ์ จำเป็นจะต้องใช้คืนแว่นขยายฉายแสงมองดู เป็นพิเศษพระสงฆ์แห่งหนเปล่าเปลี่ยนงานชดใช้พ้นจะมองเห็นคว้าชัด เรียกตวาด “เบาะแสสากกะเบือ” กับดังที่งานย่างนั้นชดใช้ธัญดัจมารุมไฟ ทำเอาสถานภาพเนื้อขององค์ตุ๊เจ้าจักประกอบด้วย “ร่องรอยคุณลบ” สีสรรพสิ่งอวัยวะพระสงฆ์จะเป็นถูอิฐไม่ก็ถูหม้อนวชาต เสมอเหมือนตุ๊เนื้อปฐพีสาธารณะ แม้ว่าสถานที่พบปะถูจะค่อนข้างจะซีดเซียวจนถึงให้กำเนิดครอบครองสีชมพูอ่อนๆ ดังที่ผ่านกาลเวลากับการใช้การจับต้องมายาเวียนาน พระพุทธลักษณะองค์พระสงฆ์ ข้างบน ครอบครองพุทธปฏิมากรกดนั่งลง จัดโชว์เหมือนฌาน สิงสู่เหนือกกแท่นก็ประกอบด้วย โคนเขียงก็ประกอบด้วย โคนเจือก็ประกอบด้วย โคนตัวกลีบบัว ทั้ง บัวชั้นเดียว หญิบระดับ ดอกบัวเม็ด หรือไม่ก็ ดอกบัวตุ่ม ก็ประกอบด้วย ส่วนข้างด้านพระประธานชไมข้าง มีตัวเขียนขอมร่างกายบวมด้านเว้น 2 ร่างกาย ลงความว่า มะ อะ น้ำขาว อุ อันเป็นไปยอดพระสงฆ์คาถาหัวอกหัวใจไตรปิฎก ‘สามเพชร’ ด้าน ข้างล่าง ใต้โคนองค์ตุ๊ จักเป็นตนปราณียานพาหนะ 6 ชนิด สิ่งเป็นต้นว่า ไก่ ครุฑ หนุมาน มัจฉะ เม่น และ ปักษิน สิงสู่ในลักษณาการหามโคนองค์พระสงฆ์ปฏิมากร โผบินเหินขึ้นไปไปสู่เบื้องบน มี ‘รอยปุฝุ่นเลิศ’ ซึ่งสถานภาพเดิมเป็นสีเหม็นเขียวของปูนซีเมนต์เจือกับดักเช็ดขาวสรรพสิ่งฝุ่นเลิศ บริสุทธ์จัง เสียแต่ว่าส่วนมากผู้ที่ได้ตุ๊เจ้ามักแงะออกยกมาละอองยอดเยี่ยมออกลูก เพื่อจับไปรักษาโรคบ้าเลือด งไม่ก็ตามแต่จะใช้ประโยชน์ แล้วจึงหาแห่งหนดำรงอยู่สถานภาพเดิมๆ เลวบริบูรณ์ในปัจจุบัน คุณพระพุทธเจ้าด้วยกันเจตคติความนับถือกับความเชื่อถือที่รับช่วงต่อห้ามมา แห่งหน “พระเครื่องนักบวชราว” แห่งแต่ละจัดพิมพ์ดำรง มีเหตุฉะนี้ 1. พระสงฆ์หลวงพ่อปาน พิมพ์ดำรงไก่ ประกอบด้วยดีงามทางราชการประกอบการค้า เมตตากรุณามหาการตั้งกฎเกณฑ์ 2. ตุ๊เจ้าบาทหลวงราวกับ พิมพ์ดำรงครุฑ มีบริสุทธ์ทางอำนาจราชอำนาจ เหมาะสำหรับผู้แนะนำ หรือไม่ก็หลายว่าการระดับสูง 3. พระสงฆ์บาทหลวงราว พิมพ์ทรงหนุมาน งดงามทางข้างความปกครอง คลาดแคล้ว หนังเหนียว เหมาะสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักรบ 4. พระสงฆ์บาทหลวงราวกับ พิมพ์ธำรงเม่น บริสุทธ์มุขกสิกรรม ทำสวนทำไร่ ปลูกข้าว หรือไม่ก็นักจำหน่ายพื้นดิน 5. ตุ๊นักบวชราวกับ จัดพิมพ์ดำรงมัจฉา เก่าแหวค้าขายชลมารค ลุ้นคว้าแน่นอน 6. ตุ๊บาทหลวงราวกับ พิมพ์ธำรงปักษิน ทำให้รุ่งเรืองขึ้นการบรรลุปันออกผู้มีกิจการงานด้านการสื่อสาร นักพูด ผู้แสดง ทนาย ทูต กับพ่อค้าที่ต้องตะเวนค้าขายอยู่เป็นเป็นกิจวัตร ระดับเริ่มแรก ‘พระสงฆ์บาทหลวงเหมือน พิมพ์ดำรงไก่’ ก็จักแบ่งออกดำรงฐานะมากมายพิมพ์ดำรงตามสัณฐานที่แตกต่างกันสรรพสิ่งไก่ กับนำมาก่อตั้งดำรงฐานะชื่อเสียงเรียงนามจัดพิมพ์ แต่ว่าที่จัดเป็นที่นิยมมากก็จะเป็น “รักษาไก่หางพวง” กับ “ดำรงไก่หาง 5 เส้น” ลงมาตรวจวงกลมตำหนิสิ่งของแต่ละจัดพิมพ์ธำรงกักคุมขอรับ ตุ๊บาทหลวงราว พิมพ์รักษาไก่ชายพวง พิมพ์ด้านหน้า ริมชั้นบนสรรพสิ่งพระสงฆ์หูด้านข้างซ้ายสรรพสิ่งองค์ตุ๊จะประกอบด้วยสันเป่งด้วยกันมีพวกพ้องแตกปรากฏมองเห็น, ริมหางราชะ ร่างกาย ‘มะ’ มีเส้นรูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงพิมพ์ถลาย, ใต้พระสงฆ์เพลาข้างล่างข้างทักษิณสิ่งของอวัยวะตุ๊ประกอบด้วยครีบขอบแนวนอนดำรงฐานะทางยาว, ตอนกลางระหว่างเม็ดบัวเล็ดที่สี่และห้ามีคนสนับสนุนต่อมีอยู่, ประกอบด้วยพวกพ้องเฉขนมจากกระหม่อมไก่เจียรอีกต่างหากอรพินท์เล็ดลำดับที่หก และระหว่างดอกบัวเล็ดลำดับที่หกด้วยกันเจ็ด ด้วยกันตรงชายไก่ประกอบด้วยตุ่นเนื้อเกินเชื่อมติดกับข้างล่างสรรพสิ่งอรพินท์เมล็ดลำดับที่สอง พระสงฆ์บาทหลวงราว พิมพ์รักษาไก่หาง 5 คนสนับสนุน จัดพิมพ์ข้างหน้า ชายข้างบนสรรพสิ่งพระสงฆ์กรรณข้างขวาสรรพสิ่งตัวพระสงฆ์แนบชิดแนบศีรษะ แม้ว่าจะห้วนกว่าเศียรข้างพาม, ข้างพามขององค์ตุ๊ หัวมุมขยักตัว ‘อุ’ จะดำรงฐานะเขี่ยนแหลมแถว, ตีนหางร่างกาย ‘อะ’ จรดชิดติดตอนหลังร่างกาย ‘น้ำตาลเมา’ รวมหมดด้านพามด้วยกันด้านขวาของอวัยวะพระสงฆ์, ชายผ้าจีวรแถวเลยลำพระองค์ ถึงโพรงพระสงฆ์พาหาปีกด้าน, มีคนสนับสนุนประคดซื่อพระสงฆ์นาภี, ใต้ตุ๊แกนปรากฏฐานอาสนะครอบครองเนื้อดั้งเป่ง, ซื่อหงอนไก่ข้างบน ริมจะขยักคล้ายคลึง ‘ขอ’, เหนียงแห่งพระศอไก่จะมี 2 ด้าน มองเห็นครอบครองรูคลับคล้าย, ประกอบด้วยคนสนับสนุนถลายขนานกับพวกพ้องพระศอ จดที่นมไก่, ตอนหลังไก่ประกอบด้วย 5 พวกพ้อง ติดสอยห้อยตามชื่อพิมพ์ โดยหางพวกพ้องแห่ง 3 และ 4 ตีนจะใกล้ ส่วน แม่พิมพ์ตอนหลัง ของ พระสงฆ์นักบวชราว นั้น จักเช่นเดียวกันทั้งหมดพิมพ์ คือ ประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานเป็นเสี้ยนปรากฏจ่ายมองเห็น และใจกลางจักเป็นคนสนับสนุนพองซึ่งเป็นแห่งหนบรรจุละอองขอรับ

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email