ครีมสมุนไพรรักษา”สะเก็ดเงิน” งานวิจัย “ม.รังสิต” กวาดรางวัลหลายเวที

แถว “เช่นกันขมองด้วยกันญิบหัตถ์” ทั้งคว้ารางวัลชนะเลิศด้วยกันปัดกวาดบำเหน็จมาแหล่ยกพื้น เพราะด้วย “หนังสือเรียนยาสมุนไพรรักษาโรคเศษไม้ทรัพย์สมบัติ” สิ่งของพวกนิสิตโรงเรียนการแพทย์ขนบตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หัวหน้านีโอ ยาเบศ ดาวเกตุธนู นักศึกษาชั้นปีแห่งหน 3 สาขาการแพทย์แผนแหลมทองผู้สำเร็จการศึกษา พิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เอ่ยถึงจุดเริ่มต้นของงานวิจัยและปฏิรูปตำรับตำรายาสมุนไพรตวาด พร้อมด้วยตอแยสมุนไพรเป็นต้นทุนอยู่จากนั้น จึงเลือกเฟ้นเรียนต่อข้างการแพทย์แผนแหลมทอง ซึ่งระหว่างสถานที่เรียนได้ริเริ่มศึกษาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวน้ำมันรถหอมหวนระเหยในวิชาเกี่ยวสุคนธบำบัด ซึ่งซื่อกับดักประกอบด้วยการประกวด Startup Thailand League 2018 แล้วก็มีผลงานเข้าไปชิงชัยและมีกรรมสิทธิ์รางวัลจากแท่นนี้ ทำเอารู้สึกมั่นใจด้วยกันมีแรงดลใจณการค้นคว้ากับปฏิรูปสมุนไพรงอกงาม ด้วยกันหากมีโอกาสก็อยากมีผลงานเข้าร่วมชิงชัยในที่ยกพื้นปะปนกัน ด้วย เพื่อหาความจัดเจนข้างนอกห้องเรียนและยกขึ้นวิสัยทัศน์ จากความจัดเจนตรงๆแห่งหนได้มองเห็นผู้ป่วยมีอิริยาบถทางผิวหนังของโรคสะเก็ดเงินซึ่งเป็นโรคเรื้อรังอย่างเอ็ดที่ไม่มีวิธีพิทักษ์มอบหายสนิท ส่วนใหญ่จักพิทักษ์ด้วยยาแผนปัจจุบันโดยรักษาภาพร่างพยุงตามท่า อาทิ ไขปัญหาคันด้วยครีมสเตียรอยด์ ซึ่งจักทะเลาะวิวาทปฏิกิริยาข้างเคียงสรรพสิ่งการใช้ต่อเนื่องเป็นระยะระยะเวลาช้า แม้ผลัดกันมาใช้คืนยาสมุนไพรทางการแพทย์ขนบแหลมทองประการอาบมุขผิวหนังด้วยกันไม่มีอิริยาบถข้างเคียงก็น่าจะเป็นโอกาสสถานที่สะอาดเพราะด้วยคนป่วย แล้วจึงคว้าร่วมกับเพื่อนในพวกอีก 2 คน คือว่า น.ส.ภัสสรศรี โยธินพนาเวศ นักศึกษาภาควิชาการแพทย์แผนบรรพ์ ด้วยกันอธิปเขากำลังพล พิมนำพาสะเก็ดไฟ นิสิตสาขาวิชานายแพทย์ขนบไทย เลือกเฟ้นทำแผนการปัญหาวิเศษเหตุตรงนี้ เพราะว่าประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาถือเอาว่า รศ.ดร.เภสัชกรเทพดาพจน์ วงศ์โค่ง ด้วยกัน ภญ.ยุนำพาค้ำจุนณ์ ขี้หนอนโพกผ้าธ์ เช่นนี้ ได้มาเริ่มทำความเข้าใจด้วยกันคัดตำรับยาสมุนไพรต่างๆ จากคัมภีร์แพทย์ระเบียบประเทศไทย กระเป๋าแห้งลงมาพานพบตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคสะเก็ดเงินจากแผ่นจารึกวัดโพแห่งหนดำรงฐานะยาดองด้วยกันใช้ชโลมดินแดนผิวหนังที่คัน ตำรับสารเสพติดตรงนี้มีส่วนกอปรร่างกายยาสมุนไพร 9 อย่าง ซึ่งขบวนการเตรียมการในรูปแบบยาดองน้ำเมาอาจเปล่าหวานคอแร้งในช่วงปัจจุบัน จึงตระหนักปฏิรูปเช่นกันงานใช้เทคโนโลยีสมุนไพรเพราะว่ามีการสกัดข้นและปฏิรูปในที่ครรลองยาเสพติดสีครีมสถานที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพเกณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ หัตถีสกัด กับยาสำเร็จรูป ที่ยังคงคุณภาพด้านผลสำเร็จและสวัสดีดังตำรับยาเดิม พร้อมทั้งประกอบด้วยการเพิ่มสอบชั้นแรกเพราะเอามาจ่ายอายุมากผู้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บสะเก็ดเงินแห่งหนหมดหวังจากสารเสพติดสเตียรอยด์สถานที่สถานพยาบาลโดยแพทย์แผนปัจจุบันและพานพบตวาดได้เสียบริสุทธ์ ทั้งนี้ การค้นคว้าวิจัยดังที่กล่าวมาแล้วได้มาแสดงในงานเปิดศูนย์รวม GSB Innovation Club by GSB Startup สรรพสิ่งมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยต้องการแหวจักไม่ทำให้งานวิจัยจำเป็นจะต้องขึ้นหิ้ง เพราะว่ามีเป้าหมายเพื่อจะเรียนรู้วิจัยต่อจนได้เป็นยาทาพัฒนาจากหนังสือเรียนยาสมุนไพรไทย แห่งหนสมรรถขึ้นทะเบียนสารเสพติดกับที่อยู่อาศัยคณะกรรมการของกินและสารเสพติด กับเข้าสิงสู่ในที่สมุดบัญชีตกท้องช้างกิจวัตรกรรมแหลมทอง ซึ่งนอกจากนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ป่วยชาวไทยได้มาเข้าถึงยาเสพติดได้มาในที่โรงพยาบาลรัฐหลังจากนั้น ก็คงดำรงฐานะก้าวจำเดิมสิ่งของยาสมุนไพรแหลมทองมุ่งสู่แท่นยาสมุนไพรพื้นโลกพร้อมด้วย ชิ้นจะสำเร็จพอกพูนโอกาสการรักษามอบแก่ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินทั้งโลกผลรวม100เลี่ยนมนุช (จากประกาศกล่าวสิ่งของฮู) การพัฒนาเป็นตำรับยาสมุนไพรในรูปแบบครีมนั้นก็เพื่อที่จะความคล่องในที่งานชดใช้เกี่ยวกับผู้ป่วยและพอให้ที่ยอมรับณวงการแพทย์ ทีมงานแล้วก็คว้ามีผลกระทบงานความ การพัฒนาตำรับตำรายาสมุนไพรรักษาโรคสะเก็ดเงินในที่หนทางยาใช้ภายนอก ร่วมชิงชัยครอบครองบำเหน็จชนะเลิศขนมจากการประกวดชิ้นงานวิชาการในที่การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์แหลมทองระดับประเทศ ทีสถานที่ 1 สิ่งของสมาคมเวชกรรมแหลมทอง แจ๋สถานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพราะป็นทีมนักเรียนรู้แทบทีมลำพังแห่งหนมีผลการงานเข้าชิงชัยและมีกรรมสิทธิ์ความมีชัย นอกจากนี้ ได้มาเข้าร่วมชิงชัยและถือสิทธิ์รางวัลชมเชยจากยกพื้นประกวดผลิตผลนวัตกรรมขนมจากสินค้านาแหลมทอง (Agri Plus Award 2019) แจ๋เพราะกรมการค้าต่างประเทศ พณ เพราะมีนิสิตแพทย์ระเบียบบูรพาอีก2มนุช ที่มีส่วนช่วยเหลือหลอณขั้นตอนการนำบอกเผยแพร่ชิ้นงานคือว่า น.ส.พิทยาค้ำจุนใน์ รัศมีเฉิดฉัน ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาหมอขนบประเทศจีนผู้สำเร็จการศึกษา และน.ส.นวดารา เลื่องลืออำรุง ชั้นปีที่ 3 ภาควิชานายแพทย์ขนบประเทศไทยผู้สำเร็จการศึกษา น.ส.พิทสารเสพติดภรในที่์กล่าวว่า ภูมิใจเต็มที่สถานที่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสมุนไพรตรงนี้เป็นผลดีประกบหมู่ชนกับวงการแพทย์ระเบียบประเทศไทย เพราะว่ากระทั่งที่จะคว้าตำรับยาสมุนไพร จำต้องทำความเข้าใจการศึกษาค้นคว้าจากตำรับตำราสารเสพติดเก่ากับควานหาสมุนไพรตามหนังสือเรียนยาเสพติดตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างจะกินเวลา แต่ว่าสิ่งประธานสุดขอบถือเอาว่าสามารถวิจัยและพัฒนาตำรับสารเสพติดขึ้นลงมาเพื่อจะลุ้นรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ ด้านน.ส.เก้าผู้แสดงเพิ่มเติมว่า หนังสือเรียนยาสมุนไพรเก่านั้นมีคุณสมบัติรักษาโรคก้าวหน้ายิ่งนัก บริบูรณ์แม้ทำความเข้าใจวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรโบราณหนังสือเรียนปะปนกัน ด้วยสิ่งใหม่ที่ทันสมัย ก็จักคว้าตำรับตำรายาเสพติดสถานที่ประกอบด้วยคุณสมบัติรักษาโรคคว้าอย่างดี ถือเป็นการสืบเนื่องมรดกสิ่งล้ำค่าแห่งหนถ่ายทอดห้ามลงมาทว่าปู่ย่าตายาย ก็เพราะว่ายุคปัจจุบันต่างด้าวให้ความสำคัญกับแยแสการค้นคว้าสมุนไพรยิ่งนัก ด้วยกันมีการจดสิทธิบัตรสมุนไพรใสประการ จึงโหยมอบ ชาวไทยตื่นตัวกับตระหนักถึงนัยสิ่งของสมุนไพรมอบงอกงาม

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email