“ข้าว กข43” ข้าวพันธุ์ลูกผสม ดัชนีน้ำตาลต่ำ

อธิบดีกรมภัต พูดภูมิหลัง “ข้าวจำพวก กข43” ลูกผสมอ้างว้างระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมจังหวัดสุพรรณบุรี-จังหวัดสุพรรณบุรี1 ลักษณะพิเศษเปล่าไวต่อช่วงประกายไฟ อายุเก็บเกี่ยวห้วน แสดงเหมาะกับแฟนอนามัย ดรรชนีผิวสองสีต่ำ ครั้นวันที่ 27 มิ.ย.62 ผู้เป็นใหญ่ตั้งใจ สวยวงศ์ตระกูล อธิบดีกรมการอาหาร เปิดเผยจดประวัติบุคคลภูมิหลัง อาหารตระกูล กข 43 ถูกเลือกขนมจากการปนข้ามตระกูลพันทางเดียวดายระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมตลบอบอวลจังหวัดสุพรรณบุรี (จำพวกแม่) กับดักตระกูลสุพรรณ1 (พันธุ์ชนก) แห่งหนแกนกลางวิจัยภัตสุพรรณ แห่งอุตุนาปรัง พุทธศก 2542 เลือกได้มาสายพันธุ์ SPR99007-22-1-2-2-1 สร้างทดลองผลเก็บเกี่ยวณศูนย์รวมวิจัยอาหารด้วยกันณที่นาเกษตรกรตั้งแต่พรรษา 2546 จนถึงพรรษา 2551 มีงานต้อนรับพันธุ์ คณะกรรมการตรวจสอบพันธุ์ กรมการอาหาร ตรวจสอบรับรองพันธุ์ครั้นวันที่ 17 กันยายน 2552 ใช้คืนชื่อว่า ข้าวเจ้า กข43 ซึ่งแหล่งปลูกอาหารตระกูล กข43 ณยุคปัจจุบันจักพบอู่ปลูกสร้างสิงสู่แห่งหนจังหวัดจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนมาก เนื่องจากอาหาร กข43 น่าปลูกณเนื้อที่ที่นาชลประทาน พื้นที่สถานที่ประกอบด้วยน้ำหลากกักขังตรงเวลาจำเนียร ไม่ก็เนื้อที่แห่งหนชาวนาชาวไร่ประกอบด้วยสมัยทำไร่ทำนาต่ำกว่าเนื้อที่สร้างอาหารอื่นๆ รวมถึงณพื้นที่ที่มีเรื่องวัชพืชกระจัดกระจายในที่นาภัตก็เหมาะจะสร้างข้าว กข43 เช่นกันเช่นกัน ข้าว กข43 ดำรงฐานะพันธุ์ภัตที่ประกอบด้วยลักษณะพิเศษอยู่สถานที่ชนมพรรษาการเก็บเกี่ยวสั้น เหมือน 95 เวลากลางวันก็เก็บเกี่ยวได้มา อีกทั้งอาหาร กข43 ยังดำรงฐานะตระกูลอาหารสถานที่มีความต้านทานประกบความเจ็บไข้ใบไหม้และโจทย์พิณเพี้ยโจนสีน้ำตาลในระดับปานกลาง ณพื้นที่สถานที่มีเรื่องเพี้ยโจน จึงสามารถปลูกสร้างอาหาร กข43 ได้มา เพราะว่าประกอบด้วยรูปพรรณสาธารณะ ดำรงฐานะข้าวเจ้าไม่รวดเร็วประกบตอนประกายไฟ ชนมพรรษาเก็บเกี่ยวห้วน ประมาณการ 95 วัน สร้างโดยวิธีประพรมลำธารตม ความสูงประมาณการ 103 เซนติเมตร ธำรงกอริเริ่มตั้งขึ้น ไม้ค่อนข้างจะแน่น ใบสีเขียวซีดๆ ใบธุชริเริ่มตั้งขึ้นกลาง ข้าวเปลือกสีฟาง ความหนักเบาข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 30.35 ก. ข้าวกล้องเช็ดหงอก ยาว 7.59 มม. สกนธ์เมล็ดผลไม้แถวเรียวยาว ท้องไข่โกร๋งเกร๋ง มีผลรวมอ่อนไม่กิโลกรัมสเสื่อมลง (18.82 %) คุณลักษณะของเมล็ดผลไม้ทางการทำครัวหม่ำ ดีงาม ข้าวสุก นุ่มนวล เหนียวหนืด ประกอบด้วยกลิ่นหอมไร้เดียงสาๆ (ใกล้เคียงข้าวหอมหวนมัลลิกา 105) ประกอบด้วยที่ว่างเอาแรงร่างกาย 5 สัปดาห์ ผลิตผล ประมาณการ 561 โลดามเกษตร คุณลักษณะของเมล็ดผลไม้ทางราชการทำครัวกิน ดีงาม ข้าวสุกนิ่ม เหนียวหนืด ประกอบด้วยกลิ่นหอมอ่อนต่อโลกๆ (คล้ายข้าวหอมหวนมัลลิกา 105 ) “จากการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาค้นคว้าของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับกรุ๊ปวิชาแพทย์ โรงหมอรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาศึกษาและใช้ประโยชน์ขนมจากพันธุ์ภัตณตีนสุขภาพอนามัย เพราะว่าเลือกสรรตระกูลอาหารสถานที่สร้างในประเทศประเทศไทยมากกว่า 100 จำพวก พานพบแหว ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43 ปันออกปริมาณผิวสองสีเดกซ์โทรสลดลงข้าวอมิโลสเสื่อมลงอย่างอื่นๆ ซึ่งคล้องจองกับการวิเคราะห์แห่งคนจากกรุ๊ปแพทยศาสตร์ โรงหมอร้างไปลงมาหัวหน้า ที่พานพบว่าอาหารพันธุ์ กข43 มีคุณค่าดรรชนีน้ำตาล-แดงในข้าวขาวน้อยกว่าข้าวตระกูลขาวมัลลิกา 105 และควรค่าคล้ายกับข้าวพันธุ์หอมหวนกระดังงาใหญ่ ซึ่งเป็นข้าวอมิโลสสูงกับร่วนแข็ง”อธิบดีกรมการข้าว รายงาน

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email