Monthly Archives

November 2020

ลูกสุนัขกินอะไรเป็นอาหาร?

ลูกสุนัขก็เหมือนเด็กทารกแรกเกิดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ระยะหย่านมจึงสำคัญมากและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด แล้วในระหว่างที่หย่านม ลูกสุนัขกินอะไรเป็นอาหาร? การหย่านม…