รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2562 ชูแนวคิดเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร

“มูลนิธิรวมพร้อมด้วยช่วยกันตระหนักรักรกราก กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยกันดีแทค” ชักชวนชาวไร่ชาวนาสมัครเข้าต่อสู้โครงการชาวไร่ชาวนาสำนึกรักภูมิลำเนา รายปี 2562 ภายใต้แนวคิด “นามรรคสติปัญญาต้นฉบับครบสิ่งกลมๆไป” ช่วงชิงเงินรางวัลร่วมกระทั่ง 500,000 เท้า หัวหน้าบุญชัย เบญจรงคกุล สำคัญมูลนิธิร่วมเช่นกันพร้อมใจกันตระหนักรักภูมิลำเนา ไม่มิดชิดตวาด แผนการต่อสู้ชาวไร่ชาวนาสำนึกมลักภูมิลำเนา รายปี พ.ศ.2562 ได้มากระทำมาอย่างต่อเนื่องไปสู่ปีสถานที่ 11 เพื่อที่จะหา ช่วยเหลือและเชิดชูชาวไร่ชาวนาสถานที่ประกอบด้วยศักยภาพในการเป็นต้นแบบด้วยว่าชาวนาชาวไร่สมัยใหม่ ด้วยว่าปีตรงนี้ แผนการแข่งขันเน้นคัดสรรชาวไร่ชาวนาต้นเค้า ภายใต้แนวคิด “ทุ่งทางสติปัญญาต้นฉบับครบถ้วนจุดจร” ตามที่ความมุ่งมาดอาหารปลอดภัยของตลาดโลก เพราะว่าผลผลิตสรรพสิ่งทุ่งสติปัญญาในเอเชียและออสเตรเลียมีมูลคุณค่าสูงศักดิ์ถึง 8,000 ล้านเหรียญตราสหรัฐฯ ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มองเห็นนัยสรรพสิ่งนาอินทรีย์ เช่นกันการรุนของซื้อของขายทุ่งอินทรีย์ไทยไปสู่ตลาดโลก ด้วยกันมีการกำคราวดยุทธศาสตร์ทุ่งสติปัญญาแห่งชาติปี 2560-2564 เพราะว่ามีแผนจักพอกพูนเนื้อที่ทุ่งอินทรีย์ จากเริ่มแรก 3 แสนกระทั่งนา แบ่งออกครอบครอง 6 แสนทุ่งในปี 2564 ดังนี้การเกษตรมรรคาสติปัญญา (Organic agriculture) จักต้องมีแนวประธาน 4 หัวเรื่องตัวอย่างเช่น สุขภาพอนามัย,นิเวศวิทยา,ความเที่ยงธรรม และการเอาใจใส่ดูแล (health, ecology,fairness and care) อีกตลอดอีกทั้งจำเป็นจะต้องระลึกการทำนาที่เป็นมิตรประกบบริเวณแวดล้อม(Eco-friendly) เพราะว่าประกอบด้วย […]

“12 นโยบายหลัก…12 นโยบายเร่งด่วน” ครม.ประยุทธ์ 2

รศ.ดร.สุขุม เฉลยปัญหาสมบัติพัสถาน สถาบันอุดมศึกษาสวนดุสิต กระจายแนวนโยบายมันสมอง.มันสมองกิจกรรมแห่งหนคู่กับดัก “การเมืองแหลมทอง” ทั้งปวงยุคทุกยุค ตั้งแต่ยุคแห่งอภิปรายถ่ายทอดความเห็นผ่านวิทยุ ผ่านทีวี จนถึงเวลาแห่งอภิปรายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ นักการเมือง ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือไม่ก็แม้แต่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปกติ ก็ดูท่าจักหลบกิจกรรมตรงนี้ได้มาทรามจริงจริงๆ.มันสมอง!! กระแสการเมืองเวลานี้ คงไว้จำเป็นต้องเอ่ยปากตรงๆตรงๆว่า “รุนแรงสุดๆสุด” เป็นพิเศษครั้น กำลังมันสมองอ.ประยุทธ์ คว้าประเจิดประเจ้อคำแถลงหลักการรัฐบาล ก่อนที่ประกอบด้วยการชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ ที่วันที่ 25 ก.ค. 2562 ด้วยว่า ซึ่งเรื่องเบ็ดเตล็ดสำคัญ ประกอบด้วย แนวนโยบายหลัก 12 เรื่อง เช่น 1) รักษากับบูชาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) สร้างความแน่นหนาและปลอดภัยสรรพสิ่งแดน และความสงบสุข สรรพสิ่งแดน 3) บำรุงรักษาศาสนาและขนมธรรมเนียม 4) การก่อสร้างบทบาทสรรพสิ่งไทยที่เวทีแหล่งหล้า 5) การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันความเก่งกาจในที่การชิงดีชิงเด่นสรรพสิ่งประเทศไทย 6) การพัฒนาพื้นที่ศรษฐกิจธุระและการขจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาก่อสร้างความแข็งแรงจากฐานราก 8) ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาอำนาจสรรพสิ่งแหลมทองทั้งปวงช่วงอายุ 9) […]

ส่องทรัพย์สิน 100 ล้าน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” เจ้าตัวบอกจำไม่ได้ ได้มาเมื่อไหร่ ?

เหยี่ยวข่าวเสนอแหว”ที่อยู่อาศัยเผ่าข่าวอมนุษยชาติศรา”ได้มากล่าวถึงการแสดงบัญชีธนทรัพย์และหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะเจาะจงแหว ‘แดงเลือดนกา ประเทศไทยเศรษฐ์’ รุ่งแจ้งบัญชีฯ ป.ป.ช. ธนสมบัติ 100 กล้อน ‘จำเปล่าได้มา’ ได้มาเมื่อไหร่? ควาย 151 วัว 1,044 เนื้อตัว พระพิมพ์ กะตรุด แหวน นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง สิบเอ็ด กำหนดการ ยกเว้นปืน สิบ กระบอก พิมพ์เดี่ยว ‘มนัญญา’ปมทองท่อน 150 พระบาท อลงกรณ์ 8.5 ลิตร งานยื่นบัญชีจัดแสดงตารางธนทรัพย์กับหนี้ต่อคณะกรรมการดูแลรักษาและปราบปรามงานโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เรื่องเข้าไปรับฐานันดร รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 ก.ค.2562 นูนเมื่อ 11 ต.ค.2562 และ โหนกข้อความระเหิดวรรณะนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จังหวัดจังหวัดอุทัยธานี ในที่ วันที่ 26 มิ.ย.2562 (ป.ป.ช.ประเจิดประเจ้อวันที่ วันที่ 15 ต.ค.2562 […]

‘พ่อจอห์น วิญญู’ เหน็บ คนไทยรู้แค่เมนูอาหารถกอาเซียน แต่ไม่รู้ประชุมเรื่องอะไร

หัวหน้าโกวิท พงศ์สุรวัฒน์ อดีตกาลครูในที่ะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนกสรรพสิ่งอธิปจอนผม ผู้รู้ ทวีคูณตคดีแห่ง ทวิตตอร์ [email protected] เจาะจงแหว.มันสมองมันสมอง เนื้อความการสัมมนาอาเซียนแห่งหนบุรีประเทศไทยเวลานี้ตรงนั้นประชาชนคนไทยแจ้งแค่แหวจะเข้าครัวชนิดดีที่สุดเลิศเลอเช่นไรมั่งให้ที่ประชุมปรองดองทว่าลงมาประชุมเรื่องกระไร แล้วก็ลงมารวมพลฉันใดนั้น ถามเถิดไม่มีผู้ใดเข้าใจหรอกเพราะเลี่ยนประธานสัดส่วนหยุดราชการ ดับตัวถนนทีเดียวหนอครับ เนื้อความการประชุมอาเซียนที่บุรีไทยเวลานี้นั้นประชาชนคนไทยแจ้งเพียงตวาดจะเข้าครัวชนิดประเสริฐยอดเยี่ยมกระไรมั่งปันออกผู้เข้าประชุมกินกันแม้ว่าลงมารวมพลเรื่องอะไร แล้วก็ลงมารวมพลฉันใดนั้น ถามกลับเถิดไม่มีผู้ใดแจ้งหรอกก็เพราะว่าเลี่ยนสำคัญสัดส่วนหยุดราชการ ปิดถนนเทียวหนอครับผม— kovitw (@kovitw1) November 2, 2019

“กรมสรรพากร” เตือนผู้มีเงินได้อาชีพอิสระ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 ถึง 30 ก.ย.นี้

กรมสรรพากรขอการบอกกล่าวแยกออกผู้มีสตางค์ถึงที่กะไว้หน้าด้านแห่งหนโหนกร่างภาษีเงินได้คนปกติเศษหนึ่งส่วนสองชันษา (ภาษีเงินได้94) เพื่อปีภาษีอากร 2562 สมรรถยื่นต้นร่างครบถ้วนชำระเงินภาษี ใน ที่ว่าการภาษีอากรพื้นที่สำนักงานสาขาได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และเพื่อที่จะความสะดวก ว่องไว และประหยัดเวลา ผู้เสียภาษีสามารถโหนกฉบับร่างครบถ้วนชำระภาษีอากรเปลี่ยนทางกระบิลอินเทอร์เน็ตสถานที่ wwwมันสมองrdมันสมองgoมันสมองth จะมีกรรมสิทธิ์สิทธิขยายเวลางานยื่นต้นร่างถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพราะด้วยผู้สถานที่มีหน้าแห่งหนโหนกร่าง ภาษีเงินได้94 คือว่าผู้แห่งหนมีเงินได้มาตามมายี่ห้อ 40(5) – (8) สถานที่ประมวลรัษฎากร อาทิ รายได้ขนมจากการให้เช่าทรัพย์สิน รายได้ขนมจากการประกอบวิชาชีพอิสระ (หมอ นายช่าง นักบัญชี นักกฎหมาย ฯลฯ) รายได้ขนมจากการรับเหมาแห่งหนผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องออกทุนพร้อมด้วยการหาสัมภาระในข้อสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเครื่องใช้ไม้สอยรายได้ขนมจากการประกอบธุรกิจ วาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง งานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนได้โดยตั้งหน้าเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ควานหาผลกำไร และวาณิชย์อื่นๆ หมายรวมผู้แสดงทั่วไป เป็นต้น ผู้หน้าด้านที่นูนร่าง ภ.ง.ด.94 สามารถ Download พร้อมทั้งศึกษากรรมวิธีเขียนเติมร่างจัดแสดงรายการฯ คว้าขนมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร wwwมันสมองrdมันสมองgo.th หัวเรื่อง Download > ต้นร่างแสดงรายการเงินภาษี ร่างคำร้อง/คำร้องต่างๆ […]

“ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปลดต้นทุนการผลิต ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้า

“ปุ๋ยบัญชาฟัน” กลไกสังคายนาการลดเงินลงทุนการผลิต ลุ้นเกษตรกรมากขึ้นค่าสินค้า ท้องที่การเกษตรสรรพสิ่งไทยมีแนวโน้มในการชดใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อมากขึ้นประสิทธิการผลิตต้นไม้สูงขึ้นไปณแต่ละชันษา เพราะพิจารณาได้มาขนมจากจำนวนด้วยกันราคาการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญทวีมากมาย ซึ่งครอบครองสิ่งแห่งเหลือแหล่ด้านต้องช่วยหันเหียนหาสนับสนุนชาวนาชาวไร่ในการตัดทอนทุนการผลิตลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงได้มอบหมายแจกหน่วยแห่งพัวพันร่วมกันทำและรีบขับเคลื่อน “แผนสนับสนุนการผลิตหรือหาขี้เซาสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรมือ” ติดตามมติคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนที่ 4 2561 เป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยปฏิรูปงานชดใช้ปุ๋ยสรรพสิ่งเกษตรกร เพราะว่าให้ความสำคัญกับดักการใช้คืนขี้เซาสูตรแห่งหนประกอบด้วยธาตุอาหารต้นไม้เหมาะสม ติดตามคุณประโยชน์งานพินิจพิจารณาแผ่นดินณแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานชดใช้ขี้เซา แห่งหนมีผลกระทบประกบคุณภาพและปริมาณสรรพสิ่งผลิตผลที่จะได้รับแล้ว แห่งหนสำคัญยังสมรรถลดเงินลงทุนการผลิตแยกออกกับชาวนาชาวไร่ ได้มาติดจะจัง กับมีผลทาบงานช่วยมากขึ้นรายได้สิ่งของชาวไร่ชาวนาท้ายที่สุด หัวหน้าเฉลิมชัยชนะ ศรีไร้เดียงสา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาเร่งรัดมอบองค์การแห่งข้องเกี่ยว เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บูรณาการร่วมกับสถาบันชาวไร่ชาวนา รวมหมดสหกรณ์ พวกชาวไร่ชาวนา รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยกันธกส. (ธ.ก.ส.) ร่วมกันดำเนินแผนการสงเคราะห์การผลิตหรือเฟ้นหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันไร่กร” ระยะเวลา 2 พรรษา (‭2561-2563‬) โดยกรมพัฒนาที่ดินจะแยกออกข้อแนะนำเกี่ยวงานชดใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องกับมีประสิทธิภาพ กับวิธีการปนขี้เซาใช้เองแจกเหมาะสำหรับขั้นธรณีและพฤกษ์ที่จะเพาะปลูกแห่งแต่ละเนื้อที่ กรมวิชาการเกษตรจักเข้าสอดส่องเหตุการผลิตคุณลักษณะปุ๋ย แนะนำขบวนการปนขี้เซาด้วยกันการเก็บรักษาพอให้ใช้ได้จำเนียร พร้อมด้วยคลอดหนังสือรับรองขี้เซาแห่งหนกำเนิดเพราะว่าสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรจะแนะนำเกี่ยวงานใช้คืนปุ๋ยเกี่ยวกับช่วงฤดูทำนาหรือว่าทำการเพาะปลูก กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะอนุเคราะห์สินเชื่อค่าตอบแทนเสื่อมลงแจกนำเจียรสั่งซื้อแม่ขี้เซาขนมจากบริษัทเอกชน เพื่อที่จะมาปนด้วยกันกำจัดแยกออกกับดักชาวนาชาวไร่ ซึ่งทุกหน่วยงานแห่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบถ้วนลงไปมอบคำแนะนำเหตุการชดใช้ขี้เซาแก่เกษตรกรทุกพื้นที่ เช่นนี้ ที่ผ่านมาคว้าประกอบด้วยการสำรวจพานพบตวาด […]

บ้านใหม่พัฒนา​ จ.น่าน ชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนใหม่ปฏิรูป​ จ.ย่าน ที่สาธารณะต้นแบบติดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สัญจรตีนทุ่งกับสุขภาพอีกด้วยสมุนไพรรอบกาย นิวาสสถานนวชาตปรับปรุง หมวด4 ชุมชนเล็กๆลำธารเกเรี๋ยน อำเภอสิงขรแทบ จังหวัดย่าน ครอบครองชุมชนกระจิดริดบนที่ราบสูง ประกอบด้วยสายธารเกเรี๋ยนไหลผ่าน ราษฎรในที่พื้นที่มีทางการดำเนินชีวิตแห่งเรียบง่าย ส่วนใหญ่ดำรงชีพกสิกรรม อีกด้วยจุดเด่นของที่สาธารณะที่เน้นภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวพืชพันธุ์สุมนไพร แหล่งท่องเที่ยวสิ่งของประตูแล้วก็เสร็จโคจรริมทุ่งและสุขภาพเป็นสำคัญ ผู้เป็นใหญ่ความสามารถ บริสุทธ์สม ผญ.ใหม่ปรับปรุง พูดว่า จากที่สาธารณะที่ฉิวเฉียวล่มสลายขนมจากปัญหาต่างๆนาๆสถานที่รุมเร้า แต่ว่าวันนี้ หมู่บ้านใหม่ปรับปรุง สมรรถพลิกฟื้นกลับคืนชีพแบ่งออกกับดักวงในที่สาธารณะเพราะริเริ่มขนมจากอันเล็กๆ คือว่างานตัดทอนรายการจ่าย ตัดทอน – เลิกใช้สารเคมีในที่ชีวิตประจำวัน หันไปใช้สมุนไพรสถานที่ประกอบด้วยในชุมชนประสานกับดักภูมิปัญญาชาวบ้านก่อเกิดเป็นผลิตผล OTOP คุณลักษณะกระยาเลย บริบูรณ์ โดยชดใช้วิถีทางพระราชดำริตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระราชา แผ่นดินที่ 9 บันดาลใจ จากการจับกลุ่มสร้างทำเรียนรู้สมุนไพร แจงรูปด้วยกันจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีเงินกลายเป็นแหล่งทำความเข้าใจในที่คดีสรรพสิ่งการก่อกิจธุระที่โล่งแจ้ง วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยพวกศึกษางานรวมหมดในกับต่างชาติลงมาไปพบ แล้วจึงตกเป็นอีกเอ็ดสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งของบุรีย่านจากไปแย้มพราย ภายหลังโรงแรมหลายสถานที่นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนมจากที่สาธารณะจากไปให้บริการกับดักแขกอาคันตุกะ จากแนวแม่ชีววิถี แล้วจึงคลายสู่การเดินทางวิถีที่สาธารณะแนวสงวนแยกออกนักท่องเที่ยวคว้ารู้จักมักคุ้นมรรคาอาณาเขตสรรพสิ่งเมืองย่าน เรียนรู้เกี่ยวพันต้นสมุนไพร จากสวนทางสมุนไพร พื้นบ้านแห่งประกอบด้วยอยู่ ประกอบด้วยบริการด้านสุขภาพอนามัยอีกด้วยการบีบนวดคลึง นวดระเบียบแหลมทอง โดยมีรางวัลรับรองเลิศหนึ่งในนั้นถือเอาว่า หมู่บ้าน OTOP เพื่อจะการสัญจร สิ่งของกรมเจริญที่สาธารณะ กระทรวงมหาดไทย […]

“ทักษิณ” วอนผู้มีบารมีพากลับบ้าน เตรียม 1 กองร้อย รับกองเชียร์อนค.

“ขวา” วอนผู้มีบารมีนำพากลับบ้าน ตระเตรียม 1 กองร้อย รับสารภาพกองสนับสนุนอนคมันสมองตั้ดสินความเหล่าฯกู้เงิน พปชราชการตั้งวอรูมแห่งที่ประชุม ช่วย“รมตำบล”ถูกชะล้าง “พุทธิป่าหญ้าษ์”เล่ากลุ่มร่วมตั้งวอรูมแห่งสภา ช่วยหนุนข้อมูลปันออก รัฐมนตรีผิชี้แจงเปล่าครบถ้วน ด้าน”คุณความดีนัส”จัดตั้งขึ้นวอร์รูมกรุ๊ปข้อบังคับ ข่มขวัญอภิปรายหมิ่นเหม่ ครบครันฟ้องเร็ว โวไม่ต้องฝึกซ้อม ข้อเสนอแนะเก่าทั้งนั้น “สตช.”บัญชาจัดพละ 1 กองร้อย รับสารภาพกองเชียร์”อนาคตใหม่”ตั้งแต่ตอนเย็นพฤหัสฯ ตรวจฟังคำตัดสินความไหวเหล่าวันศุกร์ตรงนี้ “ขวา”บอกผ่าน”นคร มาฉิม”หิวกลับประเทศไทย มีทางโดดเดี่ยว ปชชมันสมองอยากหวนกลับ ผู้ประกอบด้วยทศบารมีของด้าวเมตตาผู้มีชีวิตขนาดนั้น เพลงโอดเจ็บปวดที่สุดการใช้ข้อบังคับทำลายล้างกักคุมสังเวชลูกน้องติดคุก เปิดเผยใครมี 3 เครื่องประกอบ”สมบัติ-อำนาจแว่นแคว้น-ฝูงชน”ถูกกำจัดพ้นการบ้านการเมืองแน่ “ปลัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”พูด”บิ๊กโจ๊ก”กลับมาทำตามเดิมต่อจากนั้น พร้อมมอบหมายให้งานนวชาตก่อข้อเสนอแนะเพิ่ม มิใช่รับร้องทุกข์ประการข้างเดียว กล่าวย้ำกำชับทุกกันฝ่าฝืนคำสั่งนายกฯ สลัด”ทหาร.อ.วิระความมีชัย”ลาผนวช พอวันที่ 18 ก.พ.63 สถานที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้เป็นใหญ่พุทธิป่าหญ้าษ์ ปะในแห่งโกน รมว.ดิจิทัลเพื่อจะเศรษฐกิจด้วยกันเข้าผู้เข้าคน (ดีอีเอส) ตัวนำพวกพลังอำนาจหมู่ชนชาติ (พปชร.) ปันออกสัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งขึ้นวอรูมของพวกเพื่อเอาใจช่วยรมต.แห่งไม่ผิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตวาด จริงๆ แล้วไม่ถึงกับงานดำรงฐานะผู้พิทักษ์เช่นไร เพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนก็สามารถยืนขึ้นใช้อำนาจคว้าอยู่แล้ว ตลอดฝ่ายค้านกับรัฐบาล การสถานที่บอกว่าเป็นผู้อารักขาก็น่าจะเป็นงานพูดกักคุมจรเองยิ่งกว่า และที่แท้รัฐมนตรีทุกคนก็ตระเตรียมความพร้อมสรรพสิ่งตนเองอยู่แล้ว ด้าน […]

เที่ยวงานมะพร้าว ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

กงสี เซ็นทรัลพัฒนา กำหนด (มหาชน) เทศมนตรี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐบาลสรรพสิ่งธานี จัดงานมะพร้าวส่งเสริมการท่องเที่ยว กับเอื้อเฟื้อเกษตรกรแห่งหนปลูกสร้างมะพร้าว ดูดดึงเอมายากลัษในที่์สรรพสิ่งมะพร้าวบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยกันมะพร้าวจับสมุย จัดแสดงมหกรรมมะพร้าวแห่งธุรกิจ สมุย งัวกกัท เฟส 2019 (Samui Coconut Fest 2019) ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 แห่ง ต้นลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Coconut Wonderland น่าพิศวงแดนดินมะพร้าว พืชผลสถานที่ความสัมพันธ์ สีสันแห่งหนจิตใจวิญญานด้วยกันชีวิตสรรพสิ่งชาวเกาะสมุย สถานที่แจ๋ต่อเนื่องเป็นชันษาที่ 5 เพราะว่าภายในธุรกิจประกอบด้วยกิจกรรมน่าดึงดูด อาทิเช่น รายการอาหารมะพร้าวกว่า 100 รายการอาหาร การแสดงโชว์สุดๆพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นโดยบาร์เทนเดอร์ชื่อดังของนครไทย พร้อมเลือกเฟ้นซื้อที่ระลึก ผลิตผลขนมจากมะพร้าว ด้วยกันเวิร์กช็อปเทียมเครื่องประดับสิ่งของอลงกตจากมะพร้าว ซีก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย คว้าจัดงานมหาชัย […]

แก้แล้ง!! ทุ่มงบกว่า 700 ล. ขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นา 66 จว.

นาฯ ทุ่มเทกระทั่ง 700 กล้อนตีน โค่นบึงขนาดเล็กในท้องไร่กระทั่ง 4 หมื่นสระ 66 จว. แก้ไขแห้ง ประมาณการประสบความสำเร็จเท่าทันรับฝนจันทราพ.ค.ตรงนี้ ครั้นวันที่ 29 ม.ค.น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กษ ประเจิดประเจ้อแหว อธิปเฉลิมความมีชัย ธนูีไร้เดียงสา รมว.ทุ่งด้วยกันสหกรณ์ จัดการแจกเร่งทำงานขจัดปัญหาภัยแล้งขุดแอ่งน้ำขนาดย่อมณทุ่งชาวนาชาวไร่ ข้างนอกดินแดนชลประทาน ทวีคูณอีก 4 หมื่นชลาศัยทั่วประเทศ 66 บุรี เพราะละเว้นอาณาเขตกลางๆ สิบเอ็ด บุรีณปี 2563 ซึ่งแผนการนี้ได้ดำเนินการลงมาตั้งแต่พรรษา 2548 สมรรถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักธาราเก็บใช้คืนช่วงฤดูแล้งให้กับดักชาวไร่ชาวนากว่า 5 แสนครอบครัว ดังนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน แจกงบประมาณโก่นสระเว้น 17,800 บาท ร่วมกระทั่ง 700 กล้อนบาท ด้านชาวไร่ชาวนาสาสมเรื่องอีก 2,500 บาทดามชลาศัย ซึ่งคว้าดำเนินการสำรวจความต้องการชาวนาชาวไร่ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์สิทธิในแผ่นดิน กับที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชาวไร่ชาวนาชดใช้ทำการกสิกรรม พื้นที่โค่นชลาศัยประมาณ 1 […]