กรมประมง สุดยอด! เพาะขยายพันธุ์ปูขาว หรือปูทองหลาง สำเร็จ

กรมประมง สุดยอด! เพาะชำขยายพันธุ์ปูขาว หรือกางทองหลาง เป็นผล พระขนองค้นคว้าสูตรของกินใหม่ พอกพูนความอุดมสมบูรณ์เพศ มอบพ่อพันธุ์กางหงอกมีสเปิร์มสมบูรณ์ดี แม่พันธุ์กางกล้วยไข่ข้างนอกกระดอง ผลิตกล้วยไข่อายุมาก ฟักไข่ดำรงฐานะเด็กปูแห่งหนแข็งแรง ตำแหน่งแคล้วคลาดรุ่งเรืองขึ้นไป อธิปอดอยากิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยแหว กรมประมงกำลังเร่งเรียนรู้ค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าแห่งการผลิตเด็กสายปูทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณในที่เทพนิรมิต จ่ายเกิดเหตุเทียบเท่าสิ่งของระบบนิเวศ พร้อมทั้งจรรโลงงานเพาะปลูกพอให้พอเพียงทาบความปรารถนาสิ่งของผู้ใช้ ซึ่ง “ดาดขาว” หรือไม่ก็ “ปูทองหลาง” ดำรงฐานะปูทะเลอีกสายพันธุ์เอ็ด แห่งกรมประมงกำลังกายส่งเสริมแบ่งออกประกอบด้วยการเรียน วิจัย การเพาะชำแพร่พันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจับจากไปต่อยฝืดเคืองที่เชิงพาณิชย์ ดำรงฐานะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการปล่อยกลับไปสู่ธรรมดา เพราะศูนย์กลางวิจัยและพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฝั่งตรัง ได้มามีการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวข้องกางชนิดตรงนี้มาอย่างต่อเนื่อง กับคว้าจรรโลงงานเพาะเลี้ยงจ่ายกับดักชาวนาชาวไร่คว้ามีความรู้ เพื่อจะเป็นแถวทางในการพัฒนาภารกิจ อาทิเช่น งานดึงขึ้นเป็นอู่ศึกษาแบ่งออกกลางเมืองทั่วไปได้มีส่วนร่วมในที่การพิทักษ์ทรัพยากรปูทะเล เป็นสถานที่ทำความเข้าใจศึกษางานสรรพสิ่งชาวนาชาวไร่กับนิสิตแห่งข้างเทคนิคการเพาะปลูกปูทะเลมอบประกอบด้วยอัตราการแคล้วคลาดดำเกิง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การพัฒนาเคล็ดลับแห่งการเตรียมประถมลูกชนิดกางขาวด้วยกันการเพาะเลี้ยง ปูหงอกมอบประกอบด้วยตำแหน่งการเจริญเติบโตกับรอดตายดำเกิงนั้น นับว่าเป็นภารกิจหลักเขตของกรมประมงในที่งานเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อีกทั้งอีกต่างหากได้ผลรีบผลักดันกางขาวจ่ายดำรงฐานะสัตว์น้ำเศรษฐกิจวันหน้า แต่ดังนี้ต้องขอความร่วมมือขนมจากประชาชนทุกท่านแบ่งออกดูแลปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำและประยุกต์ใช้คุณประโยชน์อย่างคุ้มค่า พอให้ก่อเกิดความคงทนสรรพสิ่งทรัพยากรสัตว์น้ำกับการงานการจับสัตว์น้ำ ด้าน ผู้เป็นใหญ่โกวิทย์ นวเอี้ยน ผู้ดูแลแกนกลางวิจัยและพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมฝั่ง จ.จังหวัดตรัง กล่าวว่า ดาดขาวหรือ ปูทองหลาง […]

แนะปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย แทนนาปรัง ช่วงแล้งนี้!!

สกรมศุลกากร ชี้นำสร้างต้นไม้อายุสั้น ชดใช้ลำธารบางตา ทดแทนนาปรัง แก้ปัญหาอัตคัดธาราในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายระอ้วนภัทร์ ดวงจันทร์ธนูีวงศ์สกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเจิดประเจ้อแหว จากสถานการณ์ฝนแล้งด้วยกันฝนขาดช่วง ระหว่างมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2562 พบพานข้อเสียหายทั่วถึงทุกท้องถิ่นรวม 19 บุรี ซึ่งข้อมูลจากแกนกลางสืบหาด้วยกันแก้ปัญหาพิบัติข้างการเกษตร กษ ใน วันที่ สิบเอ็ด เดือนธันวาคม 2562 พานพบเนื้อที่เสียหาย ปีกต้น 5,203,667 เกษตร จำแนกครอบครอง อาหาร 4,359,136 ทุ่ง พืชไร่ 804,664 เกษตร พืชสวนกับอื่น ๆ 3,866 เกษตร ร่วมมูลค่าความเสียหาย 5,822.07 โล้นตีน ด้วยกันผ่านพบตวาดสถานการณ์ภัยแล้งยังมีผลแจะสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ประกอบด้วยการเสี่ยงอัตคัดลำธารในการทำสวนทำไร่ กษ ได้มามีแผนด้วยกันมาตรการรองรับเพื่อที่จะช่วยเหลือ กับลดผลกระทบกระเทือนต้นตอขนมจากข้อเสียหาย เช่น มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลำธารอาณาเขตเกษตร มาตรการบูรณะด้วยกันปรับปรุงเนื้อที่ทุ่งแห่งหนประสบภัย […]

หัวน้ำหอม ”ว่านสาวหลง” ราชมงคลสกลนคร ทำเงินให้เกษตรกรหลักแสนต่อเดือน

คอลัมน์ “อีกด้วยสมองด้วยกันคู่หัตถ์” “ว่านหนุ่มหลงใหล” จ้าเป็นว่านใหญ่เสน่ห์สถานที่คนการตั้งกฎเกณฑ์เอามาสร้างที่ดินแดนบ้านครอบครองจำนวนมาก เพื่อที่จะเนื้อความเป็นมงคล ด้วยเหตุที่มีความเชื่อดุจักเอาใจช่วยส่งเสริมปันออกผู้ปลูกทั้งเป็นแห่งเจริญ จำหน่ายงดงาม มีสถานะมั่งมี และส่งเสริมกรณีครอบครองสิริมงคลจ่ายกับผู้ปลูกสร้าง รวมทั้งครอบครองกิ่งไม้สั่งสมสถานที่ควานลำบาก มีประโยชน์รุ่งเรือง ดร.จับพน พิพรรธน์ไพบูลย์ คุณครูประจำการสำนักงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมกับเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เอาท์พุตจากการต่อยมวยอดอยากปากแห้งธุรกิจการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวน้ำมันเชื้อเพลิงหอมระเหยนัก 100% ซึ่งถือสิทธิ์การสนุนงบประมาณขนมจากที่ทำการพัฒนาการวิจัยการกสิกรรม (องค์การกลุ่มคน) หรือไม่ก็ สำนักเลขาธิการวุฒิสภาก. ตั้งแต่ พรรษา พุทธศก2557 จวบจนถึงยุคปัจจุบัน คว้าวิจัยชกอดอยากสมุนไพรแหลมทอง เพราะว่าแจงรูปเรื่อยๆเลี่ยนหอมระเหย มากปีที่ผ่านมาคว้าจัดการการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสถานที่มีอำนาจสถานที่สามารถนำจรต่อยอดอยากได้ต่างๆ เป็นต้นว่า ตะไคร้หอม ไพล ขมิ้น ว่านสาวมัวเมา ยูคาลิปตัส ขิง คนข่า มะถอยกรูด ว่านผู้หญิงวจี ด้วยกันสมุนไพรแห่งประกอบด้วยกรณีเด่นยิ่งกว่าสมุนไพรที่กล่าวมาทั้งเพ นั่นลงความว่า “ว่านสาวหลง” ซึ่งเป็นพืชพันธุ์สมุนไพรสถานที่ใช้กักคุมลงมาแต่เก่าแก่มีคุณสมบัติ ช่วยแก้ปัญหาท่าทีลมพิษ รักษาโรคผิวหนัง หรือจับดอกเบี้ย ลงมาฉ้อฉลถอง แก้ปัญหาท้องร่วง แก้ปัญหาไอ ขับขี่เสลด บรรเทาท่วงท่าหวัด เป็นต้น ว่านหนุ่มมัวเมาสามารถปลูกสร้างได้คล่อง […]

แบนมันสำปะหลังพันธุ์ 89 เสี่ยงโรคใบด่าง!!

กรมวิชาการเกษตร ห้ามชาวนาชาวไร่ไม่สร้างมันสำปะหลังจำพวก 89 ต้านดำรงฐานะชนิดสุดๆอ่อนแอแพ้ทุกความเจ็บป่วยทั่วหัวเน่า พุ่มไม่คลาด้ และใบน้ำด่าง พูดเอาท์พุตแสกกลางนเนื้อที่ปลูกมันปัจจุบันพบความเจ็บป่วยใบด่าง 5 อ.ที่จังหวัดสระดาลัด กล่าวย้ำเป็นโรคระบาดมันสำปะหลังติดตลาดร้ายแรงเต็มที่สร้างผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียสิ้นเชิง พอวันที่ 31 พ.ค.62 นางงามทำให้รุ่งเรืองขึ้นสบาย กลอนเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยดุ ตั้งแต่ชันษา 2558-2561 กรมวิชาการเกษตรคว้าจัดการดูแลตื่นความเจ็บป่วยใบด่างมันสำปะหลังซึ่งประกอบด้วยสาเหตุเกิดจากเชื้อโรค Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เพื่อจะป้องกันไม่แยกออกโรคภัยดังที่กล่าวมาแล้วเข้าในประเทศประเทศไทย ด้วยเหตุที่ติดสอยห้อยตามเสนอจากด้าวเวียดนามความเจ็บไข้ตรงนี้เป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย 50-100 อัตราร้อยละ แห่งประธานสามารถเข้าไปคร่ามันสำปะหลังคว้าทุกระยะห่างการขยายตัว เพราะกรมวิชาการเกษตรคว้าเอาจริงเอาจังการพาเข้ามันสำปะหลัง ด้วยกันสร้างการรับรู้โดยประชุมชี้แจงกับดักผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับจัดทำมาตรการด้านวิชาการ ด้านกฎเกณฑ์ ด้วยกันขนบธรรมเนียมจัดการรีบด่วนวางแผนวางแห่งความถ้าหากก่อกำเนิดงานแพร่เชื้อสิ่งของโรคภัยใบน้ำด่างมันสำปะหลังเข้าในประเทศแหลมทอง กระนั้นก็ตาม ขนาดที่ในฤดูปลูกมันสำปะหลังที่ปีที่ผ่านมาจักอีกต่างหากเปล่าพบความเจ็บป่วยใบน้ำด่างมันสำปะหลังในประเทศประเทศไทย แม้ว่าแห่งอุตุสร้างมันสำปะหลังพรรษา 2562 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้มาร่วมกันกับกรมส่งเสริมการเกษตรและภาคเอกชน จัดการสืบสวนด้วยกันเฝ้าระวังความเจ็บป่วยใบน้ำด่างมันสำปะหลังประการข้นด้วยกันต่อเนื่อง ซึ่งการสำรวจปัจจุบันพานพบไม้มันสำปะหลังที่เป็นโรคใบน้ำด่างในเนื้อที่ 5 อำเภอ จำนวนรวม 18 ท้องถิ่นที่เมืองบ่อแก้ว และได้บริหารไม่จ่ายขนส่งแท่งชนิดแห่งเป็นโรคกระโดดเมือง เพื่อจะรักษางานกระจายเชื้อความเจ็บไข้ใบด่างจากไปอีกต่างหากเนื้อที่อื่น ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรคว้าจ่ายข้อแนะการกันการแพร่ระบาดสรรพสิ่งความเจ็บป่วยใบด่างมันสำปะหลังเหตุเดิมถ่มเชื้อไวรัส SLCMV เพราะว่าขอร้องชาวนาชาวไร่น่าจะพยายามตรวจเนรมิตปลูกมันสำปะหลังทุก […]

5 ธันวาคมวันพระบรมราชสมภพ วันดินโลก-วันพ่อแห่งชาติ

5 เดือนธันวาคม สิ่งของทุกปีถือเอาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งสถานที่ประชาชนทั้งโลกแตกต่างรับรู้ดุครอบครองวันสำคัญของิแห่งหนต่างตระหนักถึงความหมายสรรพสิ่งทรัพยากรธรรมชาติต้นตอจากงานแห่งหน พระบาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบศร ยิ่งใหญ่คีรีมิพลอดุลย์ยเดชอติราช บรมทุ่งนาถบพิตร นับแต่เสด็จขึ้นไปครองแผ่นดินเมื่อเสด็จสิ้นชีพิตักษัยทรงให้ความสำคัญ ข้อความที่ดิน คดีธารา เรื่องอรัญญิก แห่งทรงไว้ความอุดมสมบูรณ์ดำรงฐานะคุโณปการดามการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งทาบทั้งมวลมนุษยชาติประการเท่า ด้วยกันมีการขอเกี่ยวพระบรมราชานุญาตแบ่งออกวันที่ 5 เดือนธันวาคม เป็น “กลางวันดินโลก” (World Soil Day) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจด้วยกันปลื้มชันษากล่าวโทษอายุมากคนไทยตลอดประเทศ หมายรวมประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “ทิวาพ่อแห่งชาติเตียน” ซึ่งวันที่ 5 เดือนธันวาคม ดำรงฐานะทิวาละม้ายกลางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระมหาภูมิกำลังอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินแห่งหน 9 แห่งพระราชวงศ์จักรี ตรงกับดักวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศก 2470 สหภาพวิชาวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ได้มาทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระพระบาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบศร ใหญ่ภูมิกำลังอดุลย์ยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร วันที่ 16 เมษายน 2555 […]

“ชูวิทย์” แซะ “บิ๊กตู่” มันยังไม่จบนะครับนาย

วันที่ 7 มิ.ย.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ โพสต์เรื่องเปลี่ยนเฟซบุ๊กเฉพาะบุคคล ระบุเรื่องแหว..มันสมอง เลี่ยนอีกทั้งไม่สิ้นสุดนะขอรับ หัวหน้าถึงแม้ว่า กองพล.อ.กระยุทธ์ ได้ดำรงฐานะนายกรัฐมนตรีประกบ เสียแต่ว่าดีลแห่งสัญญาเอาไว้ ไม่ได้มีสัญญาครอบครองตัวหนังสือ มารยาททางการเมืองเลี่ยนมีชำรุดตั้งแต่เมื่อไหร่? พรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย คงล่อใจมาตั้งแต่สมัยก่อน สุเทพจรดีลกับดักเนวิน ให้แยกตัวจากทักษิณ จากนั้นยกคคกับดักมหาดไทยชดเชย สุเทพพูดเองตวาด “สิทธิพิเศษได้ดำรงฐานะนายกรัฐมนตรีเพราะกระผม”จากนั้นเนวินก็ยกหูบ่งบอกทักษิณดุ “เลี่ยนอวสานหลังจากนั้นครับหัวหน้า” แต่ตอนนี้ข้อจำกัดไม่เหมือนกัน ประดาคนหมู่พลังประชาประเทศชาติ รวมหัวกันบ่งบอกตวาด “มันอีกต่างหากเปล่าสิ้นสุดหนอครับผมอธิป”กลุ่มเรากระทั่งจะโตมาขนาดนี้ รวมกลุ่ม ร่วมก๊ก มีรวมหมด ไตรมิตร ถู่กุมาร กปกรมประชาสงเคราะห์ กับอื่นๆอีกมากธานี เหลือแหล่วงศ์ จะเจียรยอมง่ายๆดังนี้ มันเสียยี่ห้อบิ๊กทึกทัก แห่งยืนค่ะแน่นลงมาได้ก่อตั้ง 5 ชันษา ไม่มีใครหาญยุ่ง อธิปจักหยิบยกกระทรวงคมนาคม ไปกว้านจ่ายก๊กที่มีหัวทะเล้นบริษัทรับเหมากำยำระดับชาติ มันจักดีงามหรือว่าหัวหน้า? โปรเจ็คหมื่นกล้อนแสนโล้น ทั่วตัวถนน ตะพาน รถไฟ ทางด่วน ทำเช่นนี้ชาวบ้านเขาจักโห่ “ยี้” อยู่ดีๆแจกนักการเมืองมาต่อนัดต่อแนง เสียสง่าชายชาติทหารหมดหนอขอรับนาย ไรหัวหน้าบ่งบอกแหว นายไม่ใช่เช่นนั้นข้าราชการการเมือง หัวหน้าห่วยลกับใครทั้งผอง […]

บุรีรัมย์ ประกวดรถบรรทุก 6 ล้อ รถอีแต๋น แต่งสวยงาม สร้างสรรค์ รองรับ นทท.ชม Moto GP 2019

จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ จ้าต่อสู้รถสิบล้อตกล้อ ด้วยกันรถอีแต๋น ประเภทสวยหรู และสร้างสรรค์ ชิงสมบัติรางวัลครบถ้วนโล่คำเลื่องลือ โดยประกอบด้วยบรรดารถบรรทุก 6 ล้อ และรถยนต์อีแต๋นแห่งเนื้อที่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กับบุรีคล้ายคลึงกระทั่ง 100 คัน ร่วม เพื่อจะใช้รับสารภาพคนเดินทางแลดูการแข่งรถจักยานยนต์มุขเรียบชิงชนะเลิศโลก Moto GP 2019 ครั้นสมัย 17.30 นาฬิกาวันนี้ (30 ส.ค. 62) จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการต่อสู้แต่งรถบรรทุกตกล้อกับรถอีแต๋น (Truck E-Tan International Contest 2019) ประเภทสวยหรู และประเภทสร้างสรรค์ ช่วงชิงสมบัติรางวัลครบถ้วนเขนคำกล่าวขวัญ เพื่อการโฆษณาจรรโลงนวัตกรรมการสัญจร ช่วยเหลือการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงชนะเลิศพื้นโลก Moto GP 2019 ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.2562 เพราะเน้นย้ำคดีครอบครองวิถีชีวิต กรณีครอบครองลักษณะเฉพาะที่เส้นทางชาวตะวันออกเฉียงเหนือ อีกรวมหมด อีกต่างหากปันออกกลางเมืองชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วนร่วมแห่งการเป็นเจ้าบ้านสถานที่สะอาด เพราะว่าการประกวดประดับประดารถยนต์ ปันออกมีคดีเด่น สวยหรู ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ แสดงถึงลักษณะเฉพาะสรรพสิ่งชาวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยประกอบด้วยทุ่งนากระทรวงยุติธรรมีรวัฒน์ วุฒิคุณ พ่อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ […]

“เฉลิมชัย” ห่วงปัญหาสุนัข-แมวจรจัด สั่งกรมปศุสัตว์รณรงค์ทำหมัน 6 แสนตัวฟรี

“ยกย่องความมีชัย” จัดการกรมปศุสัตว์เร่งรณรงค์ผ่าตัดคุมกำเนิดสุนัข-เหมียวจรจัด เพิ่มประสิทธิภาพการควบดูแลผลรวมหมา-เหมียวจรจัด ลดการเสี่ยงงานเกิด ความเจ็บไข้พิษสุนัขบ้าที่สัตว์ ป้องกันและแก้ปัญหาการการทำร้ายผู้มีชีวิต มุ่งมั่นพรรษา 63 ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดทั่วราชอาณาจักร เพราะไม่ไตร่ตรองโสหุ้ย 6 แสนตัว พอวันที่ 24 ต.ค. หัวหน้าเฉลิมชัย ธนูีอ่อน รมว.ทุ่งด้วยกันสหกรณ์ ประเจิดประเจ้อดุ กษ ประกอบด้วยหลักในที่การกันด้วยกันแก้ไขปัญหางานการทำร้ายสิ่งมีชีวิต และเร่งรัดจ่ายความเจ็บไข้โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายจักทำเอาประเทศไทยปราศจากความเจ็บไข้โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แบบอย่างที่มีความสำคัญในการรบงานเคลื่อนที่แผนผู้มีชีวิตปลอดโรคภัยคนเสถียรขนมจากโรคภัยโรคกลัวน้ำ ติดตามพระปณิธาน ศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จเจ้านายฟากฟ้าฯ กรมพระศรีสำนักเลขาธิการวุฒิสภาางควัฒน วรขัตติยราชสุภาพสตรี ซึ่งการควบควบคุมจำนวนรวมสุนัข-แมวอีกด้วยการตัดเชือดทำหมัน เป็นมาตรการเอ็ดในการตัดทอนความเสี่ยงสิ่งของความเจ็บไข้โรคพิษสุนัขบ้าไม่แยกออกแพร่สะพัด หั่นวงจรสรรพสิ่งโรคภัยไข้เจ็บพิษสุนัขบ้าไม่แยกออกสร้างภัยไปสู่คน ดังนี้ พรรษาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มาการรวมกันร่วมกับกลุ่มวงจรข่ายสัตวแพทย์ ตลอดภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ สามารถผ่าตัดคุมกำเนิดสุนัข-เหมียวจรจัดหรือไม่ก็ด้อยโอกาส ได้มา 282,845 เนื้อตัว แบ่งออกลูกเป็น สุนัข 160,445 ร่างกาย กับแมว 122,400 เนื้อตัว ดังนี้ ข่าวขนมจากการตรวจตราล่าสุด พานพบดุประกอบด้วยสุนัขจรจัดไม่ก็ด้อยโอกาสคาด 2.6 โล้นตัว แมวจรจัดหรือไม่ก็ด้อยโอกาสกะ 1 […]

“สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” โชว์ “บ้านใหม่ สองแคว” ชุมชนต้นแบบ

สถาบันวิจัยด้วยกันพัฒนาพื้นที่ดำเกิง โชว์ “นิวาสสถานใหม่ ญิบลำน้ำ” ชุมชนต้นเค้า ผลัดกันข้าวโพดครอบครองผักปึกแผ่น ตัดทอนใช้สารเคมี ให้เป็นอิสระหนี้ครอบครัวบนบานศาลกล่าวฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้มาเป็นผล ยกหมู่บ้าน รั้งขึ้นสิ่งกลมๆดราฟท์อินถ่ายรูปสองพืชผัก จับความเข้าใจ พลานามัย กับความสุข อธิปวเฝือิตติ ธนูีพระอาทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดย่าน เป็นประธานดึงขึ้นอู่ทำความเข้าใจพืชผักเสถียร “ที่อยู่นวชาต ” ที่โล่งแจ้งต้นแบบการ ลด เว้น ล้มเลิก ชดใช้สารเคมี โดยการชดใช้องค์เมธาขนมจากแผนหลวง ซึ่งแจ๋เพราะว่า สถาบันค้นคว้าด้วยกันพัฒนาเนื้อที่สูง (หน่วยงานหมู่ชน) หรือไม่ก็ สำนักเลขาธิการวุฒิสภาพส. นำเพราะ หัวหน้าวิราตรีน์ กำราบทุกข์เข็ญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้วยกันพัฒนาพื้นที่ดำเกิง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ดร.มวลชน แสนกลางๆ นายอำเภอหญิบแม่น้ำ หัวหน้าหน่วยร.แห่งหนพัวพัน บุคลากรหน่วยงานภาครัฐด้วยกันภาคเอกชน ผู้นำกับวงจรข่ายแนวร่วมเกษตรกร ด้วยกันสื่อมวลชน ร่วมงานเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษางานกับการสอนเทคโนโลยีชุมชนต้นเค้า เป็นมากมาย ใน ชุมชนต้นเค้านิวาสสถานใหม่ พวก 4 ตำบลที่นาทุ่งสาธารณะ อำเภอสองลำน้ำ จ.เขต หัวหน้าวิราตรีน์ ปรามทุกข์ เจ้าสำนักสถาบันค้นคว้ากับเจริญพื้นที่ดำเกิง กล่าวว่า […]

อากาศหนาวเฉียบพลับ!! วังน้ำเขียว-เขาใหญ่ อุณหภูมิไม่ถึง 10 องศา ท่องเที่ยวคึกคักยาวถึงต้นปีหน้า

เมื่อกาลเวลา 12.00 นาฬิกา วันที่ 8 ธ.ค.62 ผลบุญของอากาศหนาวฉบับร่างเฉียบพลัน ในกาลเวลาไม่จรด 7 ทิวา อุณหภูมิได้มาลดน้อยลงกระทั่ง สิบ เซลเซียส โดยเฉพาะพื้นที่ในแคว้น อ.มนทิรน้ำเขียว และ อำเภอปากช่อง จ.จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะกายภาพตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่ามรดกพื้นแผ่นดินที่แห่งหน 5 ป่าหญ้าพญาสายัณห์ เขาใหญ่ ทับลาน ปัจจุบันช่วงค่ำคืนอุณหภูมิแบ่งเปล่าจรด 10 องศาเซลเซียส ฯ กับสูงสุดสภาพอากาศหนาวเย็นจัดและนานส่งผลแจกธุรกิจท่องเที่ยวแห่งหนเกี่ยวข้องอรัญญิกนกเขาลำเนาไพรด้วยกันมีน้ำใจดามผลิตผลณแปลงเกษตรแห่งสร้างกุสุมาลย์ไม้ประดับบุรีเย็น ผักปลอดสารพิษถูกใจอากาศเวลาเย็นเป็นพิเศษ บรรยากาศแห่งตรวจวัดบ้านไร่ 2 ไม่ก็ตรวจวัดรองไผ่ ต.ประเทศไทยสามัคคี อ.มนทิรธาราเขียว จ.จังหวัดนครราชสีมา แห่งตั้งหล่อองค์บาทหลวงทบใหญ่ตกขอบที่แหล่งหล้าด้วยกันครอบครองจะกวดภูตผีปีศาจ์คสถานที่ท่องเที่ยวของ อำเภอมนเทียรน้ำเขียว ผ่านพบนักเที่ยวจำนวนมากทยอยตะเวนมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะเรื่องดำรงฐานะสิริมงคลในชีวิตและการงานธุระรวมทั้งขอให้สัญจรคลาดแคล้วปลอดภัย แล้วคว้าคัดเลือกซื้อของซื้อของขายกสิกรรม ซึ่งครอบครองของที่ระลึกประจำการอาณาเขตแห่งท้องตลาดแหลมทองปรองดอง แหล่งกำจัดพืชผักผลาหารปราศจากมลสารเป็นต้นว่า กะทันนมสด,องุ่นไร้เม็ด,สตรอเบอร์รีกับผักสลัดแห่งหนขายดิบขายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผลให้การจราจรแดนดินทางแยกเข้าไป ตำบลประเทศไทยปรองดอง รถยนต์จำต้องชะลอตัวท้ายแถวชิดสะสมสลับนิ่ง ดังนี้จุดขัดขวางเขาดำเกิงนกเขาแผงดุรงค์ บ้านลำคลองทราย ตำบลมณเฑียรน้ำเขียว พบพานนักทัศนาจรทั่วชาวไทยและต่างด้าว ดั้นด้นมาฉายแสงมองดูฝูงกระทิงแห่งหนออกมาหาเลี้ยงชีพหญ้าบริเวณลานเขาตับดุรงค์ สร้างความตื่นเต้นดีใจ พอนักเที่ยวเหลือบเห็นโขยงกระทิง ผู้นำเฝือฤต วพะวงศ์ […]