แผนที่ GPS เส้นทางการเดินรถ

อย่างที่ทราบกันดีว่าข้อมูลทางจราจรต่างๆบนแผนที่ GPS นั้น จะมีตัวระบบที่สามารถบอกถึงระยะทางทิศทางการเดินทางต่างๆ การเดินทางของเราได้ ซึ่งแผนที่ GPS จะสามารถใช้งานได้ทั่วไปบนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีโปรแกรมแผนที่ GPS ที่เกี่ยวข้อง เสื้อบอกจุดสำคัญต่างๆเทือกเขาที่เป็นคนเลือกเส้นทางไว้  นอกจากนี้ตัวระบบยังมีการใช้งานปรับเสียงในการเลือกเส้นทางของคุณได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมเสียงจะสัมพันธ์กับเส้นทางที่คุณเลือกเอาไว้ ว่าจะเป็นเส้นทางข้างหน้าจะเลี้ยวไปทางใดระบบจะมีการแจ้งเตือนในรูปแบบของเสียงช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลขอเส้นทางที่ตรงไปข้างหน้านั้น-จะต้องเลี้ยวซ้ายในระยะทางที่จะถึงเป้าหมาย โดยจะมีการบอกล่วงหน้าก่อนที่คุณจะต้องเลี้ยว ยกตัวอย่างเช่นอีก 100 เมตรข้างหน้าเลี้ยวซ้าย หรือจะบอกถึงตำแหน่งที่สำคัญอย่างเช่นเลี้ยวซ้ายตรงซอยรามคำแหง 2  เป็นต้น ทิศทางที่แสดงถึงนั้นจะบอกล่วงหน้าเช่นกันอย่างเช่นขับรถตรงไปอีก 2 กิโลเมตรจะถึงสถานที่ mega bangna เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของระบบที่ใช้กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละจุด อาจจะมีหลายๆจุด วางโปรแกรมแผนที่ GPS อาจจะกำหนดไว้เพียงแค่จุดเดียว หรือบางโปรแกรมแผนที่ GPSก็สามารถเลือกกำหนดจุดได้หลายๆจุดตามที่ผู้ใช้งานเลือก การคำนวณเส้นทางของแผนที่ GPS ถูกคำนวณตั้งแต่แรกสูตรการคำนวณระยะทางจากสถานที่คุณอยู่ไปยังสถานที่ปลายทางก็มีทั้งหมดกี่เส้นทาง  ฉันจะคำนวณบอกสภาพการจราจรณเวลานั้น สภาพการจราจรเส้นไหนรถติดพื้นที่คุณสามารถเลือกเส้นทางด้วยตัวของคุณเองได้จากการกำหนดแผนที่ GPS ที่มีหลายเส้นทางให้กับคุณ ทั้งนี้ยังสามารถบอกถึงเวลาที่คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้จากการคำนวณของระบบซอฟต์แวร์จากแผนที่ GPS ที่คุณเลือกกำหนดเส้นทางระหว่างต้นทางปลายทาง ทำให้คุณสามารถที่จะวิเคราะห์เส้นทางที่แผนที่ GPS ได้เลือกไว้ เช่น ถ้าหากระยะเวลาระหว่างต้นทางปลายทางใช้เวลา 24 นาที ถ้าคุณต้องการใช้ระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วขึ้นคุณว่าจะต้องเลี่ยงการจราจรที่มีเส้นทางที่หนาแน่นเพื่อประหยัดเวลาของคุณได้ เป็นต้น ซึ่งในแผนที่ […]