เทรนด์เกษตร

ทำการเกษตรด้วยระบบ Robot Farm ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ระบบ Robot Farm เป็นระบบทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด และทำให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและแรงงานในการทำการเกษตรได้มากขึ้น…..

Read More
อควาโปนิกส์ Aquaponics

อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เทคนิคสมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา

อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นการเอาของเสียจากระบบหนึ่ง ไปเป็นของดีของอีกระบบหนึ่ง ระบน้ำนั้นจะหมุนวนตามที่เราตั้งไว้ ช่วยทำให้พืชและปลาได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่…

Read More
เกษตรแนวตั้ง

การทำเกษตรแนวตั้ง Vertical Farm

แนะนำอาชีพเสริมในช่วงราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ ที่ชาวสวนปาล์มไม่ควรพลาด วิธีเลี้ยงปลาซิว เลี้ยงได้ง่ายๆ แถมยังใช้พื้นที่น้อย…

Read More