ข่าวสารการเกษตร
พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรที่ครบวงจร

ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

   ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน คือ ประชากรสามารถเข้าถึงอาหารได้โดยไม่ขาดแคลน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการ เพียงพอต่อการบริโภคเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่สดใสเบิกบาน

ข่าวสารการเกษตร

สถานที่ตั้ง

333

ถนนสุขุมวิท เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250